2013

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2014

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2015

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2016

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2017

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2018

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2019

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2020

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2021

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2013

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2014

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2015

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2016

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2017

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2018

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2019

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2020

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2021

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ–ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ ΡΕΚΟΡ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ

~2019~

~2020~

~2021~

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

°C

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

43,3

17,8

19,7

24,2

27,5

31,4

36,8

39,7

40

32,6

31,2

26,4

20,1

19,4

21

23,4

26,2

36,1

36,2

37,7

38,1

34,7

33,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

-8,6

-8,5

0,9

1,5

3,9

7,9

14,8

15,8

18

11,9

9,3

7,2

0,7

-1,4

-1.5

0,1

3,6

7,4

11,9

16,8

18

13,1

9,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΑ (ΥΨΗ-ΕΛΑ)

28,1-4,9

7,8

8,8

12,2

14

19,4

26,2

26,7

27,4

23,2

19,3

16,3

10,8

7,7

10,1

12

14,1

20

24,1

27

26,9

24,5

19,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΗΜ.ΔΡΟΣΟΥ

24,8

10

11,8

13,2

17,8

18,4

22,4

23,3

21,9

22,9

21,1

20

17,2

11,7

11,2

12,1

13,6

16,6

17,9

18,3

19,8

20,6

21,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΗΜ.ΔΡΟΣΟΥ

-11,7

-10,1

-2,7

-2,9

-4,9

1,2

1,9

-0,3

2,9

-2,1

2,5

7,2

-0,3

-6,4

-10,1

-11,7

-11,3

-8,8

-6,9

-2,2

-4,3

-0,8

1,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΓΙΣΤΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ

42,1

15,9

18,6

22,9

28,6

30,9

36,5

38,6

40,1

33,1

32,1

28,4

20,9

16,5

19,1

20,4

25,7

35,1

33

34,7

35,2

35,4

33,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ

-12,4

-12,4

-2,3

-0,5

2,2

7,2

14,5

16,5

17,8

11,2

8,1

6,2

-2,7

-4,9

-4,8

-2,5

0,6

5,8

10,9

15,5

17,2

13,9

9,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ

43,2

17,8

19,7

24,2

27,9

30,5

36,4

38,2

39,8

32,4

31,6

26,4

20,1

19,4

14,4

23,4

26,2

34

34

34,9

36,1

34,8

32,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΔΕΙΚΤΗΣ ΨΥΧΡΟΤΗΤΑΣ

-11,1

-8,5

-1,3

0,7

3,9

7,9

14,8

15,8

18

11,9

9,1

7,2

-1,9

-3,4

-3,6

-0,1

2,2

7,4

11,9

16,8

18

15

9,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ

27

11,8

10,5

11,3

12,3

17,1

25,6

24,5

25,3

21,5

18,4

15,8

12,4

8,7

10,9

14,9

15,5

18,3

21,1

23,3

23

22,3

18,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΜΕΓΙΣΤΗ

-2

2,7

4

10

13,2

17,3

26,4

27

29,6

23,1

20,2

17,2

5,3

5,9

6

10,1

9,8

17,7

24,2

28,9

29,3

23,5

17,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

20,4

20,3

18,1

19,7

16,4

16,3

16,9

17,3

16,6

17,7

16,6

16,1

13,4

16,6

18,1

17

19,9

18,9

17

16,4

16,7

18

17,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

1,2

1,6

2,2

3,2

1,4

4,4

5,9

8,3

6,8

4,3

3,6

3,2

2,9

2,4

1,5

2,3

2,4

6,4

9,1

7,3

8,1

3,1

3,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

mm

ΡΕΚΟΡ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ

172,8

36

57,6

14,4

46,8

46,8

3,6

28,8

---

3,6

75,6

43,2

21,6

7,2

14,4

10,8

21,6

21,6

18

---

10,8

72

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ

90

10,2

9

4,2

11,7

12,3

0,9

6,6

---

1,2

12

8,1

7,2

3

4,8

4,5

9,9

5,4

4,2

---

5,4

12

4,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

97,2

36,6

37,2

7,5

28,2

12,6

1,2

6,6

---

2,1

12

23,1

53,4

32,7

20,1

23,4

53,4

8,1

6

---

10,2

12,6

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ

217,5

173,4

103,8

29,1

84,6

17,4

1,2

16,8

---

3,3

23,7

86,1

136,8

55,5

66,3

65,4

89,7

25,2

9

---

10,2

13,8

26,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΟΜΒΡΙΑΣ(σύν-ημε)

70

4

6

11

10

14

25

14

31

12

23

3

3

6

6

6

14

20

18

31

22

17

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΒΡΟΧ/ΣΕΩΝ(σύν-ημε)

12

7

5

5

5

1

1

4

---

1

3

4

4

3

4

6

7

6

1

---

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

>=0,2mm-2,0mm-20,0mm

21,12,3

21,12,3

14,8,2

7,6,0

10,7,1

4,2,0

1,0,0

6,3,0

0,0,0

2,1,0

5,3,0

14,8,1

18,9,2

10,5,1

10,7,1

9,4,1

8,5,2

7,4,0

2,2,0

0,0,0

1,1,0

3,1,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΑΝΕΜΟΣ

km/hr

ΡΕΚΟΡ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΙΠΗ

74,9

60,1

49

61,2

50

54

46,4

45,4

46,4

56,2

45,4

42,8

50

61,2

63,6

65,1

74,9

63,6

54,3

63,6

63,6

52,7

53,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

41,2

24,1

22,4

31,4

23,1

23,7

23,2

22,8

23,7

26,6

18,4

17,3

24,7

28,6

33,3

28,5

41,2

31,6

27,8

32,6

30,1

26,7

22,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

8,4

4

5,4

5,5

4,1

4,2

5,9

5,7

6,8

5,4

3,7

2,7

3,8

5,7

6,4

5,8

8,3

6,8

6,9

8,9

6,8

6,9

3,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

18,7

11

11,9

15,8

7,7

6,2

12,3

9,5

10,5

11,7

8,2

6,5

10,8

14,6

11,4

16,7

18,7

17,8

14,6

13,8

12,3

13,1

7,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΕΠΙΚΡ/ΕΡΗ ΔΙΕΥ/ΣΗ-Μ.Ο ΕΤΩΝ

NNW

WSW

NW

NNW

Ν

N

N

Ν

NNW

N

NNW

S

WNW

NW

WNW

NNW

NNW

ΝNW

Ν

NNW

NNW

NNW

NNW

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΓ. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

447,2

266,2

285,7

378,7

185,1

150,3

296,2

221,8

252,4

281

197

150,1

239,2

350

303

401,4

447,2

426,2

350,2

330,4

293,9

313,6

172,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΑΤΜ. ΠΙΕΣΗ

hPa

ΡΕΚΟΡ

IAN

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΤΜ. ΠΙΕΣΗ

1041,8

1023,8

1028,5

1028

1028,6

1019,2

1020,8

1020,5

1020,7

1026,3

1027,2

1025

1031,7

1041,8

1035,1

1032

1025,7

1025,7

1019,4

1017,6

1016,9

1026,5

1026,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΤΜ.ΠΙΕΣΗ

990,5

991,7

1006,7

1002,8

1000,7

1003,4

1009,9

1003,7

1004,8

1008,6

1006,1

1003,8

993,3

1011,6

989,6

1005,7

1007

1004,7

1004,7

1001,6

1005,4

1004,3

1005,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΥΓΡΑΣΙΑ

%

ΡΕΚΟΡ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

99

95

95

95

95

95

95

95

83

95

95

95

95

97

97

96

96

95

92

76

95

95

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

9

26

29

19

12

23

12

9

12

11

22

32

41

21

15

12

9

9

9

10

9

9

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Λευκό Χρυσάφι