2013

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2014

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2015

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2016

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2017

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2018

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2019

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2020

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2021

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2022

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2023

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2024

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

Για αυτόνομη σελίδα ολοκληρωμένου πίνακα στοιχείων σε ανεπτυγμένη μορφή ΝΟΑΑ πατήστε εδώ

2013

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2014

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2015

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2016

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2017

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2018

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2019

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2020

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2021

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2022

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2023

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2024

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ΜΕΓΙΣΤΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΨΥΧΡΟΤΗΤΑΣ

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ΕΝTΑΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ΩΡΙΑΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΟΥ ΣΕ °

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Έγκυρο CSS!