2013

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2014

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2015

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2016

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2017

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2018

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2019

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2020

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2013

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2014

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2015

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2016

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2017

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2018

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2019

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2020

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ–ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ ΡΕΚΟΡ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ

~2019~

~2020~

~2021~

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

°C

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

43,3

17,8

19,7

24,2

27,5

31,4

36,8

39,7

40

32,6

31,2

26,4

20,1

19,4

21

23,4

26,2

36,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

-8,6

-8,5

0,9

1,5

3,9

7,9

14,8

15,8

18

11,9

9,3

7,2

0,7

-1,4

-1.5

0,1

3,6

7,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΑ (ΥΨΗ-ΕΛΑ)

28,1-4,9

7,8

8,8

12,2

14

19,4

26,2

26,7

27,4

23,2

19,3

16,3

10,8

7,7

10,1

12

14,1

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΗΜ.ΔΡΟΣΟΥ

24,8

10

11,8

13,2

17,8

18,4

22,4

23,3

21,9

22,9

21,1

20

17,2

11,7

11,2

12,1

13,6

16,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΗΜ.ΔΡΟΣΟΥ

-11,7

-10,1

-2,7

-2,9

-4,9

1,2

1,9

-0,3

2,9

-2,1

2,5

7,2

-0,3

-6,4

-10,1

-11,7

-11,3

-8,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΓΙΣΤΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ

42,1

15,9

18,6

22,9

28,6

30,9

36,5

38,6

40,1

33,1

32,1

28,4

20,9

16,5

19,1

20,4

25,7

35,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ

-12,4

-12,4

-2,3

-0,5

2,2

7,2

14,5

16,5

17,8

11,2

8,1

6,2

-2,7

-4,9

-4,8

-2,5

0,6

5,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ

43,2

17,8

19,7

24,2

27,9

30,5

36,4

38,2

39,8

32,4

31,6

26,4

20,1

19,4

14,4

23,4

26,2

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΔΕΙΚΤΗΣ ΨΥΧΡΟΤΗΤΑΣ

-11,1

-8,5

-1,3

0,7

3,9

7,9

14,8

15,8

18

11,9

9,1

7,2

-1,9

-3,4

-3,6

-0,1

2,2

7,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ

27

11,8

10,5

11,3

12,3

17,1

25,6

24,5

25,3

21,5

18,4

15,8

12,4

8,7

10,9

14,9

15,5

18,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΜΕΓΙΣΤΗ

-2

2,7

4

10

13,2

17,3

26,4

27

29,6

23,1

20,2

17,2

5,3

5,9

6

10,1

9,8

17,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

20,4

20,3

18,1

19,7

16,4

16,3

16,9

17,3

16,6

17,7

16,6

16,1

13,4

16,6

18,1

17

19,9

18,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

1,2

1,6

2,2

3,2

1,4

4,4

5,9

8,3

6,8

4,3

3,6

3,2

2,9

2,4

1,5

2,3

2,4

6,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

mm

ΡΕΚΟΡ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ

172,8

36

57,6

14,4

46,8

46,8

3,6

28,8

---

3,6

75,6

43,2

21,6

7,2

14,4

10,8

21,6

21,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ

90

10,2

9

4,2

11,7

12,3

0,9

6,6

---

1,2

12

8,1

7,2

3

4,8

4,5

9,9

5,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

97,2

36,6

37,2

7,5

28,2

12,6

1,2

6,6

---

2,1

12

23,1

53,4

32,7

20,1

23,4

53,4

8,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ

217,5

173,4

103,8

29,1

84,6

17,4

1,2

16,8

---

3,3

23,7

86,1

136,8

55,5

66,3

65,4

89,7

25,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΟΜΒΡΙΑΣ(σύν-ημε)

70

4

6

11

10

14

25

14

31

12

23

3

3

6

6

6

14

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΒΡΟΧ/ΣΕΩΝ(σύν-ημε)

12

7

5

5

5

1

1

4

---

1

3

4

4

3

4

6

7

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

>=0,2mm-2,0mm-20,0mm

21,12,3

21,12,3

14,8,2

7,6,0

10,7,1

4,2,0

1,0,0

6,3,0

0,0,0

2,1,0

5,3,0

14,8,1

18,9,2

10,5,1

10,7,1

9,4,1

8,5,2

7,4,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΑΝΕΜΟΣ

km/hr

ΡΕΚΟΡ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΙΠΗ

74,9

60,1

49

61,2

50

54

46,4

45,4

46,4

56,2

45,4

42,8

50

61,2

63,6

65,1

74,9

63,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

41,2

24,1

22,4

31,4

23,1

23,7

23,2

22,8

23,7

26,6

18,4

17,3

24,7

28,6

33,3

28,5

41,2

31,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

8,4

4

5,4

5,5

4,1

4,2

5,9

5,7

6,8

5,4

3,7

2,7

3,8

5,7

6,4

5,8

8,3

6,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

18,7

11

11,9

15,8

7,7

6,2

12,3

9,5

10,5

11,7

8,2

6,5

10,8

14,6

11,4

16,7

18,7

17,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΕΠΙΚΡ/ΕΡΗ ΔΙΕΥ/ΣΗ-Μ.Ο ΕΤΩΝ

NNW

WSW

NW

NNW

Ν

N

N

Ν

NNW

N

NNW

S

WNW

NW

WNW

NNW

NNW

ΝNW

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΓ. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

447,2

266,2

285,7

378,7

185,1

150,3

296,2

221,8

252,4

281

197

150,1

239,2

350

303

401,4

447,2

426,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΑΤΜ. ΠΙΕΣΗ

hPa

ΡΕΚΟΡ

IAN

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΤΜ. ΠΙΕΣΗ

1041,8

1023,8

1028,5

1028

1028,6

1019,2

1020,8

1020,5

1020,7

1026,3

1027,2

1025

1031,7

1041,8

1035,1

1032

1025,7

1025,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΤΜ.ΠΙΕΣΗ

990,5

991,7

1006,7

1002,8

1000,7

1003,4

1009,9

1003,7

1004,8

1008,6

1006,1

1003,8

993,3

1011,6

989,6

1005,7

1007

1004,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΥΓΡΑΣΙΑ

%

ΡΕΚΟΡ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

99

95

95

95

95

95

95

95

83

95

95

95

95

97

97

96

96

95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

9

26

29

19

12

23

12

9

12

11

22

32

41

21

15

12

9

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ ΡΕΚΟΡ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ

~2016~

~2017~

~2018~

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

°C

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

43,3

21,8

23,6

23,8

31,2

35,2

40,5

38,2

37

36,2

31,4

27,9

18,5

17,2

21,4

24,7

28,4

35,2

42,9

43,3

38,1

38,9

30

22,7

21,8

18,8

18,6

22,6

30,1

31,3

36,2

40,5

34,6

34,7

26,4

25

19

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

-8,6

-2,9

0

1,2

6,8

8,7

12,6

18,5

16,4

11,3

9,1

3

-2

-8,6

-1,3

2,2

2,2

8,6

14,1

17,4

15,5

13,3

8,6

1,1

-0,2

-0,5

2,3

2,6

6,6

11,2

14,8

18,7

18,1

13,1

4,8

4,8

-0,5

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΑ (ΥΨΗ-ΕΛΑ)

28,1-4,9

9

12,7

12,3

17,9

20

26,5

27,7

27,1

22,6

18,1

13,5

7

4,9

10,1

12,3

15,1

20,1

25

27,5

27

23,9

17,2

12,4

10,7

9,1

10,4

14

17,4

21,5

25,1

28,1

26,8

22,7

17,4

13,8

8,6

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΗΜ.ΔΡΟΣΟΥ

24,8

14,4

15

16,2

18,4

21,6

21,2

21,5

21,5

23,3

19,8

17,9

12

11,4

13,9

14,1

16

19,9

24,3

23,6

22

24,8

20,6

18,4

17,4

12,9

13,4

15,4

16,5

19,5

21,4

24,2

24,3

21,4

21

17,9

14

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΗΜ.ΔΡΟΣΟΥ

-11,7

-4,3

-1,1

-0,3

-2,4

0,1

-4

-2,6

4,9

7

0,2

0,3

-4,9

-9,4

-5,9

-4,6

-6,1

-2,3

2,8

1,6

-0,7

-4,2

1,9

-3,5

-1,5

-8,4

-1,4

-4

-7

0.9

-2,8

-0,4

5

3,9

-1,7

2,1

-3,3

ΜΕΓΙΣΤΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ

42,1

22,1

23

23,5

30,7

33,4

38,6

38,8

37,6

37,4

31,5

29,1

16,6

15,6

20,8

23,9

29

34,8

41,7

42,1

37,7

40,6

30,5

23,3

23,4

18,7

17,2

21,6

28,5

31,1

35,6

39

36,7

35,1

28,1

25,5

17,5

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ

-12,4

-5,7

-2,3

-0,7

4,9

7,5

11,1

18,5

15,5

10,5

7,6

1,2

-5,5

-12,3

-3,6

0,4

0

7,3

14,7

18,2

15,9

12,8

7,2

-0,8

-3,4

-3,5

0,1

-0,3

4,4

10,6

13,8

20,3

19

10,7

2,6

2,7

3

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ

43,2

21,8

23,6

23,8

29,9

32,8

38,4

38

36,9

36,8

30,5

28,3

18,5

17,2

21,4

24,7

28

34

42

41,9

38

43,2

29,4

22,7

21,8

18,8

18,6

22,6

28,5

30,7

35

38,7

37

34,2

26,4

25

19

ΔΕΙΚΤΗΣ ΨΥΧΡΟΤΗΤΑΣ

-11,1

-2,9

-1

1,2

6,8

8,7

12,6

18,5

16,4

11,3

9,1

2,4

-4,1

-11,1

-1,3

2,2

2,2

8,6

14,1

17,4

15,5

13,3

8,6

1,1

-2,8

-1,6

1,9

1,3

6

11,2

14,8

18,7

18,1

13

4,8

4,8

-0,5

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ

27

14,4

13,3

16,3

16,4

19,1

26,6

24,9

25,4

22,7

18,3

20,8

9,4

7,3

12,8

11,2

11,8

19,2

23,9

25,4

27

21,8

16,9

13,2

17,8

9,3

11,4

13,6

15,7

20,4

22,8

25,7

24,9

20,9

16,5

15,3

9,9

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΜΕΓΙΣΤΗ

-2

3,6

9,7

10,9

19,3

19,1

24,5

29,6

27

23,5

15,2

12,7

2,5

-2

7,2

11,2

14,6

15,7

22,1

25,3

26,8

18,1

17,4

11,7

3,3

6,5

10,1

11,3

17,5

22,1

19,8

31,1

23,6

17

16,1

9

6

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

20,4

16,8

16,4

17,2

20,4

17,5

19,4

17,3

17,6

16,9

16,6

16,1

18

16,3

16,8

19,8

18,4

18,2

18,6

18,3

15,8

19,1

17,9

16,1

16,4

18,4

12,9

16,3

19,6

16,7

17,1

19,2

15,3

18,1

16,9

12,6

17,9

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

1,2

2,4

5,5

4,4

8,6

5,7

6,3

5,8

5,8

6,2

2,7

2,6

2,9

1,2

2

3,2

5,5

2,3

4,7

6,7

6,2

3,8

4,4

2,8

2,5

1,5

3,2

4,3

5,9

6,5

2

8,6

4,7

2,9

2,7

1,8

2,1

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

mm

ΡΕΚΟΡ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ

172,8

79,2

28,8

36

---

43,2

10,8

---

---

14,4

25,2

61,2

28,8

18

54

36

32,3

50,4

36

125,9

61,2

18

36

32,4

14,4

25,1

43,2

18

7,2

72

30,6

21,6

46,8

43,2

25,2

32,4

18

ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ

90

20,1

10,5

10,5

---

5,4

0,9

---

---

5,1

9,3

12

8,1

4,8

7,5

10,8

7,2

21,9

6,3

24,9

15,6

2,7

5,1

11,7

7,8

8,4

15,3

7,2

1,8

26,1

11,1

2,1

21

19,8

5,7

9

9,6

ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

97,2

28,2

32,1

33,9

---

6

1,2

---

---

6

14,7

25,8

27,6

23,1

9,3

66

9,3

52,8

8,4

62,1

15,6

5,1

11,1

29,4

86,7

42,6

33,3

8,1

2,1

26,1

42,3

2,4

32,4

97,2

9,6

23,1

21,3

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ

217,5

83,7

51

105

---

18,3

2,1

---

---

12,3

31,5

51,3

68,7

69,9

21

112,8

18,3

205,5

25,2

62,7

15,9

11,4

34,5

96,9

130,2

113,7

114

15,3

3,6

47,7

54

9,3

54,3

173,4

26,1

63,9

86,7

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΟΜΒΡΙΑΣ(ημ)

70

5

13

4

30

14

13

31

31

10

10

10

9

6

15

19

13

16

11

16

20

21

15

6

16

7

9

10

22

6

15

14

25

13

10

7

5

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΒΡΟΧ/ΣΕΩΝ(ημ)

12

4

2

5

---

4

1

---

---

2

2

4

5

6

3

5

4

3

4

1

2

1

3

8

4

4

8

2

1

3

2

3

3

4

2

3

5

>=0,2mm-2,0mm-20,0mm

21,12,3

13,8,1

6,4,1

16,8,2

0,0,0

7,3,0

3,0,0

0,0,0

0,0,0

6,2,0

5,3,0

7,5,1

12,4,2

14,7,2

6,4,0

6,4,2

5,4,0

9,6,5

0,0,0

2,1,1

2,1,0

3,3,0

7,4,0

12,10,1

7,3,2

10,7,2

0,0,0

5,3,0

2,1,0

9,4,1

5,4,1

7,3,0

3,3,1

5,3,0

0,0,0

0,0,0

0,0,0

ΑΝΕΜΟΣ

km/hr

ΡΕΚΟΡ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΙΠΗ

74,9

67,3

45,4

58,7

51,5

45,4

57,6

41,8

50

50

45,4

47,9

50

43,9

54

50

50

42,8

40,3

46,4

49

42,8

42,8

42,8

49

67,3

50

58,7

45,4

47,9

52,6

52,6

54

54

51,5

45,4

43,9

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

41,2

25,6

19,4

24,6

23,8

25,2

33,2

25,6

31,7

23,2

21,7

22,7

25,4

22,7

19,5

22,1

22,9

23,4

21,7

23

22,4

19,9

22,8

19,1

20,7

29,3

20,3

23,3

21

21,6

19,9

20,8

22,5

26,5

25,7

21,5

22,9

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

8,4

3,8

3,7

4,4

4,5

5,2

5,8

6,7

7,3

5,2

4,2

3,7

5,3

3,3

3,6

4,5

4,2

4,5

4,4

5,7

7,1

4,5

3,9

2,6

4,5

4,2

4,4

4,9

5

5,7

5,3

5,4

6,9

5,9

3,8

3,9

3,4

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

18,7

10,8

8,6

10,9

9,8

9,5

10,3

10,9

10,3

9,9

9,5

12,2

13,4

10,3

11,1

11,4

8,4

8,9

8,3

10,3

11,6

9,2

6,6

6,3

9,1

14,2

8,1

7,2

9

9,6

9,3

8,2

12,1

14,2

8,9

13,5

8,9

ΕΠΙΚΡ/ΕΡΗ ΔΙΕΥ/ΣΗ-Μ.Ο ΕΤΩΝ

NNW

W

WNW

W

Ν

N

Ν

Ν

NNW

Ν

Ν

WNW

NNW

WNW

NW

NNW

NNE

N

ΝΝΕ

Ν

NNW

NNE

NNW

W

WSW

WNW

WSW

WSW

N

Ν

NW

NNW

ΝW

NW

NW

NW

WNW

ΜΕΓ. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

447,2

260

204,2

262,3

233,8

190,2

246,1

260,8

259,8

237,6

228,3

291,4

321,9

247

239,4

274.4

201

274,4

198,3

248,2

279

221,5

172,3

150,1

219,4

339,9

193,4

214

216,9

229,8

222,4

195,7

291,2

341,8

214,5

323,5

214,5

ΑΤΜ. ΠΙΕΣΗ

hPa

ΡΕΚΟΡ

IAN

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΤΜ. ΠΙΕΣΗ

1041,8

1035,5

1032

1030,3

1024,5

1018,1

1016,1

1013,6

1017,6

1029,1

1030,4

1031,6

1036,9

1030

1033,6

1024,4

1025,3

1022,4

1019,3

1019,8

1019,4

1021,7

1027,5

1025

1030,4

1032,9

1024,3

1020,7

1022,6

1018,4

1017,5

1014,8

1018,6

1026,6

1029,2

1027,9

1029,9

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΤΜ.ΠΙΕΣΗ

990,5

995,3

1006,2

995,8

996,9

1000,3

996,8

999,4

1002,3

1003,3

1007,7

1005,1

1009,6

1007,2

1009,1

999,2

1008

999,2

1008,8

1001,9

1004,3

1005,3

1000,7

1003,8

1004,3

996,3

995,3

995,7

1003,8

1003,2

1000,5

1001

1005,7

1007,3

1004,6

1004

1003,7

ΥΓΡΑΣΙΑ

%

ΡΕΚΟΡ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

99

96

97

97

97

96

89

81

88

96

96

97

97

96

96

97

96

97

97

97

92

95

96

95

98

96

95

95

93

95

95

95

95

95

95

95

95

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

9

28

28

24

12

14

10

11

15

22

20

26

27

30

25

19

17

13

10

10

10

10

20

32

29

27

33

20

9

19

12

9

17

19

31

37

39

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ ΡΕΚΟΡ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ

~2013~

~2014~

~2015~

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

°C

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

43,3

18,9

20,8

23,9

29,8

33,3

36,8

37,4

39,1

36,1

29,2

25,3

16,3

20,2

22,6

25,8

25,9

33,2

39,9

37,8

38,7

34,5

32,6

23,5

22,6

20,3

20,9

21,6

26,6

32,1

36

38

36,3

40,4

27,7

24,9

19,2

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

-8,6

-1,6

1

1

5,4

12

12,8

17,1

17,4

12,6

6,8

2,4

0,1

0,4

1,7

2,1

4,7

9

13,2

17,2

16,8

11,4

9

4,9

-0,8

-2,4

-2,1

0,2

2,3

10,6

12,7

15,1

17,1

16,1

9

5,5

-0,2

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΑ (ΥΨΗ-ΕΛΑ)

28,1-4,9

9

10,5

12,8

16,3

21,8

24,5

26,3

27,1

23,6

16,8

14,1

8,3

10,3

11

11,9

15,1

19,9

24,3

27

27,3

22,6

17,3

13,3

10,6

8,1

8,4

10,2

14,5

20,4

22,9

27,1

27,1

24,1

17,7

14,7

8,5

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΗΜ.ΔΡΟΣΟΥ

24,8

11,2

13,6

14,7

15,3

18,1

20,3

20,1

21,1

20,2

20

18,7

15,6

12,8

13,4

14,1

17

17,6

20,8

23,4

22,8

21,8

19,4

17,8

17,4

13,7

13,1

16,4

15,2

18,7

20,4

23

22,3

22,5

22,5

16,6

11,6

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΗΜ.ΔΡΟΣΟΥ

-11,7

-6,3

-3

-10,6

-10,2

-3,5

-1,4

-0,8

3,4

-4,6

2,6

0,7

-6,4

0

0,4

-1,2

-2,8

-3,5

-1,8

-2,6

-2,4

7,1

4,2

2,6

-2

-7,6

-9,4

-5,9

-7

0

6,9

2,8

-2,5

-2,4

6

0,6

-2,7

ΜΕΓΙΣΤΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ

42,1

18,3

20,1

22,3

28

32,9

35,1

36,6

37,8

36,9

28,6

25,7

15,4

19,2

22

25,1

25,2

30,4

37,6

38,6

38,5

35

31,7

24,8

24,5

19,4

19,6

21,6

25,2

33,5

34,8

37,9

36,5

39,8

29,8

24,5

18

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ

-12,4

-5,3

-1,8

-1,1

3,3

9,8

12

16,5

16,4

11,7

5

-0,3

-3,2

-2,2

-0,5

-0,5

2,8

7,4

12,4

16,5

16,9

11,1

7,5

3,5

-3,1

-6,3

-5,9

-2

-0,8

9,4

11,8

15,9

16,6

16

7,8

3,5

-3,3

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ

43,2

18,9

20,8

23,9

28,3

31,7

35,3

36,6

37,8

36

29,2

25,3

15,8

20,2

22,6

25,8

25,9

30,4

36,9

38,5

39,5

34,2

31

23,5

22,6

20,3

20,9

23

26,6

33

35

38,2

35,6

40,1

28,8

24,9

19,2

ΔΕΙΚΤΗΣ ΨΥΧΡΟΤΗΤΑΣ

-11,1

-4,2

0,6

1

5,4

12

12,8

17,1

17,4

12,6

6,7

1,2

-1

0,4

1,7

1,1

4,3

9

13,2

17,2

16,8

11,4

9

4,9

-2,1

-4,9

-4,9

0,2

0,2

10,6

12,7

15,1

17,1

16

9

5

-2

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ

27

9,6

14,2

16,2

14,4

20,4

22,7

23,9

24,7

21,2

17,8

14,1

12,9

13,9

10,7

10,7

14,5

18,4

24,9

23

23,7

21,8

21,2

13,9

14,9

13,4

14,3

11,8

14,2

17,7

21,4

25,3

25,3

24,3

18,3

18,4

9,7

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΜΕΓΙΣΤΗ

-2

5,3

7,8

11,3

14,7

21,2

22,9

26,3

29,3

23,5

13,8

9,9

5,3

7,5

8,7

8,7

15,3

19,9

19,3

27,3

27,8

18,2

13,6

10,3

4,1

3,1

4,2

8,5

11,4

20,2

22,7

27,5

28,5

21,4

15,9

14,7

3,7

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

20,4

13,6

16

18

18,1

15,8

16,9

17

15,8

17,7

17,1

15,1

15,6

15,8

19,4

18,4

16,8

14,9

17,3

16,4

17

14,4

15,7

13,9

16,6

16,1

14,9

14,3

18,4

18,8

16,4

15,6

14,7

16,8

13,5

15,9

15,7

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

1,2

3

1,9

3,6

3,5

6,1

6,6

6,3

5,7

7,4

2,5

2,4

1,4

1,2

2

1,8

3,6

8,2

5,8

6

7,9

5,2

2,1

2,5

2,6

2,6

2,7

4

5,1

6,5

3,3

7,8

4,9

4,3

2,1

1,6

2,4

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

mm

ΡΕΚΟΡ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ

172,8

32,4

28,8

10,8

10,8

72

18

7,2

---

---

22,6

90

18

25,2

7,2

14,4

68,4

28,8

172,8

---

25,2

86,2

100,8

54

50,4

18

36

18

21,6

10,8

50,4

---

10,8

79,2

151,2

39,6

3,6

ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ

90

6

6

4,8

1,8

14,4

3,9

2,1

---

---

22,8

31,8

6,6

11,7

3,3

6

14,7

3,9

33,3

---

5,4

10,5

37,8

22,2

16,2

6

7,8

5,1

4,2

3,9

14,1

---

0,9

16,2

90

9,6

1,8

ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

97,2

12,3

21,6

22,2

2,7

22,5

7,8

4,8

---

---

27,6

60,6

30,3

31,8

9

20,1

18,3

3,9

37,8

---

9,9

11,4

52,2

47,4

48,9

20,4

19,5

28,5

14,4

6,9

25,8

---

0,9

33

92,4

30,6

6,6

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ

217,5

47,1

71,7

36

9,6

51,6

16,5

5,1

---

---

44,1

168,6

87

73,8

15,9

67,8

60,6

10,2

71,4

---

12,3

51,6

100,2

98,7

217,5

64,5

65,1

100,8

25,2

12

82,2

---

1,2

42,3

208,5

39,9

11,1

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΟΜΒΡΙΑΣ(ημ)

70

8

7

6

11

18

16

16

31

30

14

20

5

8

10

16

8

8

15

31

24

8

14

9

8

9

7

5

20

10

10

31

14

20

9

24

18

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΒΡΟΧ/ΣΕΩΝ(ημ)

12

4

5

3

3

3

2

1

---

---

4

5

4

3

4

12

4

1

2

---

2

4

9

6

7

4

5

9

4

2

3

---

1

3

4

2

2

>=0,2mm-2,0mm-20,0mm

21,12,3

13,5,0

13,9,1

10,4,1

6,2,0

6,4,1

4,3,0

2,1,0

0,0,0

0,0,0

7,5,1

13,10,2

14,9,2

10,6,1

7,2,0

13,7,1

10,7,0

6,3,0

5,4,2

0,0,0

2,2,0

10,8,0

11,6,1

13,5,2

18,13,4

13,8,1

13,8,0

20,10,1

5,2,0

5,2,0

8,6,2

0,0,0

2,0,0

5,2,1

8,6,3

3,3,1

5,2,0

ΑΝΕΜΟΣ

km/hr

ΡΕΚΟΡ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΙΠΗ

74,9

55,1

40,3

61,2

54

52,6

57,6

51,5

56,2

39,2

50

52,6

57,6

41,8

37,8

52,6

45,4

49

49

52,6

60,1

56,2

40,3

39,2

54

61,2

54

51,5

55,1

55,1

49

49

42,8

39,2

58,7

47,9

47,9

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

41,2

28,6

21,4

24,5

29

23,8

26,2

26,3

30,4

22

23,1

20,5

31,6

20,3

19,9

26,2

26

23,2

26,2

26

22,6

27,8

21

21,2

23,8

34

27,9

25,8

27,4

31,2

22,2

27,2

21,6

20,5

29,7

21,1

24,3

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

8,4

4,4

3,9

5

6

5,4

6,5

7,8

8,4

4,9

4,2

3,5

5,3

3,2

3,9

4,8

4,5

5,7

5,7

6,2

5,7

5,4

4,4

3,3

3,4

4,9

6

4,9

5,8

5,5

5,8

6,6

6,3

4,5

4,6

3,7

3,8

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

18,7

8,7

7,4

10,3

11,5

10

12,5

14

14,9

9,6

9,2

7,1

14,9

6,8

12,3

9,3

6,3

11,3

10,9

14,3

10,4

10,6

10,4

9,7

13,3

15,6

15

9,4

12,8

14

10,4

11,1

10

7,7

10,2

11

10,2

ΕΠΙΚΡ/ΕΡΗ ΔΙΕΥ/ΣΗ-Μ.Ο ΕΤΩΝ

NNW

W

SW

W

N

NW

N

NNW

NNW

N

NNW

W

NW

W

NNW

NW

Ν

NNW

Ν

NNE

Ν

N

NW

NW

WNW

WNW

NW

NNW

N

Ν

Ν

Ν

N

N

NNW

W

WNW

ΜΕΓ. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

447,2

211,4

177,2

243,7

276,4

240,7

298,9

336,3

358,2

229,3

216,6

171

358,7

161,6

293,4

223,1

150,1

271,5

260,1

343,7

248,6

255,4

248,6

234,2

320,2

373,8

359,4

224,7

305,7

335,6

250,6

265,3

238,8

165,3

233,4

263

246,5

ΑΤΜ. ΠΙΕΣΗ

hPa

ΡΕΚΟΡ

IAN

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΤΜ. ΠΙΕΣΗ

1041,8

1034,6

1024,5

1031,7

1028,1

1020,1

1017,1

1018,1

1017,2

1022,5

1031,1

1028,3

1035,9

1028,8

1028,9

1028,8

1020,4

1022,7

1022,3

1020,1

1017,7

1029,2

1027,8

1026,8

1031,4

1037,8

1033,3

1032,8

1028,6

1020,9

1020

1021,9

1023,1

1024,5

1034,5

1034,5

1038,8

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΤΜ.ΠΙΕΣΗ

990,5

997,9

999,3

990,5

993,7

1000,4

1003,5

1000

1005,3

1003

999,9

1002,5

1006,4

996,7

1007,7

993,3

1004,4

1000,4

1006,6

1002,5

1005,1

1003,7

998,3

1007,6

1000,9

992,5

992,7

1001

1003,2

1004,9

1002,9

1005,1

1009,3

1005,5

1002,6

999,5

1022,8

ΥΓΡΑΣΙΑ

%

ΡΕΚΟΡ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

99

96

97

97

96

97

95

95

80

84

97

99

97

97

97

98

97

95

97

86

95

97

97

97

98

97

97

97

97

96

96

96

89

97

98

97

97

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

9

36

26

13

10

10

13

10

13

11

26

38

30

36

27

20

22

10

10

10

10

26

23

46

44

31

25

24

18

16

17

15

11

10

24

36

39

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ-ΕΛΑΧΙΣΤΗ Τ

T<0°C

0°CΤ<5°C

5°CΤ<10°C

10°CΤ<15°C

15°CΤ<20°C

20°CΤ<25°C

25°CΤ<30°C

30°CΤ<35°C

35°CΤ<40°C

Τ40°C

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

0°CΤ<6°C

6°CΤ<12°C

12°CΤ<18°C

18°CΤ<24°C

Τ24°C

ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ

T<-15°C

-15°CΤ<-10°C

-10°CΤ<-5°C

-5°CΤ<0°C

0°CΤ<5°C

5°CΤ<10°C

10°CΤ<15°C

15°CΤ<20°C

20°CΤ<25°C

Τ25°C

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

T<0°C

0°CΤ<5°C

5°CΤ<10°C

10°CΤ<15°C

15°CΤ<20°C

20°CΤ<25°C

25°CΤ<30°C

30°CΤ<35°C

35°CΤ<40°C

Τ40°C

ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ-ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΓΙΣΤΗ

-6°CΤ<6°C

6°CΤ<12°C

12°CΤ<18°C

18°CΤ<24°C

Τ24°C

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ-ΨΥΧΡΟΤΗΤΑΣ

T<0°C

0°CΤ<5°C

5°CΤ<10°C

10°CΤ<15°C

15°CΤ<20°C

20°CΤ<25°C

25°CΤ<30°C

30°CΤ<35°C

35°CΤ<40°C

Τ40°C

ΜΕΓΙΣΤΗ-ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

0°CΤ<3°C

3°CΤ<6°C

6°CΤ<17°C

17°CΤ<20°C

Τ20°C

ΕΝΤΑΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ

0mm/hrR<15mm/hr

15mm/hrR<30mm/hr

30mm/hrR<60mm/hr

60mm/hrR<90mm/hr

R90mm/hr

ΩΡΙΑΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

0mmR<5mm

5mmR<10mm

10mmR<15mm

15mmR<20mm

20mmR<25mm

25mmR<30mm

30mmR<35mm

35mmR<40mm

40mmR<50mm

R50mm

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

0mmR<15mm

15mmR<30mm

30mmR<60mm

60mmR<90mm

R90mm

ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

0mmR<20mm

20mmR<40mm

40mmR<60mm

60mmR<80mm

80mmR<100mm

100mmR<125mm

125mmR<150mm

150mmR<175mm

175mmR<200mm

R200mm

ΑΝΟΜΒΡΙΑ-ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ

0ημέρεςR<3ημέρες

3ημέρεςR<10ημέρες

10ημέρεςR<18ημέρες

18ημέρεςR<24ημέρες

24ημέρεςR<31ημέρες

MEΓΙΣΤΗ ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ

0km/hrW<30km/hr

30km/hrW<40km/hr

40km/hrW<50km/hr

50km/hrW<60km/hr

W60km/hr

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

0km/hrW<20km/hr

20km/hrW<25km/hr

25km/hrW<30km/hr

30km/hrW<35km/hr

W35km/hr

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

0km/hrW<2km/hr

2km/hrW<4km/hr

4km/hrW<6km/hr

6km/hrW<8km/hr

W8km/hr

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

0km/hrW<3km/hr

3km/hrW<6km/hr

6km/hrW<10km/hr

10km/hrW<13km/hr

W13km/hr

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

0kmW<150km

150kmW<200km

200kmW<250km

250kmW<300km

W300km

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ-ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ

980P(hPa)<986

986PhPa)<992

992PhPa)<998

998PhPa)<1004

1004PhPa)<1010

1010PhPa)<1016

1016PhPa)<1022

1022PhPa)<1028

1028PhPa)<1034

1034PhPa)<1040

ΜΕΓ ΥΓΡΑΣΙΑ-ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

0%H<11%

11%H<18%

18%H<28%

28%H<40%

40%H<50%

50%H<60%

60%H<70%

70%H<82%

82%H<96%

96%H<100%

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ

17/12/12

08/01/13

30/12/14

31/12/14

05/01/15

06/01/15

07/01/15

08/01/15

10/02/15

11/02/15

18/02/15

19/02/15

ΧΙΟΝΟΣΤΡΩΣΗ

2εκ

1εκ

--

15εκ

--

--

5εκ.

10εκ.

3εκ

--

5εκ

--

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ

19/02/15

31/12/15

01/01/16

18/01/16

19/01/16

20/01/16

23/01/16

24/01/16

25/01/16

28/12/16

29/12/16

30/12/16

ΧΙΟΝΟΣΤΡΩΣΗ

1εκ

2εκ

1εκ

--

1εκ

--

--

1εκ

--

--

12εκ

1εκ

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ

31/12/16

01/01/17

06/01/17

07/01/17

08/01/17

09/01/17

10/01/17

26/01/17

21/12/17

22/12/17

03/01/19

04/01/19

ΧΙΟΝΟΣΤΡΩΣΗ

--

--

--

5εκ

7εκ

8εκ

15εκ

--

--

--

2εκ

--

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ

07/01/19

08/01/19

15/01/19

16/01/19

24/02/19

30/12/19

09/01/20

ΧΙΟΝΟΣΤΡΩΣΗ

2εκ

20εκ

--

--

--

1εκ

1εκ

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Λευκό Χρυσάφι