Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Απριλίου 2022

Απρίλιος 2021

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 28,3°C και σημειώθηκε στις 16:34 την 25η ημέρα.

28,5°C την 30η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 3,9°C και σημειώθηκε στις 06:50 την 12η ημέρα.

1,1°C την 10η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 13,7°C και σημειώθηκε στις 06:39 την 25η ημέρα.

12,7°C την 4η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 11,6°C και σημειώθηκε στις 02:32 την 18η ημέρα.

12,3°C την 1η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 15,6°C και σημειώθηκε την 15η ημέρα.

21,2°C την 2η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 3,4°C και σημειώθηκε την 18η ημέρα.

3,3°C την 24η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 15,6°C.

14,3°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 13°C και σημειώθηκε στις 09:32 την 25η ημέρα

14,5°C την 30η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Απρίλιο ήταν -9°C και σημειώθηκε στις 15:20 την 22η ημέρα

-10,8°C την 10η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 27,1°C και σημειώθηκε στις 16:35 την 25η ημέρα

28,7°C την 30η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1°C και σημειώθηκε στις 06:54 την 12η ημέρα

-1,9°C την 10η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 27,2°C και σημειώθηκε στις 16:35 την 25η ημέρα

28,1°C την 30η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 3,3°C και σημειώθηκε στις 05:37 την 12η ημέρα

1,1°C την 10η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 10,8mm/hr και σημειώθηκε στις 15:21 την 18η ημέρα.

10,8mm/hr την 24η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Απρίλιο ήταν 3mm και σημειώθηκε στις 17:37 την 18η ημέρα.

4,5mm/hr την 24η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλιο ήταν 10,2mm και σημειώθηκε την 17η ημέρα.

27,9mm την 24η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλιο ήταν 17,1mm.

32,4mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Απρίλιο 3(0,2mm) 2(2,0mm) 0(20mm).

321

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Απρίλιο ήταν 3 συνεχείς ημέρες.

1 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 16 συνεχείς ημέρες.

15 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 61,8km/h και σημειώθηκε στις 19:24 την 10η ημέρα.

63,4km/hr την 8η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ηταν 23,2km/h και σημειώθηκε στις 09:58 την 11η ημέρα.

29,6km/hr την 8η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 5,5km/h με υψηλότερο μέσο όρο 9,4km/h την 11η ημέρα.

5-10,2km/h την 8η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Απρίλιο η Βόρεια-Βόρειοδυτική ΝΝW.

Βόρεια Ν

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 224,4km και σημειώθηκε την 11η ημέρα.

244,1km την 8η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1024hPa και σημειώθηκε στις 11:06 την 12η ημέρα.

1028,2hPa την 9η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1001,7hPa και σημειώθηκε στις 17:14 την 7η ημέρα.

1001,5hPa την 6η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 92% και σημειώθηκε στις 00:50 την 1η ημέρα.

89% την 1η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 10% και σημειώθηκε στις 15:05 την 22η ημέρα.

13% την 22η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά