2013

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2014

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2015

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2016

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2017

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2018

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2013

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2014

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2015

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2016

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2017

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2018

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Νοεμβρίου 2017

Νοέμβρης 2016

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 22,7°C και σημειώθηκε στις 14:04 την 12η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1,1°C και σημειώθηκε στις 07:13 την 29η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 13,2°C και σημειώθηκε στις 23:37 την 15η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 11,7°C και σημειώθηκε στις 14:41 την 28η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 16,1°C και σημειώθηκε την 3η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 2,8°C και σημειώθηκε την 4η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 12,5°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 32,4mm/hr και σημειώθηκε στις 10:18 την 16η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 11,7mm και σημειώθηκε στις 11:31 την 16η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 96,9mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 29,4mm και σημειώθηκε την 16η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Νοέμβριο 12(0,2mm) 10(2,0mm) 1(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 8συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 6 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 42,8km/h και σημειώθηκε στις 13:08 την 20η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ηταν 19,1km/h και σημειώθηκε στις 13:10 την 20η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 2,7km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 6,3km/h την 16η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο η Δυτική (W).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 150,1km και σημειώθηκε την 16η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1025hPa και σημειώθηκε στις 10:47 την 1η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1003,8hPa και σημειώθηκε στις 15:08 την 13η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 99% και σημειώθηκε στις 06:21 την 3η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 32% και σημειώθηκε στις 14:59 την 21η ημέρα.

 • 27,9°C την 8η ημέρα

 • 3°C την 17η ημέρα

 • 20,8°C την 18η ημέρα

 • 12,7°C την 15η ημέρα

 • 16,1°C την 3η ημέρα

 • 2,6°C την 30η ημέρα

 • 13,5°C

 • 61,2mm/hr την 9η ημέρα

 • 12mm/hr την 28η ημέρα

 • 51,3mm

 • 25,8mm την 28η ημέρα

 • 751

 • 4 ημέρες

 • 10 ημέρες

 • 47,9km/hr την 29η ημέρα

 • 22,7km/hr την 29η ημέρα

 • 3,7-12,2km/h την 29η ημερα

 • Δυτική-ΒόρειοΔυτική WNW

 • 291,4km την 18η ημέρα

 • 1031,6hPa την 15η ημέρα

 • 1005,1hPa την 9η ημέρα

 • 99% την 4η ημέρα

 • 26% την 13η ημέρα


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ–ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ ΡΕΚΟΡ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ

~2016~

~2017~

~2018~

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

°C

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

40,5

21,8

23,6

23,8

31,2

35,2

40,5

38,2

37

36,2

31,4

27,9

18,5

17,2

21,4

24,7

28,4

35,2

42,9

43,3

38,1

38,9

30

22,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

-8,6

-2,9

0

1,2

6,8

8,7

12,6

18,5

16,4

11,3

9,1

3

-2

-8,6

-1,3

2,2

2,2

8,6

14,1

17,4

15,5

13,3

8,6

1,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΑ (ΥΨΗ-ΕΛΑ)

27,3-4,9

9

12,7

12,3

17,9

20

26,5

27,7

27,1

22,6

18,1

13,5

7

4,9

10,1

12,3

15,1

20,1

25

27,5

27

23,9

17,2

12,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΗΜ.ΔΡΟΣΟΥ

23,4

14,4

15

16,2

18,4

21,6

21,2

21,5

21,5

23,3

19,8

17,9

12

11,4

13,9

14,1

16

19,9

24,3

23,6

22

24,8

20,6

18,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΗΜ.ΔΡΟΣΟΥ

-10,6

-4,3

-1,1

-0,3

-2,4

0,1

-4

-2,6

4,9

7

0,2

0,3

-4,9

-9,4

-5,9

-4,6

-6,1

-2,3

2,8

1,6

-0,7

-4,2

1,9

-3,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΓΙΣΤΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ

39,8

22,1

23

23,5

30,7

33,4

38,6

38,8

37,6

37,4

31,5

29,1

16,6

15,6

20,8

23,9

29

34,8

41,7

42,1

37,7

40,6

30,5

23,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ

-12,3

-5,7

-2,3

-0,7

4,9

7,5

11,1

18,5

15,5

10,5

7,6

1,2

-5,5

-12,3

-3,6

0,4

0

7,3

14,7

18,2

15,9

12,8

7,2

-0,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ

40,1

21,8

23,6

23,8

29,9

32,8

38,4

38

36,9

36,8

30,5

28,3

18,5

17,2

21,4

24,7

28

34

42

41,9

38

43,2

29,4

22,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΔΕΙΚΤΗΣ ΨΥΧΡΟΤΗΤΑΣ

-11,1

-2,9

-1

1,2

6,8

8,7

12,6

18,5

16,4

11,3

9,1

2,4

-4,1

-11,1

-1,3

2,2

2,2

8,6

14,1

17,4

15,5

13,3

8,6

1,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ

26,6

14,4

13,3

16,3

16,4

19,1

26,6

24,9

25,4

22,7

18,3

20,8

9,4

7,3

12,8

11,2

11,8

19,2

23,9

25,4

27

21,8

16,9

13,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΜΕΓΙΣΤΗ

-2

3,6

9,7

10,9

19,3

19,1

24,5

29,6

27

23,5

15,2

12,7

2,5

-2

7,2

11,2

14,6

15,7

22,1

25,3

26,8

18,1

17,4

11,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

20,4

16,8

16,4

17,2

20,4

17,5

19,4

17,3

17,6

16,9

16,6

16,1

18

16,3

16,8

19,8

18,4

18,2

18,6

18,3

15,8

19,1

17,9

16,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

1,2

2,4

5,5

4,4

8,6

5,7

6,3

5,8

5,8

6,2

2,7

2,6

2,9

1,2

2

3,2

5,5

2,3

4,7

6,7

6,2

3,8

4,4

2,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

mm

ΡΕΚΟΡ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ

172,8

79,2

28,8

36

---

43,2

10,8

---

---

14,4

25,2

61,2

28,8

18

54

36

32,3

50,4

36

125,9

61,2

18

36

32,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ

90

20,1

10,5

10,5

---

5,4

0,9

---

---

5,1

9,3

12

8,1

4,8

7,5

10,8

7,2

21,9

6,3

24,9

15,6

2,7

5,1

11,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

92,4

28,2

32,1

33,9

---

6

1,2

---

---

6

14,7

25,8

27,6

23,1

9,3

66

9,3

52,8

8,4

62,1

15,6

5,1

11,1

29,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ

217,5

83,7

51

105

---

18,3

2,1

---

---

12,3

31,5

51,3

68,7

69,9

21

112,8

18,3

205,5

25,2

62,7

15,9

11,4

34,5

96,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΟΜΒΡΙΑΣ(ημ)

70

5

13

4

30

14

13

31

31

10

10

10

9

6

15

19

13

16

11

16

20

21

15

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΒΡΟΧ/ΣΕΩΝ(ημ)

12

4

2

5

---

4

1

---

---

2

2

4

5

6

3

5

4

3

4

1

2

1

3

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

>=0,2mm-2,0mm-20,0mm

18,13,4

13,8,1

6,4,1

16,8,2

0,0,0

7,3,0

3,0,0

0,0,0

0,0,0

6,2,0

5,3,0

7,5,1

12,4,2

14,7,2

6,4,0

6,4,2

5,4,0

9,6,5

0,0,0

2,1,1

2,1,0

3,3,0

7,4,0

12,10,1

0,0,0

0,0,0

0,0,0

0,0,0

0,0,0

0,0,0

0,0,0

0,0,0

0,0,0

0,0,0

0,0,0

0,0,0

0,0,0

ΑΝΕΜΟΣ

km/hr

ΡΕΚΟΡ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΙΠΗ

67,3

67,3

45,4

58,7

51,5

45,4

57,6

41,8

50

50

45,4

47,9

50

43,9

54

50

50

42,8

40,3

46,4

49

42,8

42,8

42,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

34

25,6

19,4

24,6

23,8

25,2

33,2

25,6

31,7

23,2

21,7

22,7

25,4

22,7

19,5

22,1

22,9

23,4

21,7

23

22,4

19,9

22,8

19,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

8,4

3,8

3,7

4,4

4,5

5,2

5,8

6,7

7,3

5,2

4,2

3,7

5,3

3,3

3,6

4,5

4,2

4,5

4,4

5,7

7,1

4,5

3,9

2,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

15,6

10,8

8,6

10,9

9,8

9,5

10,3

10,9

10,3

9,9

9,5

12,2

13,4

10,3

11,1

11,4

8,4

8,9

8,3

10,3

11,6

9,2

6,6

6,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΕΠΙΚΡ/ΕΡΗ ΔΙΕΥ/ΣΗ-Μ.Ο ΕΤΩΝ

NNW

W

WNW

W

Ν

N

Ν

Ν

NNW

Ν

Ν

WNW

NNW

WNW

NW

NNW

NNE

N

ΝΝΕ

Ν

NNW

NNE

NNW

W

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΓ. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

373,8

260

204,2

262,3

233,8

190,2

246,1

260,8

259,8

237,6

228,3

291,4

321,9

247

239,4

274.4

201

274,4

198,3

248,2

279

221,5

172,3

150,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΑΤΜ. ΠΙΕΣΗ

hPa

ΡΕΚΟΡ

IAN

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΤΜ. ΠΙΕΣΗ

1038,8

1035,5

1032

1030,3

1024,5

1018,1

1016,1

1013,6

1017,6

1029,1

1030,4

1031,6

1036,9

1030

1033,6

1024,4

1025,3

1022,4

1019,3

1019,8

1019,4

1021,7

1027,5

1025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΤΜ.ΠΙΕΣΗ

990,5

995,3

1006,2

995,8

996,9

1000,3

996,8

999,4

1002,3

1003,3

1007,7

1005,1

1009,6

1007,2

1009,1

999,2

1008

999,2

1008,8

1001,9

1004,3

1005,3

1000,7

1003,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΥΓΡΑΣΙΑ

%

ΡΕΚΟΡ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

99

99

99

99

99

99

89

81

88

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

92

99

99

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

10

28

28

24

12

14

10

11

15

22

20

26

27

30

25

19

17

13

10

10

10

10

20

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ ΡΕΚΟΡ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ

~2013~

~2014~

~2015~

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

°C

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

40,5

18,9

20,8

23,9

29,8

33,3

36,8

37,4

39,1

36,1

29,2

25,3

16,3

20,2

22,6

25,8

25,9

33,2

39,9

37,8

38,7

34,5

32,6

23,5

22,6

20,3

20,9

21,6

26,6

32,1

36

38

36,3

40,4

27,7

24,9

19,2

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

-2,9

-1,6

1

1

5,4

12

12,8

17,1

17,4

12,6

6,8

2,4

0,1

0,4

1,7

2,1

4,7

9

13,2

17,2

16,8

11,4

9

4,9

-0,8

-2,4

-2,1

0,2

2,3

10,6

12,7

15,1

17,1

16,1

9

5,5

-0,2

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΑ (ΥΨΗ-ΕΛΑ)

27,3-4,9

9

10,5

12,8

16,3

21,8

24,5

26,3

27,1

23,6

16,8

14,1

8,3

10,3

11

11,9

15,1

19,9

24,3

27

27,3

22,6

17,3

13,3

10,6

8,1

8,4

10,2

14,5

20,4

22,9

27,1

27,1

24,1

17,7

14,7

8,5

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΗΜ.ΔΡΟΣΟΥ

23,4

11,2

13,6

14,7

15,3

18,1

20,3

20,1

21,1

20,2

20

18,7

15,6

12,8

13,4

14,1

17

17,6

20,8

23,4

22,8

21,8

19,4

17,8

17,4

13,7

13,1

16,4

15,2

18,7

20,4

23

22,3

22,5

22,5

16,6

11,6

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΗΜ.ΔΡΟΣΟΥ

-10,6

-6,3

-3

-10,6

-10,2

-3,5

-1,4

-0,8

3,4

-4,6

2,6

0,7

-6,4

0

0,4

-1,2

-2,8

-3,5

-1,8

-2,6

-2,4

7,1

4,2

2,6

-2

-7,6

-9,4

-5,9

-7

0

6,9

2,8

-2,5

-2,4

6

0,6

-2,7

ΜΕΓΙΣΤΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ

39,8

18,3

20,1

22,3

28

32,9

35,1

36,6

37,8

36,9

28,6

25,7

15,4

19,2

22

25,1

25,2

30,4

37,6

38,6

38,5

35

31,7

24,8

24,5

19,4

19,6

21,6

25,2

33,5

34,8

37,9

36,5

39,8

29,8

24,5

18

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ

-6,3

-5,3

-1,8

-1,1

3,3

9,8

12

16,5

16,4

11,7

5

-0,3

-3,2

-2,2

-0,5

-0,5

2,8

7,4

12,4

16,5

16,9

11,1

7,5

3,5

-3,1

-6,3

-5,9

-2

-0,8

9,4

11,8

15,9

16,6

16

7,8

3,5

-3,3

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ

40,1

18,9

20,8

23,9

28,3

31,7

35,3

36,6

37,8

36

29,2

25,3

15,8

20,2

22,6

25,8

25,9

30,4

36,9

38,5

39,5

34,2

31

23,5

22,6

20,3

20,9

23

26,6

33

35

38,2

35,6

40,1

28,8

24,9

19,2

ΔΕΙΚΤΗΣ ΨΥΧΡΟΤΗΤΑΣ

-4,9

-4,2

0,6

1

5,4

12

12,8

17,1

17,4

12,6

6,7

1,2

-1

0,4

1,7

1,1

4,3

9

13,2

17,2

16,8

11,4

9

4,9

-2,1

-4,9

-4,9

0,2

0,2

10,6

12,7

15,1

17,1

16

9

5

-2

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ

26,6

9,6

14,2

16,2

14,4

20,4

22,7

23,9

24,7

21,2

17,8

14,1

12,9

13,9

10,7

10,7

14,5

18,4

24,9

23

23,7

21,8

21,2

13,9

14,9

13,4

14,3

11,8

14,2

17,7

21,4

25,3

25,3

24,3

18,3

18,4

9,7

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΜΕΓΙΣΤΗ

3,1

5,3

7,8

11,3

14,7

21,2

22,9

26,3

29,3

23,5

13,8

9,9

5,3

7,5

8,7

8,7

15,3

19,9

19,3

27,3

27,8

18,2

13,6

10,3

4,1

3,1

4,2

8,5

11,4

20,2

22,7

27,5

28,5

21,4

15,9

14,7

3,7

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

20,4

13,6

16

18

18,1

15,8

16,9

17

15,8

17,7

17,1

15,1

15,6

15,8

19,4

18,4

16,8

14,9

17,3

16,4

17

14,4

15,7

13,9

16,6

16,1

14,9

14,3

18,4

18,8

16,4

15,6

14,7

16,8

13,5

15,9

15,7

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

1,2

3

1,9

3,6

3,5

6,1

6,6

6,3

5,7

7,4

2,5

2,4

1,4

1,2

2

1,8

3,6

8,2

5,8

6

7,9

5,2

2,1

2,5

2,6

2,6

2,7

4

5,1

6,5

3,3

7,8

4,9

4,3

2,1

1,6

2,4

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

mm

ΡΕΚΟΡ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ

172,8

32,4

28,8

10,8

10,8

72

18

7,2

---

---

22,6

90

18

25,2

7,2

14,4

68,4

28,8

172,8

---

25,2

86,2

100,8

54

50,4

18

36

18

21,6

10,8

50,4

---

10,8

79,2

151,2

39,6

3,6

ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ

90

6

6

4,8

1,8

14,4

3,9

2,1

---

---

22,8

31,8

6,6

11,7

3,3

6

14,7

3,9

33,3

---

5,4

10,5

37,8

22,2

16,2

6

7,8

5,1

4,2

3,9

14,1

---

0,9

16,2

90

9,6

1,8

ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

92,4

12,3

21,6

22,2

2,7

22,5

7,8

4,8

---

---

27,6

60,6

30,3

31,8

9

20,1

18,3

3,9

37,8

---

9,9

11,4

52,2

47,4

48,9

20,4

19,5

28,5

14,4

6,9

25,8

---

0,9

33

92,4

30,6

6,6

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ

217,5

47,1

71,7

36

9,6

51,6

16,5

5,1

---

---

44,1

168,6

87

73,8

15,9

67,8

60,6

10,2

71,4

---

12,3

51,6

100,2

98,7

217,5

64,5

65,1

100,8

25,2

12

82,2

---

1,2

42,3

208,5

39,9

11,1

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΟΜΒΡΙΑΣ(ημ)

70

8

7

6

11

18

16

16

31

30

14

20

5

8

10

16

8

8

15

31

24

8

14

9

8

9

7

5

20

10

10

31

14

20

9

24

18

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΒΡΟΧ/ΣΕΩΝ(ημ)

12

4

5

3

3

3

2

1

---

---

4

5

4

3

4

12

4

1

2

---

2

4

9

6

7

4

5

9

4

2

3

---

1

3

4

2

2

>=0,2mm-2,0mm-20,0mm

18,13,4

13,5,0

13,9,1

10,4,1

6,2,0

6,4,1

4,3,0

2,1,0

0,0,0

0,0,0

7,5,1

13,10,2

14,9,2

10,6,1

7,2,0

13,7,1

10,7,0

6,3,0

5,4,2

0,0,0

2,2,0

10,8,0

11,6,1

13,5,2

18,13,4

13,8,1

13,8,0

20,10,1

5,2,0

5,2,0

8,6,2

0,0,0

2,0,0

5,2,1

8,6,3

3,3,1

5,2,0

ΑΝΕΜΟΣ

km/hr

ΡΕΚΟΡ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΙΠΗ

67,3

55,1

40,3

61,2

54

52,6

57,6

51,5

56,2

39,2

50

52,6

57,6

41,8

37,8

52,6

45,4

49

49

52,6

60,1

56,2

40,3

39,2

54

61,2

54

51,5

55,1

55,1

49

49

42,8

39,2

58,7

47,9

47,9

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

34

28,6

21,4

24,5

29

23,8

26,2

26,3

30,4

22

23,1

20,5

31,6

20,3

19,9

26,2

26

23,2

26,2

26

22,6

27,8

21

21,2

23,8

34

27,9

25,8

27,4

31,2

22,2

27,2

21,6

20,5

29,7

21,1

24,3

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

8,4

4,4

3,9

5

6

5,4

6,5

7,8

8,4

4,9

4,2

3,5

5,3

3,2

3,9

4,8

4,5

5,7

5,7

6,2

5,7

5,4

4,4

3,3

3,4

4,9

6

4,9

5,8

5,5

5,8

6,6

6,3

4,5

4,6

3,7

3,8

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

15,6

8,7

7,4

10,3

11,5

10

12,5

14

14,9

9,6

9,2

7,1

14,9

6,8

12,3

9,3

6,3

11,3

10,9

14,3

10,4

10,6

10,4

9,7

13,3

15,6

15

9,4

12,8

14

10,4

11,1

10

7,7

10,2

11

10,2

ΕΠΙΚΡ/ΕΡΗ ΔΙΕΥ/ΣΗ-Μ.Ο ΕΤΩΝ

NNW

W

SW

W

N

NW

N

NNW

NNW

N

NNW

W

NW

W

NNW

NW

Ν

NNW

Ν

NNE

Ν

N

NW

NW

WNW

WNW

NW

NNW

N

Ν

Ν

Ν

N

N

NNW

W

WNW

ΜΕΓ. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

373,8

211,4

177,2

243,7

276,4

240,7

298,9

336,3

358,2

229,3

216,6

171

358,7

161,6

293,4

223,1

150,1

271,5

260,1

343,7

248,6

255,4

248,6

234,2

320,2

373,8

359,4

224,7

305,7

335,6

250,6

265,3

238,8

165,3

233,4

263

246,5

ΑΤΜ. ΠΙΕΣΗ

hPa

ΡΕΚΟΡ

IAN

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΤΜ. ΠΙΕΣΗ

1038,8

1034,6

1024,5

1031,7

1028,1

1020,1

1017,1

1018,1

1017,2

1022,5

1031,1

1028,3

1035,9

1028,8

1028,9

1028,8

1020,4

1022,7

1022,3

1020,1

1017,7

1029,2

1027,8

1026,8

1031,4

1037,8

1033,3

1032,8

1028,6

1020,9

1020

1021,9

1023,1

1024,5

1034,5

1034,5

1038,8

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΤΜ.ΠΙΕΣΗ

990,5

997,9

999,3

990,5

993,7

1000,4

1003,5

1000

1005,3

1003

999,9

1002,5

1006,4

996,7

1007,7

993,3

1004,4

1000,4

1006,6

1002,5

1005,1

1003,7

998,3

1007,6

1000,9

992,5

992,7

1001

1003,2

1004,9

1002,9

1005,1

1009,3

1005,5

1002,6

999,5

1022,8

ΥΓΡΑΣΙΑ

%

ΡΕΚΟΡ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

99

98

99

99

98

98

95

95

80

84

99

99

99

99

99

99

99

95

99

86

98

99

99

99

99

99

99

99

99

97

99

99

91

99

99

99

99

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

10

36

26

13

10

10

13

10

13

11

26

38

30

36

27

20

22

10

10

10

10

26

23

46

44

31

25

24

18

16

17

15

11

10

24

36

39

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ-ΕΛΑΧΙΣΤΗ Τ

T<0°C

0°CΤ<5°C

5°CΤ<10°C

10°CΤ<15°C

15°CΤ<20°C

20°CΤ<25°C

25°CΤ<30°C

30°CΤ<35°C

35°CΤ<40°C

Τ40°C

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

0°CΤ<6°C

6°CΤ<12°C

12°CΤ<18°C

18°CΤ<24°C

Τ24°C

ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ

T<-15°C

-15°CΤ<-10°C

-10°CΤ<-5°C

-5°CΤ<0°C

0°CΤ<5°C

5°CΤ<10°C

10°CΤ<15°C

15°CΤ<20°C

20°CΤ<25°C

Τ25°C

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

T<0°C

0°CΤ<5°C

5°CΤ<10°C

10°CΤ<15°C

15°CΤ<20°C

20°CΤ<25°C

25°CΤ<30°C

30°CΤ<35°C

35°CΤ<40°C

Τ40°C

ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ-ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΓΙΣΤΗ

-6°CΤ<6°C

6°CΤ<12°C

12°CΤ<18°C

18°CΤ<24°C

Τ24°C

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ-ΨΥΧΡΟΤΗΤΑΣ

T<0°C

0°CΤ<5°C

5°CΤ<10°C

10°CΤ<15°C

15°CΤ<20°C

20°CΤ<25°C

25°CΤ<30°C

30°CΤ<35°C

35°CΤ<40°C

Τ40°C

ΜΕΓΙΣΤΗ-ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

0°CΤ<3°C

3°CΤ<7°C

7°CΤ<17°C

17°CΤ<20°C

Τ20°C

ΕΝΤΑΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ

0mm/hrR<15mm/hr

15mm/hrR<30mm/hr

30mm/hrR<60mm/hr

60mm/hrR<90mm/hr

R90mm/hr

ΩΡΙΑΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

0mmR<5mm

5mmR<10mm

10mmR<15mm

15mmR<20mm

20mmR<25mm

25mmR<30mm

30mmR<35mm

35mmR<40mm

40mmR<50mm

R50mm

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

0mmR<15mm

15mmR<30mm

30mmR<60mm

60mmR<90mm

R90mm

ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

0mmR<20mm

20mmR<40mm

40mmR<60mm

60mmR<80mm

80mmR<100mm

100mmR<125mm

125mmR<150mm

150mmR<175mm

175mmR<200mm

R200mm

ΑΝΟΜΒΡΙΑ-ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ

0ημέρεςR<3ημέρες

3ημέρεςR<10ημέρες

10ημέρεςR<18ημέρες

18ημέρεςR<24ημέρες

24ημέρεςR<31ημέρες

MEΓΙΣΤΗ ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ

0km/hrW<30km/hr

30km/hrW<40km/hr

40km/hrW<50km/hr

50km/hrW<60km/hr

W60km/hr

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

0km/hrW<20km/hr

20km/hrW<25km/hr

25km/hrW<30km/hr

30km/hrW<35km/hr

W35km/hr

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

0km/hrW<3km/hr

3km/hrW<6km/hr

6km/hrW<10km/hr

10km/hrW<13km/hr

W13km/hr

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

0km/hrW<3km/hr

3km/hrW<6km/hr

6km/hrW<10km/hr

10km/hrW<13km/hr

W13km/hr

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

0kmW<150km

150kmW<200km

200kmW<250km

250kmW<300km

W300km

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ-ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ

980P(hPa)<986

986PhPa)<992

992PhPa)<998

998PhPa)<1004

1004PhPa)<1010

1010PhPa)<1016

1016PhPa)<1022

1022PhPa)<1028

1028PhPa)<1034

1034PhPa)<1040

ΜΕΓ ΥΓΡΑΣΙΑ-ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

0%H<11%

11%H<18%

18%H<28%

28%H<40%

40%H<50%

50%H<60%

60%H<70%

70%H<82%

82%H<88%

88%H<100%

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ

17/12/12

08/01/13

30/12/14

31/12/14

05/01/15

06/01/15

07/01/15

08/01/15

10/02/15

11/02/15

18/02/15

19/02/15

ΧΙΟΝΟΣΤΡΩΣΗ

2 εκ.

1 εκ.

15 εκ.

--

--

5 εκ.

10 εκ.

3 εκ.

--

5 εκ.

--

1 εκ.

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ

31/12/15

01/01/16

18/01/16

19/01/16

20/01/16

23/01/16

24/01/16

25/01/16

28/12/16

29/12/16

30/12/16

31/12/16

ΧΙΟΝΟΣΤΡΩΣΗ

2εκ

1εκ

--

1εκ

--

--

1εκ

--

--

12εκ

1εκ

--

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ

01/01/17

06/01/17

07/01/17

08/01/17

09/01/17

10/01/17

26/01/17


ΧΙΟΝΟΣΤΡΩΣΗ

--

--

5εκ

7εκ

8εκ

15

--


~2016~

 • Η μέγιστη θερμοκρασία ήταν 40,5°C και σημειώθηκε στις 16:38 την 18η ημέρα του Ιουνίου.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν -2,9°C και σημειώθηκε στις 07:49 την 26η ημέρα του Ιανουαρίου.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία ήταν 26,6°C και σημειώθηκε στις 06:38 την 24η ημέρα του Ιουνίου.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία ήταν 2,5°C και σημειώθηκε στις 01:55 την 31η ημέρα του Δεκεμβρίου.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας ήταν 20,4°C και σημειώθηκε την 18η ημέρα του Απριλίου.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας ήταν 2,4°C και σημειώθηκε την 20η ημέρα του Ιανουαρίου.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας ήταν 17,9°C.

 • Η μέγιστη θερμοκρασία ήταν 1 ημέρα άνω των 40°C και η ελάχιστη 12 ημέρες κάτω των 0°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης ήταν 79,2mm/hr και σημειώθηκε στις 00:23 την 17η ημέρα του Ιανουαρίου.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση ήταν 20,1mm και σημειώθηκε στις 01:04 την 17η ημέρα του Ιανουαρίου.

 • Το συνολικό ύψος βροχής ήταν 423,9mm.

 • Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχής ήταν 83,7mm και σημειώθηκε το μήνα Ιανουάριο.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής ήταν 33,9mm και σημειώθηκε την 14η ημέρα του Μαρτίου.

 • Ημέρες με βροχόπτωση 75(0,2mm) 37(2,0mm) 7(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ήταν 5 συνεχής ημέρες και σημειώθηκε τον μήνα Mάρτιο.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας ήταν 69 συνεχής ημέρες και σημειώθηκε τους μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου ήταν 67,3km/h και σημειώθηκε στις 21:42 την 16η ημέρα του Ιανουαρίου.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου ήταν 33,2km/h και σημειώθηκε στις 19:08 την 28η ημέρα του Ιουνίου.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου ήταν 5km/h με υψηλότερο μέσο όρο μήνα 7,2km/h τον μήνα Aύγουστο.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου η ΒόρειαΒόρειοΔυτική (NNW).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου ήταν 321,9km και σημειώθηκε την 13η ημέρα του Δεκέμβρη.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης ήταν 1036,9hPa και σημειώθηκε στις 09:46 την 8η ημέρα του Δεκεμβρίου.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης ήταν 995,3hPa και σημειώθηκε στις 06:38 την 7η ημέρα του Ιανουαρίου.

~2015~

 • Η μέγιστη θερμοκρασία ήταν 40,4°C και σημειώθηκε στις 14:55 την ημέρα του Σεπτεμβρίου.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν -2,4°C και σημειώθηκε στις 07:49 την 3η ημέρα του Ιανουαρίου.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία ήταν 25,3°C και σημειώθηκε στις 02:49 την 28η ημέρα του Ιουλίου.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία ήταν 3,1°C και σημειώθηκε στις 15:51 την 8η ημέρα του Ιανουαρίου.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας ήταν 18,8°C και σημειώθηκε την 14η ημέρα του Μαίου.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας ήταν 1,6°C και σημειώθηκε την 1η ημέρα του Μαίου.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας ήταν 22,3°C.

 • Η μέγιστη θερμοκρασία ήταν 1 ημέρες άνω των 40°C και η ελάχιστη 3 ημέρες κάτω των 0°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης ήταν 151,2mm/hr και σημειώθηκε στις 13:50 την 11η ημέρα του Οκτωβρίου.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση ήταν 90mm και σημειώθηκε στις 14:15 την 11η ημέρα του Οκτωβρίου.

 • Το συνολικό ύψος βροχής ήταν 652,8mm.

 • Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχής ήταν 208,5mm και σημειώθηκε το μήνα Οκτώβριο.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής ήταν 92,4mm και σημειώθηκε την 11η ημέρα του Οκτωβρίου.

 • Ημέρες με βροχόπτωση 87(0,2mm) 49(2,0mm) 9(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ήταν 19συνεχής ημέρες και σημειώθηκε τον μήνα Μάρτιο.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας ήταν 37 συνεχής ημέρες και σημειώθηκε τους μήνες Ιούλιο έως Αύγουστο.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου ήταν 61,2km/h και σημειώθηκε στις 19:01 την 13η ημέρα του Σεπτεμβρίου.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου ηταν 34km/h και σημειώθηκε στις 14:07 την 13η ημέρα του Σεπτεμβρίου.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου ήταν 5,2km/h με υψηλότερο μέσο όρο μήνα 6,6km/h τον μήνα Ιούλιο.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου η ΒόρειαΒορειοδυτική (NNW).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου ήταν 373,8km και σημειώθηκε την 13η ημέρα του Ιανουαρίου.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης ήταν 992,5hPa και σημειώθηκε στις 16:23 την 31η ημέρα του Ιανουαρίου.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης ήταν 1038,8hPa και σημειώθηκε στις 10:47 την 5η ημέρα του Δεκεμβρίου.


  ~2014~

 • Η μέγιστη θερμοκρασία ήταν 39,9°C και σημειώθηκε στις 15:21 την 27η ημέρα του Ιουνίου.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν -0,8°C και σημειώθηκε στις 05:53 την 28η ημέρα του Δεκεμβρίου.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία ήταν 24,9°C και σημειώθηκε στις 05:39 την 27η ημέρα του Ιουνίου.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία ήταν 4,1°C και σημειώθηκε στις 23:08 την 31η ημέρα του Δεκεμβρίου.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας ήταν 19,4°C και σημειώθηκε την 17η ημέρα του Φεβρουαρίου.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας ήταν 1,2°C και σημειώθηκε την 1η ημέρα του Ιανουαρίου.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας ήταν 22,9°C.

 • Η μέγιστη θερμοκρασία ήταν 0 ημέρες άνω των 40°C και η ελάχιστη 2 ημέρες κάτω των 0°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης ήταν 172,8mm/hr και σημειώθηκε στις 16:20 την 15η ημέρα του Ιουνίου.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση ήταν 37,8mm και σημειώθηκε στις 17:47 την 24η ημέρα του Οκτωβρίου.

 • Το συνολικό ύψος βροχής ήταν 780mm.

 • Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχής ήταν 217,5mm και σημειώθηκε το μήνα Δεκέμβριο.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής ήταν 52,2mm και σημειώθηκε την 24η ημέρα του Οκτωβρίου.

 • Ημέρες με βροχόπτωση 105(0,2mm) 63(2,0mm) 11(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ήταν 12συνεχής ημέρες και σημειώθηκε τον μήνα Μάρτιο.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας ήταν 51 συνεχής ημέρες και σημειώθηκε το μήνα Ιούνιο έως Αύγουστο.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου ήταν 60,1km/h και σημειώθηκε στις 17:31 την 6η ημέρα του Αυγούστου.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου ήταν 27,8km/h και σημειώθηκε στις 17:07 την 26η ημέρα του Σεπτεμβρίου.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου ήταν 4,7km/h με υψηλότερο μέσο όρο μήνα 6,1km/h τον μήνα Ιούλιο.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου η ΒόρειαΒορειοδυτική.

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου ήταν 343,7km και σημειώθηκε την 4η ημέρα του Ιουλίου.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης ήταν 993,3hPa και σημειώθηκε στις 14:32 την 3η ημέρα του Μαρτίου.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης ήταν 1031,4hPa σημειώθηκε στις 10:19 την 22η ημέρα του Δεκεμβρίου.

  ~2013~

 • Η μέγιστη θερμοκρασία ήταν 39,1°C και σημειώθηκε στις 15:16 την 28η ημέρα του Αυγούστου.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν -1,6°C και σημειώθηκε στις 00:34 την 9η ημέρα του Ιανουαρίου.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία ήταν 24,7°C και σημειώθηκε στις 06:13 την 17η ημέρα του Αυγούστου.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία ήταν 5,3°C και σημειώθηκε στις 00:00 την 8η ημέρα του Ιανουαρίου.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας ήταν 18,1°C και σημειώθηκε την 26η ημέρα του Απριλίου.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας ήταν 1,4°C και σημειώθηκε την 14η ημέρα του Δεκεμβρίου.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας ήταν 23°C.

 • Η μέγιστη θερμοκρασία ήταν 0 ημέρες άνω των 40°C και η ελάχιστη 3 ημέρες κάτω των 0°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης ήταν 90mm/hr και σημειώθηκε στις 17:10 την 11η ημέρα του Νοεμβρίου.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση ήταν 31,8mm και σημειώθηκε στις 17:47 την 11η ημέρα του Νοεμβρίου.

 • Το συνολικό ύψος βροχής ήταν 537,3mm.

 • Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχής ήταν 168,6mm και σημειώθηκε το μήνα Σεπτέμβριο.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής ήταν 60,6mm και σημειώθηκε την 11η ημέρα του Νοεμβρίου.

 • Ημέρες με βροχόπτωση 88(0,2mm) 52(2,0mm) 8(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ήταν 5 συνεχής ημέρες και σημειώθηκε τον 2ο και 11ο μήνα.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας ήταν 70 συνεχής ημέρες και σημειώθηκε το μήνα Ιούλιο έως Σεπτέμβριο.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου ήταν 61,2km/h και σημειώθηκε στις 19:01 την 14η ημέρα του Μαρτίου.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου ήταν 31,6km/h και σημειώθηκε στις 00:22 την 11η ημέρα του Αυγούστου.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου ήταν 5,4km/h με υψηλότερο μέσο όρο μήνα 7,8km/h τον 7ο μήνα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου η ΒόρειαΒορειοδυτική.

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου ήταν 358,7km και σημειώθηκε την 3η ημέρα του Αυγούστου.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης ήταν 990,5hPa και σημειώθηκε στις 18:30 την 14η ημέρα του Μαρτίου.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης ήταν 1035,9hPa σημειώθηκε στις 10:11 την 11η ημέρα του Δεκεμβρίου.

Λευκό Χρυσάφι