Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Απριλίου 2017

Απρίλιος 2016

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 28,4°C και σημειώθηκε στις 16:18 την 28η ημέρα.

31,8°C την 19η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 2,2°C και σημειώθηκε στις 06:51 την 2η ημέρα.

6,8°C την 22η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 11,8°C και σημειώθηκε στις 06:16 την 29η ημέρα.

16,4°C την 24η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 14,6°C και σημειώθηκε στις 14:24 την 22η ημέρα.

19,3°C την 21η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 18,4°C και σημειώθηκε την 2η ημέρα.

20,4°C την 18η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 5,5°C και σημειώθηκε την 21η ημέρα.

8,6°C την 3η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 15,1C.

17,9°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 32,3mm/hr και σημειώθηκε στις 16:07 την 17η ημέρα.

--mm/hr την --η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Απρίλιο ήταν 7,2mm και σημειώθηκε στις 16:57 την 17η ημέρα.

--mm/hr την --η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλιο ήταν 18,3mm.

--mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλιο ήταν 9,3mm και σημειώθηκε την 17η ημέρα.

--mm την --η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Απρίλιο 5(0,2mm) 4(2,0mm) 0(20mm).

000

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Απρίλιο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

0 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 13 συνεχής ημέρες.

30 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 50km/h και σημειώθηκε στις 15:55 την 17η ημέρα.

51,5km/hr την 21η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ηταν 22,9km/h και σημειώθηκε στις 16:15 την 30η ημέρα.

23,8km/hr την 21η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 4,2km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 8,4km/h την 22η ημέρα.

4,5-9,8km/h την 21η ημερα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Απρίλιο η BόρειαΒόρειοAνατολική (NNΕ).

Βόρεια Ν

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 201km και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

233,8km την 21η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1025,3hPa και σημειώθηκε στις 10:42 την 9η ημέρα.

1024,5hPa την 21η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1008hPa και σημειώθηκε στις 15:10 την 17η ημέρα.

996,9hPa την 24η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 09:17 την 4η ημέρα.

97% την 1η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 17% και σημειώθηκε στις 14:48 την 2η ημέρα.

12% την 18η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά