Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Μαΐου 2022

Μάιος 2021

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάιο ήταν 35,5°C και σημειώθηκε στις 15:59 την 28η ημέρα.

33,5°C την 25η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάιο ήταν 8,8°C και σημειώθηκε στις 05:20 την 5η ημέρα.

9°C την 12η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάιο ήταν 19,7°C και σημειώθηκε στις 23:36 την 29η ημέρα.

17,9°C την 3η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάιο ήταν 15,5°C και σημειώθηκε στις 15:14 την 2η ημέρα.

22,6°C την 10η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο ήταν 18,4°C και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

18,4°C την 12η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο ήταν 3,5°C και σημειώθηκε την 2η ημέρα.

7,3°C την 30η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο ήταν 20,1°C.

21,5°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Μάιο ήταν 16,6°C και σημειώθηκε στις 22:02 την 18η ημέρα

15°C την 31η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Μάιο ήταν -13,2°C και σημειώθηκε στις 19:07 την 10η ημέρα

-12,4°C την 20η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Μάιο ήταν 32,7°C και σημειώθηκε στις 15:06 την 28η ημέρα

32,1°C την 25η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Μάιο ήταν 7°C και σημειώθηκε στις 06:37 την 11η ημέρα

7,6°C την 12η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Μάιο ήταν 32,4°C και σημειώθηκε στις 14:43 την 28η ημέρα

31,4°C την 25η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Μάιο ήταν 8,8°C και σημειώθηκε στις 05:20 την 5η ημέρα

9°C την 12η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Μάιο ήταν 14,4mm/hr και σημειώθηκε στις 20:05 την 18η ημέρα.

3,6mm/hr την 31η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Μάιο ήταν 5,4mm και σημειώθηκε στις 20:59 την 18η ημέρα.

0,3mm/hr την 31η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Μάιο ήταν 10,2mm και σημειώθηκε την 18η ημέρα.

0,3mm την 31η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Μάιο ήταν 16,8mm.

0,3mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Μάιο 5(0,2mm) 3(2,0mm) 0(20mm).

100

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Μάιο ήταν 2 συνεχείς ημέρες.

1 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Μάιο ήταν 13 συνεχείς ημέρες.

30 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Μάιο ήταν 51,6km/h και σημειώθηκε στις 14:31 την 20η ημέρα.

54,6km/hr την 20η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Μάιο ηταν 24,8km/h και σημειώθηκε στις 12:52 την 19η ημέρα.

22,7km/hr την 21η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Μάιο ήταν 5,2km/h με υψηλότερο μέσο όρο 12,6km/h την 19η ημέρα.

5-9,6km/h την 10η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Μάιο η Βόρεια-Βόρειοανατολική ΝΝΕ.

Βόρεια Ν

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Μάιο ήταν 301,6km και σημειώθηκε την 19η ημέρα.

230,5km την 10η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάιο ήταν 1027,1hPa και σημειώθηκε στις 12:03 την 19η ημέρα.

1022,6hPa την 9η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάιο ήταν 1003,9hPa και σημειώθηκε στις 15:24 την 29η ημέρα.

1005,3hPa την 20η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάιο ήταν 92% και σημειώθηκε στις 11:10 την 2η ημέρα.

87% την 2η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάιο ήταν 9% και σημειώθηκε στις 18:05 την 10η ημέρα.

9% την 13η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά