Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Μαρτίου 2015

Μάρτιος 2014

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 21,6°C και σημειώθηκε στις 13:53 την 3η ημέρα.

25,8°C την 19η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 0,2°C και σημειώθηκε στις 04:46 την 19η ημέρα.

2,1°C την 14η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 11,8°C και σημειώθηκε στις 23:58 την 27η ημέρα.

10,7°C την 28η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 8,5°C και σημειώθηκε στις 13:04 την 13η ημέρα.

8,7°C την 10η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 14,3°C και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

18,4°C την 19η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 4°C και σημειώθηκε την 9η ημέρα.

1,8C την 1η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 10,2°C.

11,9C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 18mm/hr και σημειώθηκε στις 02:51 την 7η ημέρα.

14,4mm/hr την 3η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Μάρτιο ήταν 5,1mm και σημειώθηκε στις 17:56 την 6η ημέρα.

6mm/hr την 29η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Μάρτιο ήταν 100,8mm.

67,8mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Μάρτιο ήταν 28,5mm και σημειώθηκε την 13η ημέρα.

20,1mm την 6η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Μάρτιο 20(0,2mm) 10(2,0mm) 1(20mm).

1371

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Μάρτιο ήταν 9 συνεχής ημέρες.

12 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 5 συνεχής ημέρες.

16 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 51,5km/h και σημειώθηκε στις 13:11 την 20η ημέρα.

52,6km/hr την 20η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ηταν 25,8km/h και σημειώθηκε στις 13:25 την 20η ημέρα.

26,2km/hr την 20η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 4,9km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 9,4km/h την 17η ημέρα.

4,8-9,3km/h την 9η ημερα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Μάρτιο η ΒόρειαΒόρειοδυτική (NNW).

ΒόρειοΔυτική

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 224,7km και σημειώθηκε την 17η ημέρα.

223,1km την 9η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 1032,8hPa και σημειώθηκε στις 08:32 την 16η ημέρα.

1028,8hPa την 13η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 1001hPa και σημειώθηκε στις 03:46 την 28η ημέρα.

933,3hPa την 3η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 06:54 την 5η ημέρα.

98% την 15η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 24% και σημειώθηκε στις 16:21 την 21η ημέρα.

20% την 18η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά