Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Δεκεμβρίου 2022

Δεκέμβριος 2021

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 23,4°C και σημειώθηκε στις 13:41 την 15η ημέρα.

20,4°C την 3η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1,3°C και σημειώθηκε στις 07:55 την 22η ημέρα.

-1,9°C την 24η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 15,5°C και σημειώθηκε στις 00:12 την 10η ημέρα.

12,2°C την 3η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 10,5°C και σημειώθηκε στις 13:08 την 20η ημέρα.

7,5°C την 19η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 14,3°C και σημειώθηκε την 27η ημέρα.

16,2°C την 24η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 2,6°C και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

1,9°C την 1ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 12,2°C.

10,4°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 14,6°C και σημειώθηκε στις 10:42 την 18η ημέρα

12,4°C την ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν -4,2°C και σημειώθηκε στις 15:55 την 20η ημέρα

-5,1°C την 20η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 23,2°C και σημειώθηκε στις 12:36 την 15η ημέρα

18,7°C την ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν -1,2°C και σημειώθηκε στις 07:56 την 22η ημέρα

-4,4°C την 24η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 23,4°C και σημειώθηκε στις 13:41 την 15η ημέρα

20,4°C την ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1,3°C και σημειώθηκε στις 07:55 την 22η ημέρα.

-2,9°C την 24η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 22,4mm/hr και σημειώθηκε στις 06:42 την 11η ημέρα.

25,2mm/hr την 3η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 3mm και σημειώθηκε στις 04:16 την 1η ημέρα.

6,9mm/hr την 4η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 6mm και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

10,2mm την 14η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 13,8mm.

71,1mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Δεκέμβριο 5(0,2mm) 2(2,0mm) 0(20mm).

1620

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 3 συνεχείς ημέρες.

6 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 20 συνεχείς ημέρες.

8 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 50,3km/h και σημειώθηκε στις 21:35 την 20η ημέρα.

76,1km/hr την 11η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ηταν 22,7km/h και σημειώθηκε στις 21:38 την 2 ημέρα.

27,2km/hr την 19η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 2,7km/h με υψηλότερο μέσο όρο 13,5km/h την 20η ημέρα.

5-11,4km/h την 11η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο η Βόρειοδυτική ΝW.

Δυτική W

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 323,9km και σημειώθηκε την 20η ημέρα.

273,5km την 11η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1033,6hPa και σημειώθηκε στις 23:01 την 19η ημέρα.

1027,6hPa την 23η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1000,7hPa και σημειώθηκε στις 15:25 την 11η ημέρα.

997,1hPa την 7η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 92% και σημειώθηκε στις 05:12 την 8η ημέρα.

89% την 4η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 35% και σημειώθηκε στις 15:03 την 25η ημέρα.

34% την 24η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά