Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Οκτωβρίου 2017

Οκτώβριος 2016

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 30°C και σημειώθηκε στις 13:44 την 6η ημέρα.

31,4°C την 3η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 8,6°C και σημειώθηκε στις 06:50 την 9η ημέρα.

9,1°C την 31η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 16,9°C και σημειώθηκε στις 23:57 την 7η ημέρα.

18,3°C την 12η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 17,4C και σημειώθηκε στις 13:09 την 26η ημέρα.

15,2°C την 31η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 17,9°C και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

16,6°C την 1η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 4,4°C και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

2,7°C την 28η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 17,1°C.

18,1°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 36mm/hr και σημειώθηκε στις 11:52 την 23η ημέρα.

25,2mm/hr την 22η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 5,1mm και σημειώθηκε στις 11:59 την 23η ημέρα.

9,3mm/hr την 7η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 34,5mm.

31,5mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 11,1mm και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

14,7mm την 22η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Οκτώβριο 7(0,2mm) 4(2,0mm) 0(20mm).

530

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 3 συνεχής ημέρες.

2 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 15 συνεχής ημέρες.

10 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 42,8km/h και σημειώθηκε στις 15:30την 7η ημέρα.

45,4km/hr την 17η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ηταν 22,8km/h και σημειώθηκε στις 13:21 την 28η ημέρα.

21,7km/hr την 14η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 4km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 7,8km/h την 31η ημέρα.

4,2-9,5km/h την 18η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο η Βόρεια-ΒόρειοΔυτικήNW).

Βόρεια Ν

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 187,1km και σημειώθηκε την 31η ημέρα.

228,3km την 18η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1027,5hPa και σημειώθηκε στις 10:08 την 15η ημέρα.

1030,4hPa την 29η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1000,7hPa και σημειώθηκε στις 05:49 την 24η ημέρα.

1007,7hPa την 12η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 00:00 την 1η ημέρα.

96% την 7η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 20% και σημειώθηκε στις 14:38 την 22η ημέρα.

20% την 1η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά