Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Νοεμβρίου 2018

Νοέμβριος 2017

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 25°C και σημειώθηκε στις 12:45 την ημέρα.

22,7°C την 12η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 4,8°C και σημειώθηκε στις 03:19 την 25η ημέρα.

1,1°C την 29η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 15,3°C και σημειώθηκε στις 23:17 την 27η ημέρα.

13,2°C την 15η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 9°C και σημειώθηκε στις 13:33 την 30η ημέρα.

11,7°C την 28η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 12,6°C και σημειώθηκε την 25η ημέρα.

16,1°C την 3η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1,8°C και σημειώθηκε την 18η ημέρα.

2,8°C την 4η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 13,8°C.

12,5°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 17,9°C και σημειώθηκε στις 14:02 την 1η ημέρα

18,4°C την 15η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 2,1°C και σημειώθηκε στις 12:04 την 16η ημέρα

-3,5°C την 21η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 25,5°C και σημειώθηκε στις 12:32 την 2η ημέρα

23,3°C την 12η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 2,7°C και σημειώθηκε στις 07:12 την 30η ημέρα

-0,8°C την 29η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 25°C και σημειώθηκε στις 12:45 την 2η ημέρα

22,7°C την 12η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 4,8°C και σημειώθηκε στις 03:19 την 25η ημέρα

1,1°C την 29η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 32,4mm/hr και σημειώθηκε στις 04:46 την 21η ημέρα.

32,4mm/hr την 16η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 9mm και σημειώθηκε στις 05:27 την 21η ημέρα.

11,7mm/hr την 16η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 23,1mm και σημειώθηκε την 18η ημέρα.

29,4mm την 16η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 63,9mm.

96,9

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Νοέμβριο 12(0,2mm) 7(2,0mm) 1(20mm).

12101

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 3 συνεχείς ημέρες.

8 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 7 συνεχείς ημέρες.

6 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 45,4km/h και σημειώθηκε στις 17:34 την 29η ημέρα.

42,8km/hr την 20η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ηταν 21,5km/h και σημειώθηκε στις 14:18 την 29η ημέρα.

19,1km/hr την 20η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 3,9km/h με υψηλότερο μέσο όρο 13,5km/h την 29η ημέρα.

2,7 – 6,3km/h την 16η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο η Βόρειοδυτική (NW).

Δυτική W

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 323,5km και σημειώθηκε την 30η ημέρα.

150,1km την 16η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1027,9hPa και σημειώθηκε στις 08:53 την 13η ημέρα.

1025hPa την 1η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1004hPa και σημειώθηκε στις 18:32 την 27η ημέρα.

1003,8hPa την 13η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 06:43 την 1η ημέρα.

95% την 5η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 37% και σημειώθηκε στις 15:10 την 2η ημέρα.

32% την 21η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά