Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Μαΐου 2019

Mάϊος 2018

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 31,4°C και σημειώθηκε στις 15:00 την 30η ημέρα.

31,3C την 18η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 7,9°C και σημειώθηκε στις 06:29 την 9η ημέρα.

11,2°C την 13η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 17,1°C και σημειώθηκε στις 06:09 την 30η ημέρα.

20,4°C την 26η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 17,3°C και σημειώθηκε στις 16:50 την 4η ημέρα.

22,1°C την 7η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 16,3°C και σημειώθηκε την 28η ημέρα.

16,7°C την 14η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 4,4°C και σημειώθηκε την 4η ημέρα.

6,5°C την 27η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 19,4°C.

21,5°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Mάϊο ήταν 18,4°C και σημειώθηκε στις 14:14 την 12η ημέρα

19,5°C την 21η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Mάϊο ήταν 1,2°C και σημειώθηκε στις 10:47 την 1η ημέρα

0,9°C την 31η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 30,9°C και σημειώθηκε στις 15:00 την 30η ημέρα

31,1°C την 15η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 7,2°C και σημειώθηκε στις 13:49 την 7η ημέρα

10,6°C την 13η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 30,5°C και σημειώθηκε στις 16:25 την 30η ημέρα

30,7°C την 15η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Mάϊο ήταν 7,9°C και σημειώθηκε στις 06:29 την 9η ημέρα

11,2°C την 13η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 46,8mm/hr και σημειώθηκε στις 14:05 την 7η ημέρα.

7,2mm/hr την 10η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Mάϊο ήταν 12,3mm και σημειώθηκε στις 14:28 την 7η ημέρα.

26,1mm/hr την 7η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Mάϊο ήταν 12,6mm και σημειώθηκε την 7η ημέρα.

26,1mm την 7η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Mάϊο ήταν 17,4mm.

47,7mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Mάϊο 4(0,2mm) 2(2,0mm) 0(20mm).

941

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Mάϊο ήταν 1 συνεχείς ημέρες.

3 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 14 συνεχείς ημέρες.

6 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 54km/h και σημειώθηκε στις 16:56 την 5η ημέρα.

47,9km/hr την 27η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Mάϊο ηταν 23,7km/h και σημειώθηκε στις 18:50 την 24η ημέρα.

21,6km/hr την 27η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 4,2km/h με υψηλότερο μέσο όρο 6,2km/h την 6η ημέρα.

5,79,6km/h την 27η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Mάϊο η Βόρεια (N).

Βόρεια N

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 150,3km και σημειώθηκε την 6η ημέρα.

222,9m την 27η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 1019,2hPa και σημειώθηκε στις 11:54 την 30η ημέρα.

1018,4hPa την 23η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 1003,4hPa και σημειώθηκε στις 09:47 την 5η ημέρα.

1003,2hPa την 9η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 06:22 την 5η ημέρα.

95% την 1η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 23% και σημειώθηκε στις 15:43 την 23η ημέρα.

19% την 31η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά