Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Μαρτίου 2016

Μάρτιος 2015

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 23,8°C και σημειώθηκε στις 14:17 την 22η ημέρα.

21,6°C την 3η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 1,2°C και σημειώθηκε στις 06:12 την 26η ημέρα.

0,2°C την 19η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 16,3°C και σημειώθηκε στις 01:15 την 23η ημέρα.

11,8°C την 27η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 10,9°C και σημειώθηκε στις 13:44 την 1 ημέρα.

8,5°C την 13η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 17,2°C και σημειώθηκε την 21η ημέρα.

14,3°C την 22η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 4,4°C και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

C την 9η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 12,3°C.

10,2°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 36mm/hr και σημειώθηκε στις 20:35 την 9η ημέρα.

18mm/hr την 7η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Μάρτιο ήταν 10,5mm και σημειώθηκε στις 21:11 την 9η ημέρα.

5,1mm/hr την 6η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Μάρτιο ήταν 105mm.

100,8mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Μάρτιο ήταν 33,9mm και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

28,5mm την 13η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Μάρτιο 16(0,2mm) 8(2,0mm) 2(20mm).

20101

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Μάρτιο ήταν 5 συνεχής ημέρες.

9 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

5 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 58,7km/h και σημειώθηκε στις 11:25 την 23η ημέρα.

51,5km/hr την 20η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ηταν 24,6km/h και σημειώθηκε στις 14:43 την 23η ημέρα.

25,8km/hr την 20η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 4,4km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10,9km/h την 23η ημέρα.

4,9-9,4km/h την 17η ημερα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Μάρτιο η Δυτική (W).

ΒόρειαΒόρειοδυτική ΝNW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 262,3km και σημειώθηκε την 23η ημέρα.

222,7km την 17η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 1030,3hPa και σημειώθηκε στις 09:40 την 1 ημέρα.

1032,8hPa την 16η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 995,8hPa και σημειώθηκε στις 04:17 την 24η ημέρα.

1001hPa την 28η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 017:40 την 25η ημέρα.

97% την 5η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 24% και σημειώθηκε στις 13:45 την 21η ημέρα.

24% την 21η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά