Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιουλίου 2019

Ιούλιος 2018

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 39,7°C και σημειώθηκε στις 16:31 την 8η ημέρα.

40,5C την 22η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 15,8°C και σημειώθηκε στις 05:21 την 12η ημέρα.

18,7°C την 7η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 24,5°C και σημειώθηκε στις 19:50 την 10η ημέρα.

25,7°C την 23η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 27°C και σημειώθηκε στις 15:01 την 17η ημέρα.

31,1°C την 24η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 17,3°C και σημειώθηκε την 3η ημέρα.

19,2°C την 22η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 8,3°C και σημειώθηκε την 11η ημέρα.

8,6°C την 18η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 26,7°C.

28°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 23,3°C και σημειώθηκε στις 18:35 την 10η ημέρα

24,2°C την 31η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιούλιο ήταν -0,3°C και σημειώθηκε στις 14:32 την 8η ημέρα

-0,4°C την 22η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 38,6°C και σημειώθηκε στις 13:52 την 10η ημέρα

39°C την 17η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 16,5°C και σημειώθηκε στις 06:53 την 12η ημέρα

20,3°C την 16η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 38,2°C και σημειώθηκε στις 15:16 την 10η ημέρα

38,7°C την 17η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 15,8°C και σημειώθηκε στις 05:21 την 12η ημέρα

18,7°C την 9η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 28,8mm/hr και σημειώθηκε στις 13:53 την 14η ημέρα.

21,6mm/hr την 29η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιούλιο ήταν 6,6mm και σημειώθηκε στις 14:16 την 14η ημέρα.

2,1mm/hr την 29η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιούλιο ήταν 6,6mm και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

2,4mm την 31η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιούλιο ήταν 16,8mm.

9,3mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιούλιο 6(0,2mm) 3(2,0mm) 0(20mm).

730

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιούλιο ήταν 4 συνεχείς ημέρες.

3 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 14 συνεχείς ημέρες.

14 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 45,4km/h και σημειώθηκε στις 07:51 την 11η ημέρα.

52,6km/hr την 23η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ηταν 22,8km/h και σημειώθηκε στις 07:58 την 11η ημέρα.

20,8km/hr την 6η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 5,7km/h με υψηλότερο μέσο όρο 9,5km/h την 11η ημέρα.

5,48,2km/h την 18η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Ιούλιο η Βόρεια (N).

ΒόρειαΒορειοδυτική NNW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 221,8km και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

195,7m την 18η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 1020,5hPa και σημειώθηκε στις 00:00 την 1η ημέρα.

1014,8hPa την 2η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 1003,7hPa και σημειώθηκε στις 15:46 την 11η ημέρα.

1001hPa την 23η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 14:24 την 14η ημέρα.

95% την 8η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 9% και σημειώθηκε στις 14:30 την 8η ημέρα.

9% την 17η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά