Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Απριλίου 2019

Απρίλιος 2018

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 27,5°C και σημειώθηκε στις 14:54 την 29η ημέρα.

30,1C την 27η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 3,9°C και σημειώθηκε στις 05:25 την 21η ημέρα.

6,6°C την 3η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 12,3°C και σημειώθηκε στις 06:36 την 26η ημέρα.

15,7°C την 30η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 13,2°C και σημειώθηκε στις 12:20 την 6η ημέρα.

17,5°C την 1η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 16,4°C και σημειώθηκε την 29η ημέρα.

19,6°C την 24η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1,4°C και σημειώθηκε την 6η ημέρα.

5,9°C την 7η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 14°C.

17,5°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 17,8°C και σημειώθηκε στις 16:04 την 27η ημέρα

16,5°C την 14η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Απρίλιο ήταν -4,9°C και σημειώθηκε στις 14:06 την 29η ημέρα

-7°C την 24η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 28,6°C και σημειώθηκε στις 16:11 την 27η ημέρα

28,5°C την 27η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 2,2°C και σημειώθηκε στις 05:48 την 21η ημέρα

4,4°C την 4η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 27,9°C και σημειώθηκε στις 14:51 την 27η ημέρα

28,5°C την 27η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 3,9°C και σημειώθηκε στις 05:25 την 21η ημέρα

C την 4η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 46,8mm/hr και σημειώθηκε στις 10:56 την 15η ημέρα.

7,2mm/hr την 7η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Απρίλιο ήταν 11,7mm και σημειώθηκε στις 11:41 την 15η ημέρα.

1,8mm/hr την 7η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλιο ήταν 28,2mm και σημειώθηκε την 6η ημέρα.

2,1mm την 7η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλιο ήταν 84,6mm.

3,6mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Απρίλιο 10(0,2mm) 7(2,0mm) 1(20mm).

21 – 0

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Απρίλιο ήταν 5 συνεχείς ημέρες.

1 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 10 συνεχείς ημέρες.

22 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 50km/h και σημειώθηκε στις 15:08 την 9η ημέρα.

45,4km/hr την 20η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ηταν 23,1km/h και σημειώθηκε στις 12:59 την 18η ημέρα.

21km/hr την 21η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 4,1km/h με υψηλότερο μέσο όρο 7,7km/h την 16η ημέρα.

4,9 – 9km/h την 21η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Απρίλιο η Βόρεια (N).

Βόρεια N

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 185,1km και σημειώθηκε την 16η ημέρα.

216,9km την 21η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1028,6hPa και σημειώθηκε στις 23:31 την 20η ημέρα.

1022,6hPa την 21η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1000,7hPa και σημειώθηκε στις 04:50 την 9η ημέρα.

1003,8hPa την 1η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 01:54 την 6η ημέρα.

95% την 1η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 12% και σημειώθηκε στις 14:06 την 29η ημέρα.

9% την 24η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά