Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Μαρτίου 2014

Μάρτιος 2013

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 25,8°C και σημειώθηκε στις 13:29 την 19η ημέρα.

23,9°C την 11η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 2,1°C και σημειώθηκε στις 06:31 την 14η ημέρα.

1,0°C την 6η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 10,7°C και σημειώθηκε στις 05:50 την 28η ημέρα.

12,6°C την 21η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 8,7°C και σημειώθηκε στις 15:27 την 10η ημέρα.

11,3°C την 16η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 18,4°C και σημειώθηκε την 19η ημέρα.

18°C την 24η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 1,8°C και σημειώθηκε την 9η ημέρα.

3,6°C την 3η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 11,9°C.

12,7°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 14,4mm/hr και σημειώθηκε στις 13:34 την 3η ημέρα.

10,8mm/hr την 14η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Μάρτιο ήταν 6mm και σημειώθηκε στις 12:19 την 29η ημέρα.

4,8mm/hr την 3η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Μάρτιο ήταν 67.8mm.

36mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Μάρτιο ήταν 20,1mm και σημειώθηκε την 6η ημέρα.

22,2mm την 3η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Μάρτιο 13(0,2mm) 7(2,0mm) 1(20mm).

104 – 1

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Μάρτιο ήταν 12 συνεχής ημέρες. !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

3 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 16 συνεχής ημέρες.

6 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 52,6km/h και σημειώθηκε στις 07:14 την 20η ημέρα.

61,2km/hr την 14η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ηταν 26,2km/h και σημειώθηκε στις 07:23 την 20η ημέρα.

24,5km/hr την 3η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 4,8km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 9,3km/h την 9η ημέρα.

5-10,3km/h την 22η ημέρα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Μάρτιο η Βορειοδυτική.

Δυτική

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 223,1km και σημειώθηκε την 9η ημέρα.

243,7km την 22η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 1028,8hPa και σημειώθηκε στις 09:19 την 13η ημέρα.

1031,7hPa την 5η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 933,3hPa και σημειώθηκε στις 14:32 την 3η ημέρα.

990,5hPa την 14η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 98% και σημειώθηκε στις 015:37 την 15η ημέρα.

97% την 3η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 20% και σημειώθηκε στις 16:59 την 18η ημέρα.

13% την 24η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά