Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Δεκεμβρίου 2021

Δεκέμβριος 2020

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 20,4°C και σημειώθηκε στις 12:39 την ημέρα.

20,4°C την 25η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν -1,9°C και σημειώθηκε στις 06:59 την 24η ημέρα.

4,3°C την 24η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 12,2°C και σημειώθηκε στις 00:00 την 3η ημέρα.

12,8°C την 30η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 7,5°C και σημειώθηκε στις 14:32 την 19η ημέρα.

11,3°C την 22η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 16,2°C και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

14,7°C την 24η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1,9°C και σημειώθηκε την 15η ημέρα.

1,5°C την 14η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 10,4°C.

12,4°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 12,4°C και σημειώθηκε στις 11:03 την 5η ημέρα

13,9°C την 13η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν -5,1°C και σημειώθηκε στις 01:18 την 20η ημέρα

3,7°C την 8η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 18,7°C και σημειώθηκε στις 12:09 την 3η ημέρα

19,5°C την 26η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν -4,4°C και σημειώθηκε στις 06:59 την 24η ημέρα

3°C την 24η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 20,4°C και σημειώθηκε στις 12:39 την 3η ημέρα

20,4°C την 25η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν -2,9°C και σημειώθηκε στις 05:36 την 24η ημέρα

4,3°C την 24η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 25,2mm/hr και σημειώθηκε στις 13:41 την 3η ημέρα.

28,8mm/hr την 27η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 6,9mm και σημειώθηκε στις 02:38 την 4η ημέρα.

8,7mm/hr την 27η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 10,2mm και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

38,1mm την 14η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 71,1mm.

127,5mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Δεκέμβριο 16(0,2mm) 11(2,0mm) 0(20mm).

1283

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 6 συνεχείς ημέρες.

6 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 8 συνεχείς ημέρες.

6 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 76,1km/h και σημειώθηκε στις 19:41 την 11η ημέρα. !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

61,8km/hr την 14η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ηταν 27,2km/h και σημειώθηκε στις 06:26 την 19η ημέρα.

22,8km/hr την 15η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 5km/h με υψηλότερο μέσο όρο 11,4km/h την 11η ημέρα.

3,8-10,1km/h την 14η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο η Δυτική W.

Δυτική-Νότιοδυτική WSW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 273,5km και σημειώθηκε την 11η ημέρα.

243,2km την 14η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1027,6hPa και σημειώθηκε στις 10:19 την 23η ημέρα.

1029,9hPa την 19η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 997,1hPa και σημειώθηκε στις 14:30 την 7η ημέρα.

1000,1hPa την 14η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 89% και σημειώθηκε στις 06:42 την 4η ημέρα.

97% την 2η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 34% και σημειώθηκε στις 13:57 την 24η ημέρα.

40% την ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά