Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Νοεμβρίου 2016

Νοέμβριος 2015

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 27,9°C και σημειώθηκε στις 14:33 την 8η ημέρα.

24,9°C την 11η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 3°C και σημειώθηκε στις 06:54 την 17η ημέρα.

5,5°C την 28η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 20,8°C και σημειώθηκε στις 23:45 την 18η ημέρα.

18,4°C την 22η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 12,7°C και σημειώθηκε στις 15:01 την 15η ημέρα.

14,7°C την ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 16,1°C και σημειώθηκε την 3η ημέρα.

15,9°C την 9η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 2,6°C και σημειώθηκε την 30η ημέρα.

1,6°C την ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 13,5°C.

14,7°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 61,2mm/hr και σημειώθηκε στις 14:37 την 9η ημέρα.

39,6mm/hr την 25η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 12mm και σημειώθηκε στις 14:11 την 28η ημέρα.

9,6mm/hr την 25η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 51,3mm.

39,9mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 25,8mm και σημειώθηκε την 28η ημέρα.

30,6mm την 25η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Νοέμβριο 7(0,2mm) 5(2,0mm) 1(20mm).

331

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

2 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 10 συνεχής ημέρες.

24 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 47,9km/h και σημειώθηκε στις 18:55 την 29η ημέρα.

47,9km/hr την 25η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ηταν 22,7km/h και σημειώθηκε στις 12:13 την 29η ημέρα.

21,1km/hr την ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον Νοέμβριο ήταν 3,7km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 12.2km/h την 29η ημέρα.

3,7-11km/h την 1η ημερα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο η ΔυτικήΒόρειοδυτική (WΝW).

Δυτική W

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 291,4km και σημειώθηκε την 29η ημέρα.

263km την 24η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1031,6hPa και σημειώθηκε στις 11:25 την 15η ημέρα.

1034,5hPa την 1η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1005,1hPa και σημειώθηκε στις 13:48 την ημέρα.

999,5hPa την 26η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 22:50 την 4η ημέρα.

97% την 25η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 26% και σημειώθηκε στις 14:36 την 13η ημέρα.

36% την 3η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά