Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Μαΐου 2016

Mάϊος 2015

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 35,2°C και σημειώθηκε στις 14:28 την 31η ημέρα.

32,1°C την 7η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 8,7°C και σημειώθηκε στις 06:37 την 7η ημέρα.

10,6°C την 1η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 19,1°C και σημειώθηκε στις 01:26 την 13η ημέρα.

17,7°C την 7η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 19,1°C και σημειώθηκε στις 16:55 την 5η ημέρα.

20,2°C την 29η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 17,5°C και σημειώθηκε την 29η ημέρα.

18,8°C την 14η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 5,7°C και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

6,5°C την 29η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 20°C.

20,4°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 43,2mm/hr και σημειώθηκε στις 06:15 την 22η ημέρα.

10,8mm/hr την 11η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Mάϊο ήταν 5,4mm και σημειώθηκε στις 06:29 την 22η ημέρα.

3,9mm/hr την 11η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Mάϊο ήταν 18,3mm.

12mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Mάϊο ήταν 6mm και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

6,9mm την 11η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Mάϊο 7(0,2mm) 3(2,0mm) 0(20mm).

520

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Mάϊο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

2 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 14 συνεχής ημέρες.

10 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 45,4km/h και σημειώθηκε στις 13:54 την 2η ημέρα.

55,1km/hr την 12η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Mάϊο ηταν 25,2km/h και σημειώθηκε στις 13:59 την 2η ημέρα.

31,2km/hr την 12η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 5,2km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 9,5km/h την 21η ημέρα.

5,5-14km/h την 12η ημερα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Mάϊο η Βόρεια).

Βόρεια Ν

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 190,2km και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

335,6km την 12η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 1018,1hPa και σημειώθηκε στις 09:01 την 9η ημέρα.

1020,9hPa την 12η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 1000,3hPa και σημειώθηκε στις 03:31 την 13η ημέρα.

1004,9hPa την 27η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 07:02 την 22η ημέρα.

96% την 1η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 14% και σημειώθηκε στις 14:29 την 31η ημέρα.

16% την 7η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά