Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Σεπτεμβρίου 2019

Σεπτέμβριος 2018

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 32,6°C και σημειώθηκε στις 15:56 την 17η ημέρα.

34,7°C την 3η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 11,9°C και σημειώθηκε στις 19:02 την 23η ημέρα.

13,1°C την 27η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 21,5°C και σημειώθηκε στις 06:58 την 14η ημέρα.

20,9°C την 4η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 23,1°C και σημειώθηκε στις 10:58 την 20η ημέρα.

17°C την 27η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 17,7°C και σημειώθηκε την 17η ημέρα.

18,1°C την 24η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 4,3°C και σημειώθηκε την 20η ημέρα.

2,9°C την 30η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 23,2°C.

22,7°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 22,9°C και σημειώθηκε στις 16:30 την 14η ημέρα

21,4°C την 7η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν -2,1°C και σημειώθηκε στις 15:25 την 17η ημέρα

3,9°C την 26η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 33,1°C και σημειώθηκε στις 17:22 την 18η ημέρα

35,1°C την 3η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 11,2°C και σημειώθηκε στις 07:02 την 23η ημέρα

10,7°C την 27η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 32,4°C και σημειώθηκε στις 17:19 την 18η ημέρα

34,2°C την 3η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 11,9°C και σημειώθηκε στις 07:02 την 23η ημέρα

13°C την 27η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 3,6mm/hr και σημειώθηκε στις 17:40 την 13η ημέρα.

43,2mm/hr την 29η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1,2mm και σημειώθηκε στις 11:58 την 24η ημέρα.

19,8mm/hr την 30η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 2,1mm και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

97,2mm την 30η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 3,3mm.

173,4

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Σεπτέμβριο 2(0,2mm) 1(2,0mm) 0(20mm).

632

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1 συνεχείς ημέρες.

4 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 12 συνεχείς ημέρες.

13 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 56,2km/h και σημειώθηκε στις 15:46 την 13η ημέρα.

54km/hr την 26η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ηταν 26,6km/h και σημειώθηκε στις 14:49 την 13η ημέρα.

26,5km/hr την 27η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 5,4km/h με υψηλότερο μέσο όρο 11,7km/h την 14η ημέρα.

5,9-14,2km/h την 26η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο η Βόρεια (N).

Βόρειοδυτική ΝW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 281km και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

341,8km την 10η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1026,3hPa και σημειώθηκε στις 21:58 την 21η ημέρα.

1026,6hPa την 26η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον Σεπτέμβριο ήταν 1008,6hPa και σημειώθηκε στις 19:51 την 24η ημέρα.

1007,3hPa την 29η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 12:51 την 24η ημέρα.

95% την 27η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 11% και σημειώθηκε στις 15:14 την 17η ημέρα.

19% την ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά