Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Φεβρουαρίου 2018

Φεβρουάριος 2017

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 18,6°C και σημειώθηκε στις 14:59 την 8η ημέρα.

21,4°C την 25η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 2,3°C και σημειώθηκε στις 06:20 την 18η ημέρα.

-1,3°C την 17η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 11,4°C και σημειώθηκε στις 08:12 την 2η ημέρα.

12,8°C την 6η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 10,1°C και σημειώθηκε στις 15:00 την 16η ημέρα.

7,2°C την 13η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 12,9°C και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

16,8°C την 23η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 3,2°C και σημειώθηκε την 20η ημέρα.

C την 10η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 10,4°C.

10,1°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 43,2mm/hr και σημειώθηκε στις 08:36 την 24η ημέρα.

54mm/hr την 7η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 15,3mm και σημειώθηκε στις 09:06 την 24η ημέρα.

7,5mm/hr την 7η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 114mm.

21mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 33,3mm και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

9,3mm την 7η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Φεβρουάριο 13(0,2mm) 7(2,0mm) 2(20mm).

640

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 8 συνεχής ημέρες.

3 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 9 συνεχής ημέρες.

15 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 50km/h και σημειώθηκε στις 13:14 την 14η ημέρα.

54km/hr την 7η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ηταν 20,3km/h και σημειώθηκε στις 12:38 την 25η ημέρα.

19,5km/hr την 14η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 4,4km/h με υψηλότερο μέσο όρο 8,1km/h την 14η ημέρα.

3,6-11,1km/h την 5η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο η Δυτική-ΝότιοΔυτική (WSW).

ΒόρειοΔυτική NW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 193,4km και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

239,4km την 12η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 1024,3hPa και σημειώθηκε στις 08:47 την 17η ημέρα.

1033,6hPa την 16η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 995,3hPa και σημειώθηκε στις 22:27 την 10η ημέρα.

1009,1hPa την 7η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 00:00 την 1η ημέρα.

96% την 3η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 33% και σημειώθηκε στις 15:11 την 28η ημέρα.

25% την 15η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά