Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Μαρτίου 2022

Μάρτιος 2021

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 22,1°C και σημειώθηκε στις 15:06 την 25η ημέρα.

23,4°C την 14η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν -2,8°C και σημειώθηκε στις 01:10 την 13η ημέρα.

-0,1°C την 1η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 7,7°C και σημειώθηκε στις 04:38 την 28η ημέρα.

14,9°C την 8η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 1,9°C και σημειώθηκε στις 12:23 την 12η ημέρα.

10,1°C την 16η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 18°C και σημειώθηκε την 25η ημέρα.

17°C την 1η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 2,6°C και σημειώθηκε την 2η ημέρα.

2,3°C την 26η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 7,8°C.

12°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 11,7°C και σημειώθηκε στις 16:38 την 30η ημέρα

12,1°C την 23η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Μάρτιο ήταν -13,9°C και σημειώθηκε στις 14:18 την 24η ημέρα

-11,7°C την 19η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 19,6°C και σημειώθηκε στις 16:38 την 30η ημέρα

20,4°C την 8η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν -6°C και σημειώθηκε στις 05:31 την 12η ημέρα

-2,5°C την 1η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 22,1°C και σημειώθηκε στις 15:00 την 25η ημέρα

23,4°C την 14η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Μάρτιο ήταν -3,8°C και σημειώθηκε στις 01:17 την 12η ημέρα

-0,1°C την 18η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 10,8mm/hr και σημειώθηκε στις 14:18 την 9η ημέρα.

10,8mm/hr την 9η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Μάρτιο ήταν 3,9mm και σημειώθηκε στις 12:06 την 13η ημέρα.

4,5mm/hr την 9η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Μάρτιο ήταν 13,5mm και σημειώθηκε την 10η ημέρα.

23,4mm την 9η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Μάρτιο ήταν 47,7mm.

65,4mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Μάρτιο 13(0,2mm) 8(2,0mm) 0(20mm).

941

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Μάρτιο ήταν 6 συνεχείς ημέρες.

6 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 8 συνεχείς ημέρες.

6 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 58,8km/h και σημειώθηκε στις 12:06 την 21η ημέρα.

65,1km/hr την 16η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ηταν 27km/h και σημειώθηκε στις 11:06 την 22η ημέρα.

28,5km/hr την 16η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 5,6km/h με υψηλότερο μέσο όρο 15,8km/h την 22η ημέρα.

5,9-16,7km/h την 16η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Μάρτιο η Βόρεια-Βόρειοανατολική ΝΝΕ.

Βόρεια-Βόρειοδυτική ΝNW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 378,7km και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

401,4km την 10η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 1037,8hPa και σημειώθηκε στις 08:10 την 15η ημέρα.

1032hPa την 17η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 1007,7hPa και σημειώθηκε στις 03:46 την 6η ημέρα.

1005,7hPa την 14η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 92% και σημειώθηκε στις 06:05 την 1η ημέρα.

96% την 27η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 9% και σημειώθηκε στις 19:12 την ημέρα.

12% την 19η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά