Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Απριλίου 2014

Απρίλιος 2013

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 25,9°C και σημειώθηκε στις 14:28 την 24η ημέρα.

29,8°C την 30η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 4,7°C και σημειώθηκε στις 07:02 την 12η ημέρα.

5,4°C την 18η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 14,5°C και σημειώθηκε στις 05:35 την 25η ημέρα.

14,4°C την 7η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 15,3°C και σημειώθηκε στις 11:54 την 17η ημέρα.

14,7°C την ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 16,8°C και σημειώθηκε την ημέρα.

18,1°C την 26η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 3,6°C και σημειώθηκε την 27η ημέρα.

3,5°C την 8η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 15,1°C.

16,3°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 68,4mm/hr και σημειώθηκε στις 14:32 την 28η ημέρα.

10,8mm/hr την 7η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Απρίλιο ήταν 14,7mm και σημειώθηκε στις 15:26 την 28η ημέρα.

1,8mm/hr την 8η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλιο ήταν 60,6mm.

9,6mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλιο ήταν 18,3mm και σημειώθηκε την 27η ημέρα.

2,7mm την 8η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Απρίλιο 10(0,2mm) 7(2,0mm) 0(20mm).

620

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Απρίλιο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

3 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 8 συνεχής ημέρες.

11 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 45,4km/h και σημειώθηκε στις 16:24 την 1 ημέρα.

54km/hr την 17η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ηταν 26km/h και σημειώθηκε στις 16:31 την 10η ημέρα.

29km/hr την 17η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 4,5km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 6,3km/h την 6η ημέρα.

6-11,5km/h την 17η ημέρα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Απρίλιο η Βορεια.

Βόρεια

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 150,1km και σημειώθηκε την 6η ημέρα.

276,4km την 17η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1020,4hPa και σημειώθηκε στις 10:17 την 8η ημέρα.

1028,1hPa την 24η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1004,4hPa και σημειώθηκε στις 05:59 την 18η ημέρα.

993,7hPa την 7η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 07:58 την 7η ημέρα.

96% την 9η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 22% και σημειώθηκε στις 13:56 την 11η ημέρα.

10% την 5η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά