Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Μαρτίου 2021

Μάρτιος 2020

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 21,4°C και σημειώθηκε στις 15:35 την 5η ημέρα.

23,4°C την 14η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν -0,5°C και σημειώθηκε στις 05:19 την 26η ημέρα.

-0,1°C την 1η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 10,9°C και σημειώθηκε στις 04:14 την 6η ημέρα.

14,9°C την 8η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 9,4°C και σημειώθηκε στις 15:13 την 25η ημέρα.

10,1°C την 16η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 18,2°C και σημειώθηκε την 5η ημέρα.

17°C την 1η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 2,6°C και σημειώθηκε την 21η ημέρα.

2,3°C την 26η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 10,7°C.

12°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 13,2°C και σημειώθηκε στις 09:10 την22η ημέρα

12,1°C την 23η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Μάρτιο ήταν -15,7°C και σημειώθηκε στις 13:16 την 17η ημέρα

-11,7°C την 19η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 18,7°C και σημειώθηκε στις 15:17 την 10η ημέρα

20,4°C την 8η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν -3,6°C και σημειώθηκε στις 05:05 την 26η ημέρα

-2,5°C την 1η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 21,4°C και σημειώθηκε στις 15:35 την 5η ημέρα

23,4°C την 14η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Μάρτιο ήταν -0,8°C και σημειώθηκε στις 22:06 την 25η ημέρα

-0,1°C την 18η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 10,8mm/hr και σημειώθηκε στις 03:31 την 24η ημέρα.

10,8mm/hr την 9η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Μάρτιο ήταν 4,2mm και σημειώθηκε στις 02:00 την 31η ημέρα.

4,5mm/hr την 9η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Μάρτιο ήταν 8,4mm και σημειώθηκε την 31η ημέρα.

23,4mm την 9η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Μάρτιο ήταν 23,7mm.

65,4mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Μάρτιο 8(0,2mm) 5(2,0mm) 0(20mm).

94 1

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Μάρτιο ήταν 3 συνεχείς ημέρες.

6 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 8 συνεχείς ημέρες.

6 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 60,5km/h και σημειώθηκε στις 14:18 την 16η ημέρα.

65,1km/hr την 16η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ηταν 29,9km/h και σημειώθηκε στις 14:29 την 11η ημέρα.

28,5km/hr την 16η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 5,3km/h με υψηλότερο μέσο όρο 10,8km/h την 16η ημέρα.

5,9-16,7km/h την 16η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Μάρτιο η Βόρεια-Βόρειοδυτική ΝΝW.

Βόρεια-Βόρειοδυτικη ΝNW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 259,2km και σημειώθηκε την 16η ημέρα.

401,4km την 10η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 1033,3hPa και σημειώθηκε στις 11:38 την 2η ημέρα.

1032hPa την 17η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 997,3hPa και σημειώθηκε στις 06:44 την 22η ημέρα.

1005,7hPa την 14η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 94% και σημειώθηκε στις 04:31 την 2η ημέρα.

96% την 27η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 9% και σημειώθηκε στις 13:50 την 5η ημέρα.

12% την 19η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά