Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιανουαρίου 2014

Ιανουάριος 2013

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 20,2°C και σημειώθηκε στις 13:52 την 21η ημέρα.

18,9°C την 21η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 0,4°C και σημειώθηκε στις 08:15 την 5η ημέρα.

-1,6°C την 9η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 13,9°C και σημειώθηκε στις 05:45 την 20η ημέρα.

9,6°C την 16η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 7,5°C και σημειώθηκε στις 14:12 την 27η ημέρα.

5,3°C την 8η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 15,8°C και σημειώθηκε την 10η ημέρα.

13,6°C την 14η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1,2°C και σημειώθηκε την 1η ημέρα. !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

3°C την 27η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 10,3°C.

9,2°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 25,2mm/hr και σημειώθηκε στις 06:14 την 26η ημέρα.

32,4mm/hr την 21η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 11,7mm και σημειώθηκε στις 07:09 την 26η ημέρα.

6mm/hr την 25η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 73,8mm.

47,1mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 31,8mm και σημειώθηκε την 26η ημέρα.

12,3mm την 16η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιανουάριο 10(≥0,2mm) 6(≥2,0mm) 1(≥20mm).

13 – 5 – 0

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 3 συνεχής ημέρες.

4 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 8 συνεχής ημέρες.

8 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 41,8km/h και σημειώθηκε στις 15:38 την 29η ημέρα.

55,1kn/hr την 16η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ηταν 20,3km/h και σημειώθηκε στις 20:51 την 24η ημέρα.

28,6km/hr την 7η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον Ιανουάριο ήταν 3,2km/h με υψηλότερο μέσο όρο 6,8km/h την 27η ημέρα.

4,4-8,7km/h την 8η ημέρα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο η Δυτική.

Δυτική

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 161,6,km και σημειώθηκε την 27η ημέρα.

211,4km την 8η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον Ιανουάριο ήταν 1028,8hPa και σημειώθηκε στις 22:43 την 31η ημέρα.

1034,6hPa την 3η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον Ιανουάριο ήταν 996,7hPa και σημειώθηκε στις 05:57 την 26η ημέρα.

997,9hPa την 26η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 05:43 την 15η ημέρα.

97% την 14η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 36% και σημειώθηκε στις 14:29 την 22η ημέρα.

36% την 23η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά