Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Μαΐου 2020

Mάϊος 2019

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 36,1°C και σημειώθηκε στις 15:48 την 16η ημέρα.

31,4°C την 30η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 7,4°C και σημειώθηκε στις 05:14 την 8η ημέρα.

7,9°C την 9η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 18,3°C και σημειώθηκε στις 23:42 την 21η ημέρα.

17,1°C την 30η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 17,7°C και σημειώθηκε στις 17:26 την 27η ημέρα.

17,3°C την 4η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 18,9°C και σημειώθηκε την 15η ημέρα.

16,3°C την 28η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 6,4°C και σημειώθηκε την 27η ημέρα.

4,4°C την 4η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 20°C.

19,4°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Mάϊο ήταν 16,6°C και σημειώθηκε στις 11:12 την 18η ημέρα

18,4°C την 12η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Mάϊο ήταν -8,8°C και σημειώθηκε στις 13:38 την 1η ημέρα

1,2°C την 1η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 35,1°C και σημειώθηκε στις 18:16 την 15η ημέρα

30,9°C την 30η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 5,8°C και σημειώθηκε στις 05:14 την 8η ημέρα

7,2°C την 7η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 34°C και σημειώθηκε στις 18:16 την 15η ημέρα

30,5°C την 30η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Mάϊο ήταν 7,4°C και σημειώθηκε στις 05:14 την 8η ημέρα

7,9°C την 9η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 21,6mm/hr και σημειώθηκε στις 18:46 την 29η ημέρα.

46,8mm/hr την 7η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Mάϊο ήταν 5,4mm και σημειώθηκε στις 18:50 την 29η ημέρα.

12,3mm/hr την 7η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Mάϊο ήταν 8,1mm και σημειώθηκε την 26η ημέρα.

12,6mm την 7η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Mάϊο ήταν 25,2mm.

17,4mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Mάϊο 7(0,2mm) 4(2,0mm) 0(20mm).

420

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Mάϊο ήταν 6 συνεχείς ημέρες.

1 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 20 συνεχείς ημέρες.

14 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 63,6km/h και σημειώθηκε στις 07:39 την 7η ημέρα.

54km/hr την 5η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Mάϊο ηταν 31,6km/h και σημειώθηκε στις 04:54 την 7η ημέρα.

23,7km/hr την 24η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 6,8km/h με υψηλότερο μέσο όρο 17,8km/h την 7η ημέρα.

4,2-6,2km/h την 6η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Mάϊο η Βόρεια-Βόρεια-Βόρειοδυτική (NNW).

Βόρεια Ν

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 426,2km και σημειώθηκε την 7η ημέρα.

150,3km την 6η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 1025,7hPa και σημειώθηκε στις 12:35 την 24η ημέρα.

1019,2hPa την 30η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 1004,7hPa και σημειώθηκε στις 18:26 την 20η ημέρα.

1003,4hPa την 5η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 04:26 την 1η ημέρα.

95% την 5η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Mά ήταν 9% και σημειώθηκε στις 13:38 την ημέρα.

23% την 23η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά