Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Μαρτίου 2018

Μάρτιος 2017

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 22,6°C και σημειώθηκε στις 14:10 την 7η ημέρα.

24,7°C την 26η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 2,6°C και σημειώθηκε στις 02:13 την 1η ημέρα.

2,2°C την 18η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 13,6°C και σημειώθηκε στις 03:04 την 3η ημέρα.

11,2°C την 26η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 11,3°C και σημειώθηκε στις 14:21 την 1η ημέρα.

11,2°C την 11η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 16,3°C και σημειώθηκε την 30η ημέρα.

19,8°C την 25η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 4,3°C και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

3,2°C την 10η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 14°C.

12,3°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 15,4°C και σημειώθηκε στις 14:39 την 12η ημέρα

14,1°C την 22η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Μάρτιο ήταν -4°C και σημειώθηκε στις 15:09 την 10η ημέρα

-4,6°C την 24η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 21,6°C και σημειώθηκε στις 14:39 την 12η ημέρα

23,9°C την 25η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν -0,3°C και σημειώθηκε στις 04:12 την 1η ημέρα

0,4°C την 17η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 22,6°C και σημειώθηκε στις 14:10 την 7η ημέρα

24,7°C την 26η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 1,3°C και σημειώθηκε στις 04:14 την 1η ημέρα

2,2°C την 18η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 18mm/hr και σημειώθηκε στις 02:08 την 6η ημέρα.

36mm/hr την 9η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Μάρτιο ήταν 7.2mm και σημειώθηκε στις 08:52 την 24η ημέρα.

10,8mm/hr την 9η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Μάρτιο ήταν 8,1mm και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

66mm την 9η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Μάρτιο ήταν 15,3mm.

112,8

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Μάρτιο 5(0,2mm) 3(2,0mm) 0(20mm).

642

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Μάρτιο ήταν 2 συνεχής ημέρες.

5 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 10 συνεχής ημέρες.

19 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 58,7km/h και σημειώθηκε στις 12:03 την 8η ημέρα.

50km/hr την 31η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ηταν 23,3km/h και σημειώθηκε στις 14:50 την 5η ημέρα.

22,1km/hr την 21η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 4,9km/h με υψηλότερο μέσο όρο 7,2km/h την 13η ημέρα.

4,5-11,4km/h την 31η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Μάρτιο η Δυτική-ΝότιοΔυτική (WSW).

Βόρεια-ΒόρειοΔυτική NΝW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 214km και σημειώθηκε την 8η ημέρα.

274,4km την 31η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 1020,7hPa και σημειώθηκε στις 08:20 την 1η ημέρα.

1024,4hPa την 15η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 995,7hPa και σημειώθηκε στις 15:29 την 23η ημέρα.

999,2hPa την 11η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 04:36 την 2η ημέρα.

97% την 9η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 20% και σημειώθηκε στις 15:09 την 10η ημέρα.

19% την 24η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά