Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Απριλίου 2021

Απρίλιος 2020

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 28,5°C και σημειώθηκε στις 13:57 την 30η ημέρα.

26,2°C την 29η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1,1°C και σημειώθηκε στις 06:20 την 10η ημέρα.

3,6°C την 17η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 12,7°C και σημειώθηκε στις 07:08 την 4η ημέρα.

15,5°C την 30η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 12,3°C και σημειώθηκε στις 16:47 την 1η ημέρα.

9,8°C την 4η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 21,2°C και σημειώθηκε την 2η ημέρα. !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

19,9°C την 25η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 3,3°C και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

2,4°C την 6η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 14,3°C.

14,1°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 14,5°C και σημειώθηκε στις 15:55 την30η ημέρα

13,6°C την 19η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Απρίλιο ήταν -10,8°C και σημειώθηκε στις 12:51 την 10η ημέρα

-11,3°C την 19η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 28,7°C και σημειώθηκε στις 16:09 την 30η ημέρα

25,7°C την 19η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν -1,9°C και σημειώθηκε στις 06:51 την 10η ημέρα

0,6°C την 17η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 28,1°C και σημειώθηκε στις 13:58 την 30η ημέρα

26,2°C την 29η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1,1°C και σημειώθηκε στις 06:20 την 10η ημέρα

2,2°C την 17η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 10,8mm/hr και σημειώθηκε στις 16:20 την 24η ημέρα.

21,6mm/hr την 4η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Απρίλιο ήταν 4,5mm και σημειώθηκε στις 16:23 την 24η ημέρα.

9,9mm/hr την 4η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλιο ήταν 27,9mm και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

53,4mm την 4η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλιο ήταν 32,4mm.

89,7mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Απρίλιο 3(0,2mm) 2(2,0mm) 1(20mm).

85 2

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1 συνεχείς ημέρες.

7 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 15 συνεχείς ημέρες.

14 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 63,4km/h και σημειώθηκε στις 13:07 την 8η ημέρα.

74,9km/hr την 15η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ηταν 29,6km/h και σημειώθηκε στις 13:08 την 8η ημέρα.

41,2km/hr την 15η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 5km/h με υψηλότερο μέσο όρο 10,2km/h την 8η ημέρα.

8,3-18,7km/h την 8η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Απρίλιο η Βόρεια Ν.

Βόρεια-Βόρειοδυτικη ΝNW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 244,1km και σημειώθηκε την 8η ημέρα.

447,2km την 8η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1028,2hPa και σημειώθηκε στις 22:42 την 9η ημέρα.

1025,7hPa την 16η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1001,5hPa και σημειώθηκε στις 17:19 την 6η ημέρα.

1007hPa την 4η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 89% και σημειώθηκε στις 14:10 την 1η ημέρα.

96% την 4η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 13% και σημειώθηκε στις 16:44 την 22η ημέρα.

9% την 11η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά