Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Οκτωβρίου 2014

Οκτώβριος 2013

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 32,6°C και σημειώθηκε στις 13:24 την 16η ημέρα.

29,2°C την 11η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 9°C και σημειώθηκε στις 08:08 την 21η ημέρα.

6,8°C την 6η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 21,2°C και σημειώθηκε στις 07:18 την 17η ημέρα.

17,8°C την 1η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 13,6°C και σημειώθηκε στις 13:48 την 26η ημέρα.

13,8°C την 4η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 15,7°C και σημειώθηκε την 21η ημέρα.

17,1°C την 29η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 2,1°C και σημειώθηκε την 28η ημέρα.

2,5C την 3η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 17,3°C.

16,8C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 100,8mm/hr και σημειώθηκε στις 15:44 την 24η ημέρα.

22,6mm/hr την 1η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 37,8mm και σημειώθηκε στις 16:12 την 24η ημέρα.

22,8mm/hr την 1η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 100,2mm.

44,1mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 52,2mm και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

27,6mm την 1η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Οκτώβριο 11(0,2mm) 6(2,0mm) 1(20mm).

751

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 9 συνεχής ημέρες.

4 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 14 συνεχής ημέρες.

14ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 40,3km/h και σημειώθηκε στις 12:37 την 2η ημέρα.

50km/hr την 17η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ηταν 21km/h και σημειώθηκε στις 10:56 την 19η ημέρα.

23,1km/hr την 1η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον Οκτώβριο ήταν 4,4km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10,4km/h την 19η ημέρα.

4,2-9,2km/h την 17η ημ

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο η Βόρειοδυτική (ΝW).

ΒόρειαΒορειοδυτική

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 248,6km και σημειώθηκε την 19η ημέρα.

216,6km την 2η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1027,8hPa και σημειώθηκε στις 10:03 την 19η ημέρα.

1031,1hPa την 20η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 998,3hPa και σημειώθηκε στις 07:49 την 23η ημέρα.

999,9hPa την 1η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 98% και σημειώθηκε στις 15:50 την 24η ημέρα.

97% την 1η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 23% και σημειώθηκε στις 15:19 την 16 ημέρα.

26% την 26η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά