Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Αυγούστου 2022

Αύγουστος 2021

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 38°C και σημειώθηκε στις 14:51 την 19η ημέρα.

43,8°C την 3η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 18,4°C και σημειώθηκε στις 06:52 την 15η ημέρα.

17,6°C την 17η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 25,9°C και σημειώθηκε στις 05:28 την 8η ημέρα.

27,8°C την 6η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 26,8°C και σημειώθηκε στις 17:00 την 25η ημέρα.

30,9°C την 23η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 16,6°C και σημειώθηκε την 16η ημέρα.

19,5°C την 2η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 5,2°C και σημειώθηκε την ημέρα.

8,9°C την 20η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 27,1°C.

28,9

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 22,5°C και σημειώθηκε στις 15:20 την 22η ημέρa

20,4°C την 27η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Αύγουστο ήταν -3,3°C και σημειώθηκε στις 19:12 την 18η ημέρα

-4,1°C την 3η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 34,4°C και σημειώθηκε στις 16:40 την 19η ημέρα

41,1°C την 3η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 19,6°C και σημειώθηκε στις 06:52 την 15η ημέρα

16,7°C την 17η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 34,9°C και σημειώθηκε στις 16:40 την 19η ημέρα

40,8°C την 3η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 18,4°C και σημειώθηκε στις 06:52 την 15η ημέρα

17,6°C την 17η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Αύγουστο ήταν 57,6mm/hr και σημειώθηκε στις 11:48 την 25η ημέρα.

3,6mm/hr την 12η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Αύγουστο ήταν 13,8mm και σημειώθηκε στις 12:35 την 25η ημέρα.

0,3mm/hr την 12η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Αύγουστο ήταν 14,7mm και σημειώθηκε την 25η ημέρα.

0,3mm την 12η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Αύγουστο ήταν 17,4mm.

0,3mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Αύγουστο 3(0,2mm) 2(2,0mm) 0(20mm).

1 00

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Αύγουστο ήταν 3 συνεχείς ημέρες.

1 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 22 συνεχείς ημέρες.

19 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 54,6km/h και σημειώθηκε στις 13:32 την 3η ημέρα.

66km/hr την 14η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ηταν 27,8km/h και σημειώθηκε στις 14:34 την 7η ημέρα.

26km/hr την 14η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 6,7km/h με υψηλότερο μέσο όρο 13,4km/h την 8η ημέρα.

6,1-11,5km/h την 15η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Αύγουστο η Βόρεια Ν.

Βόρεια-Βόρειοανατολική ΝΝΕ

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 322,1km και σημειώθηκε την 8η ημέρα.

276,1km την 15η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Αύγουστο ήταν 1014,4hPa και σημειώθηκε στις 10:11 την 29η ημέρα.

1018,7hPa την 14η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Αύγουστο ήταν 1003,2hPa και σημειώθηκε στις 18:32 την 21η ημέρα.

998,6hPa την 6η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 92% και σημειώθηκε στις 04:35 την 9η ημέρα.

86% την 12η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 9% και σημειώθηκε στις 19:08 την 18η ημέρα.

10% την ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά