Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιουνίου 2020

Ιούνιος 2019

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 36,2°C και σημειώθηκε στις 15:18 την 30η ημέρα.

36,8°C την 23η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 11,9°C και σημειώθηκε στις 06:01 την 2η ημέρα.

14,8°C την 4η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 21,1°C και σημειώθηκε στις 23:59 την 27η ημέρα.

25,6°C την 26η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 24,2°C και σημειώθηκε στις 13:00 την 1η ημέρα.

26,4°C την 4η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 17°C και σημειώθηκε την 29η ημέρα.

16,9°C την 14η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 9,1°C και σημειώθηκε την 27η ημέρα.

5,9°C την 26η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 24,1°C.

26,2°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 17,9°C και σημειώθηκε στις 08:45 την 26η ημέρα

22,4°C την 24η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιούνιο ήταν -6,9°C και σημειώθηκε στις 17:49 την 11η ημέρα

1,9°C την 14η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 33°C και σημειώθηκε στις 10:58 την 30η ημέρα

36,5°C την 23η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 10,9°C και σημειώθηκε στις 05:52 την 2η ημέρα

14,5°C την 3η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 34°C και σημειώθηκε στις 15:46 την 30η ημέρα

36,4°C την 24η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 11,9°C και σημειώθηκε στις 06:01 την 2η ημέρα

14,8°C την 4η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 18mm/hr και σημειώθηκε στις 14:41 την 3η ημέρα.

3,6mm/hr την 5η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιούνιο ήταν 4,2mm και σημειώθηκε στις 15:27 την 3η ημέρα.

0.9mm/hr την 5η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 6mm και σημειώθηκε την 3η ημέρα.

1,2mm την 5η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 9mm.

1,2mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιούνιο 2(0,2mm) 2(2,0mm) 0(20mm).

10 0

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1 συνεχείς ημέρες.

1 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 18 συνεχείς ημέρες.

25 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 54,3km/h και σημειώθηκε στις 12:14 την 27η ημέρα.

46,4km/hr την 26η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ηταν 27,8km/h και σημειώθηκε στις 12:51 την 27η ημέρα.

23,2km/hr την 10η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 6,9km/h με υψηλότερο μέσο όρο 14,6km/h την 27η ημέρα.

5,9-12,3km/h την 26η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Ιούνιο η Βόρεια (N).

Βόρεια Ν

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 350,2km και σημειώθηκε την 27η ημέρα.

296,2km την 26η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1019,4hPa και σημειώθηκε στις 09:12 την 25η ημέρα.

1020,8hPa την 30η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1004,7hPa και σημειώθηκε στις 15:58 την 21η ημέρα.

1009,9hPa την 28η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 92% και σημειώθηκε στις 01:07 την 4η ημέρα.

95% την 6η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Mά ήταν 9% και σημειώθηκε στις 16:50 την 10η ημέρα.

12% την 14η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά