Οινόφυτα: T 39,7 °C, Max T 39,9°C, Min T 23,9°C, 21%, 0,0 mm, Wind 8,9 km/h, 36° NE, M. ριπή 22,0 km/h 13:38, 1011,3 hPa.http://oinofytaweather.gr

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Απόλυτα Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time High Temperature 40,5 °C at 4:38 μμ on 18 Ιούνιος 2016
Απόλυτα Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time Low Temperature -8,6 °C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Τιμή Δείκτη Ψυχρότητας - All Time Lowest Windchill -11,1 °C at 9:44 πμ on 10 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας - All Time High HeatIndex 40,1 °C at 2:55 μμ on 06 Σεπτέμβριος 2015
Απόλυτα Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time High Apparent Temp 40,4 °C at 12:58 μμ on 29 Ιούνιος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time Low Apparent Temp -12,3 °C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time High Minimum Temp 26,6 °C at 6:38 πμ on 24 Ιούνιος 2016
Απόλυτα Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time Low Maximum Temp -2,0 °C at 3:48 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time High Daily Temp Range 21,9 °C on 27 Δεκέμβριος 2012
Απόλυτα Ελάχιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time Low Daily Temp Range 1,2 °C on 01 Ιανουάριος 2014
Βροχόπτωση - Rainfall
Απόλυτα Μέγιστη Ένταση βροχόπτωσης - All Time High Rain Rate 172,8 mm/hr at 6:20 μμ on 15 Ιούνιος 2014
Απόλυτα Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση - All Time High Hourly Rainfall 90,0 mm at 2:15 μμ on 11 Οκτώβριος 2015
Απόλυτα Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση - All Time High Daily Rainfall 92,4 mm on 11 Οκτώβριος 2015
Απόλυτα Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση - All Time High Monthly Rainfall 217,5 mm Δεκέμβριος 2014
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας - All Time Longest Dry Period 70 to 30 Σεπτέμβριος 2013
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων - All Time Longest Dry Period 12 to 12 Μάρτιος 2014
Άνεμος - Wind
Απόλυτα Μέγιστη Ταχύτητα Ριπής Ανέμου - All Time High Wind Speed Gust 67,3 km/h at 9:42 μμ on 16 Ιανουάριος 2016
Απόλυτα Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Ανέμου - All Time High Wind Speed Average 34,0 km/h at 2:07 μμ on 13 Ιανουάριος 2015
Απόλυτα Μέγιστο Τρέξιμο Ανέμου - All Time High Daily Wind Run 373,8 km on 13 Ιανουάριος 2015
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Απόλυτα Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση - All Time Low Pressure 990,5 hPa at 6:30 μμ on 14 Μάρτιος 2013
Απόλυτα Μέγιστη Aτμοσφαιρική Πίεση - All Time High Pressure 1038,8 hPa at 10:47 πμ on 05 Δεκέμβριος 2015

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Ηighest Τemperature 39,9 °C 3:03 μμ on 29 Ιούνιος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Year Lowest Temperature -8,6 °C 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους - This Year Highest Dew Point 24,3 °C 2:16 μμ on 16 Ιούνιος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους- This Year Lowest Dew Point -9,4 °C 7:41 πμ on 09 Ιανουάριος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Apparent Temp 40,4 °C 12:58 μμ on 29 Ιούνιος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Apparent Temp -12,3 °C 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος
Ελάχιστη Τιμη Δείκτη Ψυχρότητας Έτους - This Year Lowest Wind Chill Temp -11,1 °C 9:44 πμ on 10 Ιανουάριος
Υψηλότερη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Έτους - This Year Highest HeatIndex Temp 39,7 °C 5:46 μμ on 28 Ιούνιος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Daily Minimum Temp 23,1 °C 28 Ιούνιος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Daily Maximum Temp -2,0 °C 08 Ιανουάριος
Μέγιστη Υγρασία Έτους - This Υear Ηigh Ηumidity 99 % 4:05 πμ on 02 Ιανουάριος
Ελάχιστη Υγρασία Έτους - This Year Low Humidity 13 % 5:51 μμ on 08 Μάιος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year High Daily Temp Range 19,8 °C 25 Μάρτιος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year Low Daily Temp Range 1,2 °C 24 Ιανουάριος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Έτους - This Year High Rainfall Rate 54,0 mm/hr 4:14 πμ on 07 Φεβρουάριος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Hourly Rain 21,9 mm 1:07 πμ on 22 Μάιος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Έτους - This Year High Daily Rain 66,0 mm 09 Μάρτιος
Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Monthly Rain 205,5 mm Μάιος
Συνολική Βροχόπτωση Έτους - Total Annual rainfall So Far 452,7 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας Έτους - This Year Longest Period Without Rain 29 days Μάιος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Έτους - This Year Longest Period Of Rain 6 days Μέχρι 20 Ιανουάριος
Άνεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Έτους - This Year High Wind Gust 54,0 km/h 12:53 πμ on 07 Φεβρουάριος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Έτους - This Year High Average Wind Speed 23,4 km/h 7:01 μμ on 21 Μάιος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Έτους - This Year High Daily Wind Run 274,4 km 31 Μάρτιος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year Low Pressure 999,2 hPa 5:27 πμ on 11 Μάρτιος
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year High Pressure 1033,6 hPa 9:02 πμ on 16 Φεβρουάριος

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Temperature 39,9 °C 3:03 μμ on 29 Ιούνιος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Temperature 14,1 °C 5:47 πμ on 20 Ιούνιος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα - This Month Highest Dew Point 24,3 °C 2:16 μμ on 16 Ιούνιος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα- This Month Lowest Dew Point 7,1 °C 6:15 μμ on 23 Ιούνιος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Apparent Temp 40,4 °C 12:58 μμ on 29 Ιούνιος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Apparent Temp 14,7 °C 5:18 πμ on 19 Ιούνιος
Ελάχιστη Τιμη Δείκτη Ψυχρότητας Μήνα - This Month Lowest Wind Chill Temp 14,1 °C 5:47 πμ on 20 Ιούνιος
Υψηλότερη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Μήνα - This Month Highest HeatIndex Temp 39,7 °C 5:46 μμ on 28 Ιούνιος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Daily Minimum Temp 23,1 °C 28 Ιούνιος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Daily Maximum Temp 22,1 °C 11 Ιούνιος
Μέγιστη Υγρασία Μήνα - This Month Ηigh Ηumidity 99 % 3:43 πμ on 09 Ιούνιος
Ελάχιστη Υγρασία Μήνα - This Month Low Humidity 19 % 6:15 μμ on 23 Ιούνιος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month High Daily Temp Range 17,5 °C 22 Ιούνιος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month Low Daily Temp Range 4,7 °C 11 Ιούνιος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Μήνα - This Month High Rainfall Rate 36,0 mm/hr 1:21 μμ on 16 Ιούνιος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Hourly Rain 6,3 mm 10:49 πμ on 11 Ιούνιος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Daily Rain 8,4 mm 16 Ιούνιος
Συνολική Βροχόπτωση Μήνα - This Month Rainfall So Far 25,2 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος ανομβρίας Μήνα - This Month Longest Period Without Rain 12 ημέρες Μέχρι  10 Ιούνιος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Μήνα - This Month Longest Period Of Rain ημέρες Μέχρι 18 Ιούνιος
Άνεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Μήνα - This Month High Wind Gust 40,3 km/h 1:14 μμ on 12 Ιούνιος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Μήνα - This Month High Average Wind Speed 21,7 km/h 5:01 μμ on 12 Ιούνιος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Μήνα - This Month High Daily Wind Run 198,3 km 12 Ιούνιος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month Low Pressure 1008,8 hPa 5:33 μμ on 17 Ιούνιος
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month High Pressure 1019,3 hPa 8:44 πμ on 01 Ιούνιος
Page updated 29/6/2017 3:18:00 μμ
Template Lio Blue 2013©
Powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)