Οινόφυτα: T 13,3 °C, Max T 13,3°C, Min T 12,8°C, 69%, 0,0 mm, Wind 4,1 km/h, 244° WSW, M. ριπή 12,2 km/h 00:13, 1017,4 hPa.http://oinofytaweather.gr

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Απόλυτα Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time High Temperature 43,3 °C at 3:59 μμ on 02 Ιούλιος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time Low Temperature -8,6 °C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Τιμή Δείκτη Ψυχρότητας - All Time Lowest Windchill -11,1 °C at 9:44 πμ on 10 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας - All Time High HeatIndex 43,2 °C at 3:26 μμ on 11 Σεπτέμβριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time High Apparent Temp 42,1 °C at 11:47 πμ on 02 Ιούλιος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time Low Apparent Temp -12,3 °C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time High Minimum Temp 27,0 °C at 6:39 πμ on 09 Αύγουστος 2017
Απόλυτα Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time Low Maximum Temp -2,0 °C at 3:48 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time High Daily Temp Range 21,9 °C on 27 Δεκέμβριος 2012
Απόλυτα Ελάχιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time Low Daily Temp Range 1,2 °C on 01 Ιανουάριος 2014
Βροχόπτωση - Rainfall
Απόλυτα Μέγιστη Ένταση βροχόπτωσης - All Time High Rain Rate 172,8 mm/hr at 6:20 μμ on 15 Ιούνιος 2014
Απόλυτα Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση - All Time High Hourly Rainfall 90,0 mm at 2:15 μμ on 11 Οκτώβριος 2015
Απόλυτα Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση - All Time High Daily Rainfall 92,4 mm on 11 Οκτώβριος 2015
Απόλυτα Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση - All Time High Monthly Rainfall 217,5 mm Δεκέμβριος 2014
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας - All Time Longest Dry Period 70 to 30 Σεπτέμβριος 2013
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων - All Time Longest Dry Period 12 to 12 Μάρτιος 2014
¶νεμος - Wind
Απόλυτα Μέγιστη Ταχύτητα Ριπής Ανέμου - All Time High Wind Speed Gust 67,3 km/h at 9:42 μμ on 16 Ιανουάριος 2016
Απόλυτα Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Ανέμου - All Time High Wind Speed Average 34,0 km/h at 2:07 μμ on 13 Ιανουάριος 2015
Απόλυτα Μέγιστο Τρέξιμο Ανέμου - All Time High Daily Wind Run 373,8 km on 13 Ιανουάριος 2015
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Απόλυτα Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση - All Time Low Pressure 990,5 hPa at 6:30 μμ on 14 Μάρτιος 2013
Απόλυτα Μέγιστη Aτμοσφαιρική Πίεση - All Time High Pressure 1038,8 hPa at 10:47 πμ on 05 Δεκέμβριος 2015

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Ηighest Τemperature 43,3 °C 3:59 μμ on 02 Ιούλιος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Year Lowest Temperature -8,6 °C 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους - This Year Highest Dew Point 24,8 °C 8:37 μμ on 10 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους- This Year Lowest Dew Point -9,4 °C 7:41 πμ on 09 Ιανουάριος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Apparent Temp 42,1 °C 11:47 πμ on 02 Ιούλιος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Apparent Temp -12,3 °C 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος
Ελάχιστη Τιμη Δείκτη Ψυχρότητας Έτους - This Year Lowest Wind Chill Temp -11,1 °C 9:44 πμ on 10 Ιανουάριος
Υψηλότερη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Έτους - This Year Highest HeatIndex Temp 43,2 °C 3:26 μμ on 11 Σεπτέμβριος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Daily Minimum Temp 27,0 °C 09 Αύγουστος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Daily Maximum Temp -2,0 °C 08 Ιανουάριος
Μέγιστη Υγρασία Έτους - This Υear Ηigh Ηumidity 99 % 4:05 πμ on 02 Ιανουάριος
Ελάχιστη Υγρασία Έτους - This Year Low Humidity 10 % 12:02 μμ on 30 Ιούνιος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year High Daily Temp Range 19,8 °C 25 Μάρτιος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year Low Daily Temp Range 1,2 °C 24 Ιανουάριος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Έτους - This Year High Rainfall Rate 125,9 mm/hr 2:57 πμ on 17 Ιούλιος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Hourly Rain 24,9 mm 4:38 πμ on 17 Ιούλιος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Έτους - This Year High Daily Rain 66,0 mm 09 Μάρτιος
Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Monthly Rain 205,5 mm Μάιος
Συνολική Βροχόπτωση Έτους - Total Annual rainfall So Far 674,4 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας Έτους - This Year Longest Period Without Rain 29 days Μάιος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Έτους - This Year Longest Period Of Rain 8 days Μέχρι 20 Νοέμβριος
¶νεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Έτους - This Year High Wind Gust 54,0 km/h 12:53 πμ on 07 Φεβρουάριος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Έτους - This Year High Average Wind Speed 23,4 km/h 7:01 μμ on 21 Μάιος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Έτους - This Year High Daily Wind Run 279,0 km 01 Αύγουστος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year Low Pressure 999,2 hPa 5:27 πμ on 11 Μάρτιος
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year High Pressure 1033,6 hPa 9:02 πμ on 16 Φεβρουάριος

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Temperature 21,8 °C 1:25 μμ on 03 Δεκέμβριος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Temperature -0,2 °C 4:40 πμ on 07 Δεκέμβριος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα - This Month Highest Dew Point 16,6 °C 10:59 πμ on 03 Δεκέμβριος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα- This Month Lowest Dew Point -1,5 °C 4:40 πμ on 07 Δεκέμβριος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Apparent Temp 22,5 °C 11:00 πμ on 03 Δεκέμβριος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Apparent Temp -2,5 °C 7:42 πμ on 07 Δεκέμβριος
Ελάχιστη Τιμη Δείκτη Ψυχρότητας Μήνα - This Month Lowest Wind Chill Temp -0,2 °C 4:40 πμ on 07 Δεκέμβριος
Υψηλότερη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Μήνα - This Month Highest HeatIndex Temp 21,8 °C 1:25 μμ on 03 Δεκέμβριος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Daily Minimum Temp 17,8 °C 01 Δεκέμβριος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Daily Maximum Temp 10,6 °C 06 Δεκέμβριος
Μέγιστη Υγρασία Μήνα - This Month Ηigh Ηumidity 99 % 6:42 μμ on 04 Δεκέμβριος
Ελάχιστη Υγρασία Μήνα - This Month Low Humidity 29 % 2:02 μμ on 10 Δεκέμβριος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month High Daily Temp Range 16,4 °C 07 Δεκέμβριος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month Low Daily Temp Range 2,7 °C 01 Δεκέμβριος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Μήνα - This Month High Rainfall Rate 3,6 mm/hr 5:12 μμ on 04 Δεκέμβριος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Hourly Rain 0,3 mm 5:12 μμ on 04 Δεκέμβριος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Daily Rain 0,3 mm 04 Δεκέμβριος
Συνολική Βροχόπτωση Μήνα - This Month Rainfall So Far 0,3 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος ανομβρίας Μήνα - This Month Longest Period Without Rain ημέρες Μέχρι  13 Δεκέμβριος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Μήνα - This Month Longest Period Of Rain ημέρες Μέχρι 04 Δεκέμβριος
¶νεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Μήνα - This Month High Wind Gust 46,4 km/h 2:39 πμ on 06 Δεκέμβριος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Μήνα - This Month High Average Wind Speed 20,3 km/h 10:48 μμ on 05 Δεκέμβριος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Μήνα - This Month High Daily Wind Run 219,4 km 01 Δεκέμβριος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month Low Pressure 1009,8 hPa 4:02 πμ on 10 Δεκέμβριος
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month High Pressure 1030,4 hPa 10:53 πμ on 06 Δεκέμβριος
Page updated 14/12/2017 12:15:00 πμ
Template Lio Blue 2013©
Powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)