Οινόφυτα: T 15,7 °C, Max T 15,8°C, Min T 15,7°C, 92%, 0,0 mm, Wind 3,0 km/h, 245° WSW, M. ριπή 8,6 km/h 00:47, 1013,3 hPa.http://oinofytaweather.gr

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Απόλυτα Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time High Temperature 43,3 °C at 3:59 μμ on 02 Ιούλιος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time Low Temperature -8,6 °C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Τιμή Δείκτη Ψυχρότητας - All Time Lowest Windchill -11,1 °C at 9:44 πμ on 10 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας - All Time High HeatIndex 43,2 °C at 3:26 μμ on 11 Σεπτέμβριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time High Apparent Temp 42,1 °C at 11:47 πμ on 02 Ιούλιος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time Low Apparent Temp -12,3 °C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time High Minimum Temp 27,0 °C at 6:39 πμ on 09 Αύγουστος 2017
Απόλυτα Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time Low Maximum Temp -2,0 °C at 3:48 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time High Daily Temp Range 21,9 °C on 27 Δεκέμβριος 2012
Απόλυτα Ελάχιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time Low Daily Temp Range 1,2 °C on 01 Ιανουάριος 2014
Βροχόπτωση - Rainfall
Απόλυτα Μέγιστη Ένταση βροχόπτωσης - All Time High Rain Rate 125,9 mm/hr at 2:57 πμ on 17 Ιούλιος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση - All Time High Hourly Rainfall 90,0 mm at 4:15 μμ on 11 Οκτώβριος 2015
Απόλυτα Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση - All Time High Daily Rainfall 97,2 mm on 30 Σεπτέμβριος 2018
Απόλυτα Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση - All Time High Monthly Rainfall 217,5 mm Δεκέμβριος 2014
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας - All Time Longest Dry Period 70 to 30 Σεπτέμβριος 2013
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων - All Time Longest Dry Period 12 to 12 Μάρτιος 2014
Άνεμος - Wind
Απόλυτα Μέγιστη Ταχύτητα Ριπής Ανέμου - All Time High Wind Speed Gust 67,3 km/h at 2:37 πμ on 18 Ιανουάριος 2018
Απόλυτα Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Ανέμου - All Time High Wind Speed Average 34,0 km/h at 2:07 μμ on 13 Ιανουάριος 2015
Απόλυτα Μέγιστο Τρέξιμο Ανέμου - All Time High Daily Wind Run 373,8 km on 13 Ιανουάριος 2015
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Απόλυτα Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση - All Time Low Pressure 990,5 hPa at 6:30 μμ on 14 Μάρτιος 2013
Απόλυτα Μέγιστη Aτμοσφαιρική Πίεση - All Time High Pressure 1038,8 hPa at 10:47 πμ on 05 Δεκέμβριος 2015

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Ηighest Τemperature 40,5 °C 4:28 μμ on 22 Ιούλιος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Year Lowest Temperature -0,5 °C 7:52 πμ on 19 Ιανουάριος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους - This Year Highest Dew Point 24,3 °C 3:58 μμ on 26 Αύγουστος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους- This Year Lowest Dew Point -8,4 °C 5:22 μμ on 18 Ιανουάριος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Apparent Temp 39,0 °C 1:36 μμ on 17 Ιούλιος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Apparent Temp -3,5 °C 7:52 πμ on 19 Ιανουάριος
Ελάχιστη Τιμη Δείκτη Ψυχρότητας Έτους - This Year Lowest Wind Chill Temp -1,6 °C 8:01 πμ on 29 Ιανουάριος
Υψηλότερη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Έτους - This Year Highest HeatIndex Temp 38,7 °C 1:35 μμ on 17 Ιούλιος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Daily Minimum Temp 25,7 °C 23 Ιούλιος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Daily Maximum Temp 6,5 °C 24 Ιανουάριος
Μέγιστη Υγρασία Έτους - This Υear Ηigh Ηumidity 96 % 6:12 πμ on 01 Ιανουάριος
Ελάχιστη Υγρασία Έτους - This Year Low Humidity 9 % 3:02 μμ on 24 Απρίλιος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year High Daily Temp Range 19,6 °C 24 Απρίλιος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year Low Daily Temp Range 1,5 °C 24 Ιανουάριος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Έτους - This Year High Rainfall Rate 72,0 mm/hr 12:36 μμ on 10 Μάιος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Hourly Rain 26,1 mm 12:48 μμ on 10 Μάιος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Έτους - This Year High Daily Rain 97,2 mm 30 Σεπτέμβριος
Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Monthly Rain 173,4 mm Σεπτέμβριος
Συνολική Βροχόπτωση Έτους - Total Annual rainfall So Far 611,4 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας Έτους - This Year Longest Period Without Rain 25 days Σεπτέμβριος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Έτους - This Year Longest Period Of Rain 8 days Μέχρι 27 Φεβρουάριος
Άνεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Έτους - This Year High Wind Gust 67,3 km/h 2:37 πμ on 18 Ιανουάριος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Έτους - This Year High Average Wind Speed 29,3 km/h 12:17 μμ on 18 Ιανουάριος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Έτους - This Year High Daily Wind Run 341,8 km 26 Σεπτέμβριος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year Low Pressure 995,3 hPa 10:27 πμ on 10 Φεβρουάριος
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year High Pressure 1032,9 hPa 11:31 πμ on 28 Ιανουάριος

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Temperature 26,4 °C 2:35 μμ on 02 Οκτώβριος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Temperature 11,9 °C 4:40 πμ on 07 Οκτώβριος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα - This Month Highest Dew Point 21,0 °C 7:42 μμ on 03 Οκτώβριος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα- This Month Lowest Dew Point 6,2 °C 4:27 μμ on 21 Οκτώβριος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Apparent Temp 28,1 °C 2:43 μμ on 03 Οκτώβριος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Apparent Temp 11,5 °C 4:40 πμ on 07 Οκτώβριος
Ελάχιστη Τιμη Δείκτη Ψυχρότητας Μήνα - This Month Lowest Wind Chill Temp 11,9 °C 4:40 πμ on 07 Οκτώβριος
Υψηλότερη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Μήνα - This Month Highest HeatIndex Temp 26,4 °C 2:35 μμ on 02 Οκτώβριος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Daily Minimum Temp 16,5 °C 04 Οκτώβριος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Daily Maximum Temp 18,3 °C 15 Οκτώβριος
Μέγιστη Υγρασία Μήνα - This Month Ηigh Ηumidity 95 % 12:00 πμ on 01 Οκτώβριος
Ελάχιστη Υγρασία Μήνα - This Month Low Humidity 38 % 4:27 μμ on 21 Οκτώβριος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month High Daily Temp Range 14,0 °C 02 Οκτώβριος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month Low Daily Temp Range 2,7 °C 15 Οκτώβριος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Μήνα - This Month High Rainfall Rate 25,2 mm/hr 5:00 μμ on 23 Οκτώβριος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Hourly Rain 5,7 mm 10:23 μμ on 12 Οκτώβριος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Daily Rain 9,6 mm 01 Οκτώβριος
Συνολική Βροχόπτωση Μήνα - This Month Rainfall So Far 26,1 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος ανομβρίας Μήνα - This Month Longest Period Without Rain 10 ημέρες Μέχρι  11 Οκτώβριος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Μήνα - This Month Longest Period Of Rain ημέρες Μέχρι 01 Οκτώβριος
Άνεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Μήνα - This Month High Wind Gust 35,6 km/h 5:05 μμ on 10 Οκτώβριος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Μήνα - This Month High Average Wind Speed 17,3 km/h 1:50 μμ on 10 Οκτώβριος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Μήνα - This Month High Daily Wind Run 179,6 km 11 Οκτώβριος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month Low Pressure 1011,7 hPa 4:19 μμ on 01 Οκτώβριος
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month High Pressure 1029,2 hPa 10:30 πμ on 05 Οκτώβριος
Page updated 24/10/2018 1:18:00 πμ
Template Lio Blue 2013©
Powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)