Οινόφυτα: T 26,8 °C, Max T 32,4°C, Min T 25,1°C, 48%, 0,0 mm, Wind 0,3 km/h, 268° W, M. ριπή 46,4 km/h 13:04, 1012,2 hPa.http://oinofytaweather.gr

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Απόλυτα Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time High Temperature 43,3 °C at 3:59 μμ on 02 Ιούλιος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time Low Temperature -8,6 °C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Τιμή Δείκτη Ψυχρότητας - All Time Lowest Windchill -11,1 °C at 9:44 πμ on 10 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας - All Time High HeatIndex 42,0 °C at 5:40 μμ on 29 Ιούνιος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time High Apparent Temp 42,1 °C at 11:47 πμ on 02 Ιούλιος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time Low Apparent Temp -12,3 °C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time High Minimum Temp 27,0 °C at 6:39 πμ on 09 Αύγουστος 2017
Απόλυτα Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time Low Maximum Temp -2,0 °C at 3:48 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time High Daily Temp Range 21,9 °C on 27 Δεκέμβριος 2012
Απόλυτα Ελάχιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time Low Daily Temp Range 1,2 °C on 01 Ιανουάριος 2014
Βροχόπτωση - Rainfall
Απόλυτα Μέγιστη Ένταση βροχόπτωσης - All Time High Rain Rate 172,8 mm/hr at 6:20 μμ on 15 Ιούνιος 2014
Απόλυτα Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση - All Time High Hourly Rainfall 90,0 mm at 2:15 μμ on 11 Οκτώβριος 2015
Απόλυτα Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση - All Time High Daily Rainfall 92,4 mm on 11 Οκτώβριος 2015
Απόλυτα Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση - All Time High Monthly Rainfall 217,5 mm Δεκέμβριος 2014
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας - All Time Longest Dry Period 70 to 30 Σεπτέμβριος 2013
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων - All Time Longest Dry Period 12 to 12 Μάρτιος 2014
Άνεμος - Wind
Απόλυτα Μέγιστη Ταχύτητα Ριπής Ανέμου - All Time High Wind Speed Gust 67,3 km/h at 9:42 μμ on 16 Ιανουάριος 2016
Απόλυτα Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Ανέμου - All Time High Wind Speed Average 34,0 km/h at 2:07 μμ on 13 Ιανουάριος 2015
Απόλυτα Μέγιστο Τρέξιμο Ανέμου - All Time High Daily Wind Run 373,8 km on 13 Ιανουάριος 2015
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Απόλυτα Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση - All Time Low Pressure 990,5 hPa at 6:30 μμ on 14 Μάρτιος 2013
Απόλυτα Μέγιστη Aτμοσφαιρική Πίεση - All Time High Pressure 1038,8 hPa at 10:47 πμ on 05 Δεκέμβριος 2015

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Ηighest Τemperature 43,3 °C 3:59 μμ on 02 Ιούλιος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Year Lowest Temperature -8,6 °C 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους - This Year Highest Dew Point 24,3 °C 2:16 μμ on 16 Ιούνιος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους- This Year Lowest Dew Point -9,4 °C 7:41 πμ on 09 Ιανουάριος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Apparent Temp 42,1 °C 11:47 πμ on 02 Ιούλιος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Apparent Temp -12,3 °C 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος
Ελάχιστη Τιμη Δείκτη Ψυχρότητας Έτους - This Year Lowest Wind Chill Temp -11,1 °C 9:44 πμ on 10 Ιανουάριος
Υψηλότερη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Έτους - This Year Highest HeatIndex Temp 42,0 °C 5:40 μμ on 29 Ιούνιος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Daily Minimum Temp 27,0 °C 09 Αύγουστος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Daily Maximum Temp -2,0 °C 08 Ιανουάριος
Μέγιστη Υγρασία Έτους - This Υear Ηigh Ηumidity 99 % 4:05 πμ on 02 Ιανουάριος
Ελάχιστη Υγρασία Έτους - This Year Low Humidity 10 % 12:02 μμ on 30 Ιούνιος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year High Daily Temp Range 19,8 °C 25 Μάρτιος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year Low Daily Temp Range 1,2 °C 24 Ιανουάριος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Έτους - This Year High Rainfall Rate 125,9 mm/hr 2:57 πμ on 17 Ιούλιος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Hourly Rain 24,9 mm 4:38 πμ on 17 Ιούλιος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Έτους - This Year High Daily Rain 66,0 mm 09 Μάρτιος
Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Monthly Rain 205,5 mm Μάιος
Συνολική Βροχόπτωση Έτους - Total Annual rainfall So Far 515,4 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας Έτους - This Year Longest Period Without Rain 29 days Μάιος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Έτους - This Year Longest Period Of Rain 6 days Μέχρι 20 Ιανουάριος
Άνεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Έτους - This Year High Wind Gust 54,0 km/h 12:53 πμ on 07 Φεβρουάριος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Έτους - This Year High Average Wind Speed 23,4 km/h 7:01 μμ on 21 Μάιος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Έτους - This Year High Daily Wind Run 279,0 km 01 Αύγουστος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year Low Pressure 999,2 hPa 5:27 πμ on 11 Μάρτιος
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year High Pressure 1033,6 hPa 9:02 πμ on 16 Φεβρουάριος

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Temperature 38,1 °C 3:25 μμ on 07 Αύγουστος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Temperature 20,3 °C 7:01 πμ on 15 Αύγουστος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα - This Month Highest Dew Point 22,0 °C 10:43 πμ on 08 Αύγουστος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα- This Month Lowest Dew Point -0,7 °C 6:43 μμ on 12 Αύγουστος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Apparent Temp 37,7 °C 1:23 μμ on 12 Αύγουστος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Apparent Temp 19,0 °C 6:51 πμ on 14 Αύγουστος
Ελάχιστη Τιμη Δείκτη Ψυχρότητας Μήνα - This Month Lowest Wind Chill Temp 20,3 °C 7:01 πμ on 15 Αύγουστος
Υψηλότερη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Μήνα - This Month Highest HeatIndex Temp 38,0 °C 3:34 μμ on 07 Αύγουστος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Daily Minimum Temp 27,0 °C 09 Αύγουστος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Daily Maximum Temp 29,6 °C 01 Αύγουστος
Μέγιστη Υγρασία Μήνα - This Month Ηigh Ηumidity 81 % 7:16 πμ on 15 Αύγουστος
Ελάχιστη Υγρασία Μήνα - This Month Low Humidity 10 % 3:24 μμ on 12 Αύγουστος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month High Daily Temp Range 15,8 °C 12 Αύγουστος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month Low Daily Temp Range 6,5 °C 01 Αύγουστος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Μήνα - This Month High Rainfall Rate 0,0 mm/hr 12:00 πμ on 01 Αύγουστος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Hourly Rain 0,0 mm 12:00 πμ on 01 Αύγουστος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Daily Rain 0,0 mm 01 Αύγουστος
Συνολική Βροχόπτωση Μήνα - This Month Rainfall So Far 0,0 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος ανομβρίας Μήνα - This Month Longest Period Without Rain 13 ημέρες Μέχρι  16 Αύγουστος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Μήνα - This Month Longest Period Of Rain ημέρες Μέχρι 01 Αύγουστος
Άνεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Μήνα - This Month High Wind Gust 49,0 km/h 12:06 μμ on 02 Αύγουστος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Μήνα - This Month High Average Wind Speed 22,4 km/h 1:18 μμ on 01 Αύγουστος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Μήνα - This Month High Daily Wind Run 279,0 km 01 Αύγουστος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month Low Pressure 1004,3 hPa 3:09 πμ on 13 Αύγουστος
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month High Pressure 1018,3 hPa 11:49 μμ on 01 Αύγουστος
Page updated 17/8/2017 10:18:00 μμ
Template Lio Blue 2013©
Powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)