Οινόφυτα: T 10,2 °C, Max T 10,2°C, Min T 7,9°C, 92%, 1,2 mm, Wind 12,0 km/h, 81° E, M. ριπή 24,5 km/h 09:50, 1010,7 hPa.http://oinofytaweather.gr

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Απόλυτα Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time High Temperature 43,3 °C at 3:59 μμ on 02 Ιούλιος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time Low Temperature -8,6 °C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Τιμή Δείκτη Ψυχρότητας - All Time Lowest Windchill -11,1 °C at 9:44 πμ on 10 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας - All Time High HeatIndex 43,2 °C at 3:26 μμ on 11 Σεπτέμβριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time High Apparent Temp 42,1 °C at 11:47 πμ on 02 Ιούλιος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time Low Apparent Temp -12,3 °C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time High Minimum Temp 27,0 °C at 6:39 πμ on 09 Αύγουστος 2017
Απόλυτα Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time Low Maximum Temp -2,0 °C at 3:48 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time High Daily Temp Range 21,9 °C on 27 Δεκέμβριος 2012
Απόλυτα Ελάχιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time Low Daily Temp Range 1,2 °C on 01 Ιανουάριος 2014
Βροχόπτωση - Rainfall
Απόλυτα Μέγιστη Ένταση βροχόπτωσης - All Time High Rain Rate 172,8 mm/hr at 6:20 μμ on 15 Ιούνιος 2014
Απόλυτα Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση - All Time High Hourly Rainfall 90,0 mm at 2:15 μμ on 11 Οκτώβριος 2015
Απόλυτα Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση - All Time High Daily Rainfall 92,4 mm on 11 Οκτώβριος 2015
Απόλυτα Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση - All Time High Monthly Rainfall 217,5 mm Δεκέμβριος 2014
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας - All Time Longest Dry Period 70 to 30 Σεπτέμβριος 2013
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων - All Time Longest Dry Period 12 to 12 Μάρτιος 2014
Άνεμος - Wind
Απόλυτα Μέγιστη Ταχύτητα Ριπής Ανέμου - All Time High Wind Speed Gust 67,3 km/h at 2:37 πμ on 18 Ιανουάριος 2018
Απόλυτα Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Ανέμου - All Time High Wind Speed Average 34,0 km/h at 2:07 μμ on 13 Ιανουάριος 2015
Απόλυτα Μέγιστο Τρέξιμο Ανέμου - All Time High Daily Wind Run 373,8 km on 13 Ιανουάριος 2015
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Απόλυτα Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση - All Time Low Pressure 990,5 hPa at 6:30 μμ on 14 Μάρτιος 2013
Απόλυτα Μέγιστη Aτμοσφαιρική Πίεση - All Time High Pressure 1038,8 hPa at 10:47 πμ on 05 Δεκέμβριος 2015

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Ηighest Τemperature 18,8 °C 2:42 μμ on 30 Ιανουάριος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Year Lowest Temperature -0,5 °C 7:52 πμ on 19 Ιανουάριος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους - This Year Highest Dew Point 13,4 °C 5:03 μμ on 22 Φεβρουάριος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους- This Year Lowest Dew Point -8,4 °C 5:22 μμ on 18 Ιανουάριος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Apparent Temp 18,7 °C 2:42 μμ on 30 Ιανουάριος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Apparent Temp -3,5 °C 7:52 πμ on 19 Ιανουάριος
Ελάχιστη Τιμη Δείκτη Ψυχρότητας Έτους - This Year Lowest Wind Chill Temp -1,6 °C 8:01 πμ on 29 Ιανουάριος
Υψηλότερη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Έτους - This Year Highest HeatIndex Temp 18,8 °C 2:42 μμ on 30 Ιανουάριος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Daily Minimum Temp 11,4 °C 02 Φεβρουάριος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Daily Maximum Temp 6,5 °C 24 Ιανουάριος
Μέγιστη Υγρασία Έτους - This Υear Ηigh Ηumidity 96 % 6:12 πμ on 01 Ιανουάριος
Ελάχιστη Υγρασία Έτους - This Year Low Humidity 27 % 4:47 μμ on 18 Ιανουάριος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year High Daily Temp Range 18,4 °C 01 Ιανουάριος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year Low Daily Temp Range 1,5 °C 24 Ιανουάριος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Έτους - This Year High Rainfall Rate 43,2 mm/hr 8:36 πμ on 24 Φεβρουάριος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Hourly Rain 15,3 mm 9:06 πμ on 24 Φεβρουάριος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Έτους - This Year High Daily Rain 42,6 mm 13 Ιανουάριος
Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Monthly Rain 113,7 mm Ιανουάριος
Συνολική Βροχόπτωση Έτους - Total Annual rainfall So Far 213,0 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας Έτους - This Year Longest Period Without Rain 16 days Ιανουάριος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Έτους - This Year Longest Period Of Rain 5 days Μέχρι 24 Φεβρουάριος
Άνεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Έτους - This Year High Wind Gust 67,3 km/h 2:37 πμ on 18 Ιανουάριος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Έτους - This Year High Average Wind Speed 29,3 km/h 12:17 μμ on 18 Ιανουάριος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Έτους - This Year High Daily Wind Run 339,9 km 18 Ιανουάριος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year Low Pressure 995,3 hPa 10:27 μμ on 10 Φεβρουάριος
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year High Pressure 1032,9 hPa 11:31 πμ on 28 Ιανουάριος

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Temperature 18,6 °C 2:59 μμ on 08 Φεβρουάριος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Temperature 2,3 °C 6:20 πμ on 18 Φεβρουάριος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα - This Month Highest Dew Point 13,4 °C 5:03 μμ on 22 Φεβρουάριος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα- This Month Lowest Dew Point 0,7 °C 6:28 μμ on 14 Φεβρουάριος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Apparent Temp 17,2 °C 3:01 μμ on 03 Φεβρουάριος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Apparent Temp 0,1 °C 7:29 πμ on 18 Φεβρουάριος
Ελάχιστη Τιμη Δείκτη Ψυχρότητας Μήνα - This Month Lowest Wind Chill Temp 1,9 °C 7:45 πμ on 07 Φεβρουάριος
Υψηλότερη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Μήνα - This Month Highest HeatIndex Temp 18,6 °C 2:59 μμ on 08 Φεβρουάριος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Daily Minimum Temp 11,4 °C 02 Φεβρουάριος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Daily Maximum Temp 10,1 °C 16 Φεβρουάριος
Μέγιστη Υγρασία Μήνα - This Month Ηigh Ηumidity 95 % 12:00 πμ on 01 Φεβρουάριος
Ελάχιστη Υγρασία Μήνα - This Month Low Humidity 37 % 11:51 πμ on 08 Φεβρουάριος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month High Daily Temp Range 12,9 °C 01 Φεβρουάριος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month Low Daily Temp Range 3,2 °C 20 Φεβρουάριος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Μήνα - This Month High Rainfall Rate 43,2 mm/hr 8:36 πμ on 24 Φεβρουάριος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Hourly Rain 15,3 mm 9:06 πμ on 24 Φεβρουάριος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Daily Rain 33,3 mm 24 Φεβρουάριος
Συνολική Βροχόπτωση Μήνα - This Month Rainfall So Far 99,3 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος ανομβρίας Μήνα - This Month Longest Period Without Rain 16 ημέρες Μέχρι  09 Φεβρουάριος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Μήνα - This Month Longest Period Of Rain ημέρες Μέχρι 24 Φεβρουάριος
Άνεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Μήνα - This Month High Wind Gust 50,0 km/h 1:14 μμ on 14 Φεβρουάριος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Μήνα - This Month High Average Wind Speed 18,0 km/h 12:39 μμ on 14 Φεβρουάριος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Μήνα - This Month High Daily Wind Run 193,4 km 14 Φεβρουάριος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month Low Pressure 995,3 hPa 10:27 μμ on 10 Φεβρουάριος
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month High Pressure 1024,3 hPa 8:47 πμ on 17 Φεβρουάριος
Page updated 25/2/2018 11:15:00 πμ
Template Lio Blue 2013©
Powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)