Οινόφυτα: T 11,4 °C, Max T 15,2°C, Min T 10,3°C, 87%, 3,9 mm, Wind 0,5 km/h, 310° NW, M. ριπή 15,8 km/h 01:11, 1013,1 hPa.http://oinofytaweather.gr

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Απόλυτα Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time High Temperature 43,3 °C at 3:59 μμ on 02 Ιούλιος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time Low Temperature -8,6 °C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Τιμή Δείκτη Ψυχρότητας - All Time Lowest Windchill -11,1 °C at 9:44 πμ on 10 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας - All Time High HeatIndex 43,2 °C at 3:26 μμ on 11 Σεπτέμβριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time High Apparent Temp 42,1 °C at 11:47 πμ on 02 Ιούλιος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time Low Apparent Temp -12,3 °C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time High Minimum Temp 27,0 °C at 6:39 πμ on 09 Αύγουστος 2017
Απόλυτα Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time Low Maximum Temp -2,0 °C at 3:48 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time High Daily Temp Range 21,9 °C on 27 Δεκέμβριος 2012
Απόλυτα Ελάχιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time Low Daily Temp Range 1,2 °C on 01 Ιανουάριος 2014
Βροχόπτωση - Rainfall
Απόλυτα Μέγιστη Ένταση βροχόπτωσης - All Time High Rain Rate 125,9 mm/hr at 2:57 πμ on 17 Ιούλιος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση - All Time High Hourly Rainfall 90,0 mm at 4:15 μμ on 11 Οκτώβριος 2015
Απόλυτα Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση - All Time High Daily Rainfall 97,2 mm on 30 Σεπτέμβριος 2018
Απόλυτα Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση - All Time High Monthly Rainfall 217,5 mm Δεκέμβριος 2014
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας - All Time Longest Dry Period 70 to 30 Σεπτέμβριος 2013
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων - All Time Longest Dry Period 12 to 12 Μάρτιος 2014
Άνεμος - Wind
Απόλυτα Μέγιστη Ταχύτητα Ριπής Ανέμου - All Time High Wind Speed Gust 67,3 km/h at 2:37 πμ on 18 Ιανουάριος 2018
Απόλυτα Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Ανέμου - All Time High Wind Speed Average 34,0 km/h at 2:07 μμ on 13 Ιανουάριος 2015
Απόλυτα Μέγιστο Τρέξιμο Ανέμου - All Time High Daily Wind Run 373,8 km on 13 Ιανουάριος 2015
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Απόλυτα Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση - All Time Low Pressure 990,5 hPa at 6:30 μμ on 14 Μάρτιος 2013
Απόλυτα Μέγιστη Aτμοσφαιρική Πίεση - All Time High Pressure 1038,8 hPa at 10:47 πμ on 05 Δεκέμβριος 2015

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Ηighest Τemperature 40,5 °C 4:28 μμ on 22 Ιούλιος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Year Lowest Temperature -0,5 °C 7:52 πμ on 19 Ιανουάριος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους - This Year Highest Dew Point 24,3 °C 3:58 μμ on 26 Αύγουστος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους- This Year Lowest Dew Point -8,4 °C 5:22 μμ on 18 Ιανουάριος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Apparent Temp 39,0 °C 1:36 μμ on 17 Ιούλιος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Apparent Temp -3,5 °C 7:52 πμ on 19 Ιανουάριος
Ελάχιστη Τιμη Δείκτη Ψυχρότητας Έτους - This Year Lowest Wind Chill Temp -1,6 °C 8:01 πμ on 29 Ιανουάριος
Υψηλότερη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Έτους - This Year Highest HeatIndex Temp 38,7 °C 1:35 μμ on 17 Ιούλιος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Daily Minimum Temp 25,7 °C 23 Ιούλιος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Daily Maximum Temp 6,0 °C 13 Δεκέμβριος
Μέγιστη Υγρασία Έτους - This Υear Ηigh Ηumidity 96 % 6:12 πμ on 01 Ιανουάριος
Ελάχιστη Υγρασία Έτους - This Year Low Humidity 9 % 3:02 μμ on 24 Απρίλιος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year High Daily Temp Range 19,6 °C 24 Απρίλιος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year Low Daily Temp Range 1,5 °C 24 Ιανουάριος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Έτους - This Year High Rainfall Rate 72,0 mm/hr 12:36 μμ on 10 Μάιος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Hourly Rain 26,1 mm 12:48 μμ on 10 Μάιος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Έτους - This Year High Daily Rain 97,2 mm 30 Σεπτέμβριος
Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Monthly Rain 173,4 mm Σεπτέμβριος
Συνολική Βροχόπτωση Έτους - Total Annual rainfall So Far 706,5 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας Έτους - This Year Longest Period Without Rain 25 days Σεπτέμβριος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Έτους - This Year Longest Period Of Rain 8 days Μέχρι 27 Φεβρουάριος
Άνεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Έτους - This Year High Wind Gust 67,3 km/h 2:37 πμ on 18 Ιανουάριος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Έτους - This Year High Average Wind Speed 29,3 km/h 12:17 μμ on 18 Ιανουάριος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Έτους - This Year High Daily Wind Run 341,8 km 26 Σεπτέμβριος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year Low Pressure 995,3 hPa 10:27 πμ on 10 Φεβρουάριος
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year High Pressure 1032,9 hPa 11:31 πμ on 28 Ιανουάριος

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Temperature 19,0 °C 2:11 μμ on 15 Δεκέμβριος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Temperature -0,5 °C 7:58 πμ on 08 Δεκέμβριος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα - This Month Highest Dew Point 14,0 °C 2:40 πμ on 03 Δεκέμβριος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα- This Month Lowest Dew Point -3,3 °C 5:23 μμ on 12 Δεκέμβριος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Apparent Temp 17,5 °C 2:10 μμ on 09 Δεκέμβριος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Apparent Temp -3,0 °C 7:58 πμ on 08 Δεκέμβριος
Ελάχιστη Τιμη Δείκτη Ψυχρότητας Μήνα - This Month Lowest Wind Chill Temp -0,5 °C 7:58 πμ on 08 Δεκέμβριος
Υψηλότερη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Μήνα - This Month Highest HeatIndex Temp 19,0 °C 2:11 μμ on 15 Δεκέμβριος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Daily Minimum Temp 8,1 °C 15 Δεκέμβριος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Daily Maximum Temp 6,0 °C 13 Δεκέμβριος
Μέγιστη Υγρασία Μήνα - This Month Ηigh Ηumidity 95 % 11:27 μμ on 14 Δεκέμβριος
Ελάχιστη Υγρασία Μήνα - This Month Low Humidity 39 % 3:23 μμ on 12 Δεκέμβριος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month High Daily Temp Range 17,9 °C 03 Δεκέμβριος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month Low Daily Temp Range 3,8 °C 13 Δεκέμβριος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Μήνα - This Month High Rainfall Rate 10,8 mm/hr 9:04 πμ on 10 Δεκέμβριος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Hourly Rain 5,1 mm 9:15 πμ on 10 Δεκέμβριος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Daily Rain 12,0 mm 13 Δεκέμβριος
Συνολική Βροχόπτωση Μήνα - This Month Rainfall So Far 31,2 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος ανομβρίας Μήνα - This Month Longest Period Without Rain ημέρες Μέχρι  05 Δεκέμβριος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Μήνα - This Month Longest Period Of Rain ημέρες Μέχρι 11 Δεκέμβριος
Άνεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Μήνα - This Month High Wind Gust 41,8 km/h 1:35 πμ on 06 Δεκέμβριος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Μήνα - This Month High Average Wind Speed 19,4 km/h 5:04 πμ on 06 Δεκέμβριος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Μήνα - This Month High Daily Wind Run 185,0 km 06 Δεκέμβριος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month Low Pressure 1003,7 hPa 12:11 μμ on 10 Δεκέμβριος
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month High Pressure 1025,2 hPa 9:18 πμ on 07 Δεκέμβριος
Page updated 16/12/2018 7:12:00 μμ
Template Lio Blue 2013©
Powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)