ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ TIME-LAPSE VIDEO ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ - ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ VIDEO

ΜΗΝΑΣ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2015

6

13

25

9

11

28

6

14

31

6

18

24

8

11

29

6

18

29

9

18

25

15

23

30

11

20

27

8

14

24

3

19

25

5

17

31

2016

1

18

25

6

18

27

9

16

26

7

16

26

8

18

29

7

14

30

5

18

24

5

12

23

6

13

22

8

9

20

4

15

29

8

16

29

2017

9

16

26

7

16

28

2

15

20

5

18

26

9

17

26

9

16

22

7

17

27

2

12

23

--

14

28

7

11

24

8

14

27

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ TIME-LAPSE VIDEO 2014 ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ - ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ VIDEO

ΜΗΝΑΣ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

10ΗΜΕΡΟ

1

1

7

10

4

7

9

3

5

8

5

7

10

3

6

10

1

3

4

2

4

8

1

3

8

ΝΤ

ΗΡ

ηση

5

6

7

3

8

9

5

6

8

2

14

18

20

14

17

19

15

17

20

13

14

18

11

17

18

10

12

19

11

14

19

11

13

19

14

18

19

13

15

19

12

14

16

12

17

19

3

26

29

31

21

25

28

25

26

31

25

27

28

20

22

24

20

25

26

25

27

31

21

22

ΣΥ

23

25

26

23

30

31

21

28

30

21

23

30

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ TIME-LAPSE VIDEO 2013 ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ - ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ VIDEO

ΜΗΝΑΣ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

10ΗΜΕΡΟ

15

6

7

2

5

10

2
16

17

20

11

14

15

17

19

20

3
25

28

31

20

26

30

20

27

31


The last 30 days Oinofyta Play 30 days
The last 12 month Oinofyta Play 12 month
Lifetime Oinofyta Play lifetime

The last 30 days Oinofyta Play 30 days
The last 12 month Oinofyta Play 12 month
Lifetime Oinofyta Play lifetime

The last 30 days Oinofyta Play 30 days
The last 12 month Oinofyta Play 12 month
Lifetime Oinofyta Play lifetime

Λευκό Χρυσάφι