Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Μαΐου 2013

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 33,3°C και σημειώθηκε στις 16:05 την 19η ημέρα.

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 12°C και σημειώθηκε στις 05:34 την 15η ημέρα.

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 20,4°C και σημειώθηκε στις 06:22 την 30η ημέρα.

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 21,2°C και σημειώθηκε στις 11:58 την 9η ημέρα.

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 15,8°C και σημειώθηκε την 3η ημέρα.

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 6,1°C και σημειώθηκε την 9η ημέρα.

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 21,8°C.

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 12 ημέρες άνω των 30°C.

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 72mm/hr και σημειώθηκε στις 15:00 την 12η ημέρα.

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Mάϊο ήταν 14,4mm και σημειώθηκε στις 15:12 την 12η ημέρα.

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Mάϊο ήταν 51,6mm.

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Mάϊο ήταν 22,5mm και σημειώθηκε την 12η ημέρα.

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Mάϊο 6(≥0,2mm) 4(≥2,0mm) 1(≥20mm).

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Mάϊο ήταν 3 συνεχής ημέρες.

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 14 συνεχής ημέρες.

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 52,6km/h σημειώθηκε στις 14:56 την 12η ημέρα.

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Mάϊο ηταν 23,8km/h και σημειώθηκε στις 15:05 την 12η ημέρα.

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 5,4km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10km/h την 23η ημέρα.

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Mάϊο η Βορειοδυτική.

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 240.7km και σημειώθηκε την 23η ημέρα.

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 1020.1 hPa και σημειώθηκε στις 00:01 την 1η ημέρα.

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 1000,4 hPa και σημειώθηκε στις 05:49 την 23η ημέρα.

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 08:17 την 14η ημέρα.

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 10% και σημειώθηκε στις 13:46 την 5η ημέρα.

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά