Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Νοεμβρίου 2021

Νοέμβριος 2020

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 25,2°C και σημειώθηκε στις 15:22 την ημέρα.

21,4°C την 2η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 4,8°C και σημειώθηκε στις 06:58 την 13η ημέρα.

3°C την 28η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 15,4°C και σημειώθηκε στις 23:59 την ημέρα.

15,5°C την 10η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 13,5°C και σημειώθηκε στις 00:00 την 19η ημέρα.

13°C την 25η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 15,2°C και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

14,5°C την 28η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1,3°C και σημειώθηκε την 19η ημέρα.

C την 25η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 14,3°C.

13,3°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 19,8°C και σημειώθηκε στις 11:36 την 5η ημέρα

14,9°C την 4η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 0,8°C και σημειώθηκε στις 18:40 την 30η ημέρα

-1,1°C την 27η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 25,9°C και σημειώθηκε στις 14:27 την 2η ημέρα

21,6°C την 4η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 3,4°C και σημειώθηκε στις 06:58 την 13η ημέρα

0,2°C την 28η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 25,2°C και σημειώθηκε στις 15:22 την 3η ημέρα

21,4°C την 2η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 4,8°C και σημειώθηκε στις 06:58 την 13η ημέρα

2°C την 28η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 43,1mm/hr και σημειώθηκε στις 14:22 την 26η ημέρα.

14,4mm/hr την 29η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 11,1mm και σημειώθηκε στις 14:34 την 26η ημέρα.

4,5mm/hr την ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 12,9mm και σημειώθηκε την 26η ημέρα.

8,7mm την 19η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 45,3mm.

25,8mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Νοέμβριο 9(0,2mm) 4(2,0mm) 0(20mm).

6 40

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 3 συνεχείς ημέρες.

2 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 14 συνεχείς ημέρες.

11 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 54,6km/h και σημειώθηκε στις 11:17 την 30η ημέρα.

47,4km/hr την 7η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ηταν 24,8km/h και σημειώθηκε στις 03:29 την 10η ημέρα.

23,1km/hr την ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 4km/h με υψηλότερο μέσο όρο 12km/h την 10η ημέρα.

5,9-11,5km/h την 26η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο η Βόρειοδυτική ΝW.

Βόρεια-Βορειοδυτική NNW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 287,9km και σημειώθηκε την 10η ημέρα.

274,7km την 26η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1033,3hPa και σημειώθηκε στις 09:46 την 10η ημέρα.

1031,2hPa την 22η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 998,5hPa και σημειώθηκε στις 04:57 την 29η ημέρα.

1014,4hPa την 30η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 08:16 την 2η ημέρα.

97% την 6η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 36% και σημειώθηκε στις 15:26 την 3η ημέρα.

29% την 28η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά