Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Αυγούστου 2018

Αύγουστος 2017

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 34,6°C και σημειώθηκε στις 16:22 την 6η ημέρα.

38,1°C την 7η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 18,1°C και σημειώθηκε στις 06:22 την 29η ημέρα.

15,5°C την 25η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 24,9°C και σημειώθηκε στις 06:24 την 4η ημέρα.

27°C την 9η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 23,6°C και σημειώθηκε στις 14:41 την 28η ημέρα.

26,8°C την 30η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 15,3°C και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

15,8°C την 12η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 4,7°C και σημειώθηκε την 28η ημέρα.

6,2°C την 30η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 26,7°C.

27°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 24,3°C και σημειώθηκε στις 15:58 την 26η ημέρα

22°C την 8η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 5°C και σημειώθηκε στις 13:58 την 22η ημέρα

-0,7°C την 12η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 36,7°C και σημειώθηκε στις 17:54 την 1η ημέρα

37,7°C την 7η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 19°C και σημειώθηκε στις 06:15 την 13η ημέρα

15,9°C την 25η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 37°C και σημειώθηκε στις 17:23 την 1η ημέρα

38°C την 7η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 18,1°C και σημειώθηκε στις 06:22 την 29η ημέρα

15,5°C την 25η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Αύγουστο ήταν 46,8mm/hr και σημειώθηκε στις 15:00 την 27η ημέρα.

61,2mm/hr την 21η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Αύγουστο ήταν 21mm και σημειώθηκε στις 15:12 την 27η ημέρα.

15,6mm/hr την 21η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Αύγουστο ήταν 32,4mm και σημειώθηκε την 27η ημέρα.

15,6mm την 21η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Αύγουστο ήταν 54,3mm.

15,9

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Αύγουστο 3(0,2mm) 3(2,0mm) 1(20mm).

211

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Αύγουστο ήταν 3 συνεχείς ημέρες.

2 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 25 συνεχείς ημέρες.

20 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 54km/h και σημειώθηκε στις 11:40 την 19η ημέρα.

49km/hr την 2η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ηταν 22,5km/h και σημειώθηκε στις 15:31 την 4η ημέρα.

22,4km/hr την 1η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 6,8km/h με υψηλότερο μέσο όρο 12,1km/h την 10η ημέρα.

7,1-11,6km/h την 1η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Αύγουστο η Βόρειοδυτική (NW).

ΒόρειαΒόρειοδυτική W

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 291,2km και σημειώθηκε την 10η ημέρα.

279km την 1η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον Αύγουστο ήταν 1018,6hPa και σημειώθηκε στις 22:48 την 10η ημέρα.

1019,4hPa την 25η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον Αύγουστο ήταν 1005,7hPa και σημειώθηκε στις 11:59 την 27η ημέρα.

1004,3hPa την 13η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 22:37 την 25η ημέρα.

92% την 22η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 17% και σημειώθηκε στις 16:36 την 6η ημέρα.

10% την 12η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά