Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Δεκεμβρίου 2016

Δεκέμβριος 2015

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 18,5°C και σημειώθηκε στις 14:31 την 10η ημέρα.

19,2°C την 1η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν -2°C και σημειώθηκε στις 05:24 την 15η ημέρα.

-0,2°C την 31η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 9,4°C και σημειώθηκε στις 00:36 την ημέρα.

9,7°C την 10η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 2,5°C και σημειώθηκε στις 01:55 την 31η ημέρα.

3,7°C την 31η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 18°C και σημειώθηκε την 10η ημέρα.

15,7°C την 1η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 2,9°C και σημειώθηκε την 23η ημέρα.

2,4°C την 11η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 7°C.

8,5°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 28,8mm/hr και σημειώθηκε στις 13:17 την 16η ημέρα.

3,6mm/hr την 11η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 8,1mm και σημειώθηκε στις 13:48 την 16η ημέρα.

1,8mm/hr την 12η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 68,7mm.

11,1mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 27,6mm και σημειώθηκε την 16η ημέρα.

6,6mm την 12η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Δεκέμβριο 12(0,2mm) 4(2,0mm) 2(20mm).

520

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 5 συνεχής ημέρες.

2 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 9 συνεχής ημέρες.

18 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 50km/h και σημειώθηκε στις 11:37 την 13η ημέρα.

47,9km/hr την 30η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ηταν 25,4km/h και σημειώθηκε στις 11:41 την 13η ημέρα.

24,3km/hr την 30η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον Δεκέμβριο ήταν 5,3km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 13,4km/h την 16η ημέρα.

3,8-10,2km/h την 17η ημερα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο η ΒόρειαΒόρειοδυτική (NNW).

ΔυτικήΒόρειοδυτική WNW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 321,9km και σημειώθηκε την 13η ημέρα.

246,5km την 30η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1036,9hPa και σημειώθηκε στις 09:46 την 8η ημέρα.

1038,8hPa την 5η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1009,6hPa και σημειώθηκε στις 15:44 την ημέρα.

1022,8hPa την 29η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 01:51 την 16η ημέρα.

97% την 12η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 27% και σημειώθηκε στις 14:07 την 10η ημέρα.

39% την 1η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά