Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιανουαρίου 2016

Ιανουάριος 2015

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 21,2°C και σημειώθηκε στις 13:21 την 5η ημέρα.

20,3°C την 11η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -2,9°C και σημειώθηκε στις 07:49 την 26η ημέρα.

-2,4°C την 3η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 14,4°C και σημειώθηκε στις 23:59 την 12η ημέρα.

13,4°C την 31η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 3,6°C και σημειώθηκε στις 12:44 την 25η ημέρα.

3,1°C την 8η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 16,8°C και σημειώθηκε την 9η ημέρα.

16,1°C την 11η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 2,4°C και σημειώθηκε την 20η ημέρα.

2,6C την ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 9°C.

8,1°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 79,2mm/hr και σημειώθηκε στις 00:23 την 17η ημέρα.

18mm/hr την 4η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 20,1mm και σημειώθηκε στις 01:04 την 17η ημέρα.

6mm/hr την 1η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 83,7mm.

64,5mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 28,2mm και σημειώθηκε την 17η ημέρα.

20,4mm την 1η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιανουάριο 13(0,2mm) 8(2,0mm) 1(20mm).

1381

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

9 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 5 συνεχής ημέρες.

4 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 67,3km/h και σημειώθηκε στις 09:42 την 16η ημέρα.

61,2km/hr την 13η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ηταν 25,6km/h και σημειώθηκε στις 09:45 την 16η ημέρα.

34km/hr την 13η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον Ιανουάριο ήταν 3,8km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10,8km/h την 16η ημέρα.

4,9-15,6km/h την 13η ημερα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο η Δυτική (W).

ΔυτικήΒόρειοδυτική WNW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 260km και σημειώθηκε την 16η ημέρα.

373,8km την 13η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1035,5hPa και σημειώθηκε στις 11:20 την 27η ημέρα.

1037,8hPa την 8η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 995,3hPa και σημειώθηκε στις 06:38 την 7η ημέρα.

992,5hPa την 31η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 07:36 την 18η ημέρα.

97% την 1η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 28% και σημειώθηκε στις 13:46 την 8η ημέρα.

31% την 14η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά