Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιουλίου 2017

Ιούλιος 2016

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 43,3°C και σημειώθηκε στις 15:59 την 2η ημέρα.

38,2°C την 15η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 17,4°C και σημειώθηκε στις 05:38 την 28η ημέρα.

18,5°C την 9η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 25,4°C και σημειώθηκε στις 23:51 την 3η ημέρα.

24,9°C την 15η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 25,3C και σημειώθηκε στις 14:31 την 17η ημέρα.

29,6°C την 19η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 18,3°C και σημειώθηκε την 2η ημέρα.

17,3°C την 14η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 6,7°C και σημειώθηκε την 4η ημέρα.

5,8°C την 19η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταμ 42,1°C και σημειώθηκε στις 11:47 την 2η ημέρα. !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

38,8°C την 18η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 27,5°C.

27,7°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 125,9mm/hr και σημειώθηκε στις 02:57 την 17η ημέρα.

--mm/hr την --η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιούλιο ήταν 24,9mm και σημειώθηκε στις 04:38 την 17η ημέρα.

--mm/hr την --η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιούλιο ήταν 62,7mm.

--mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιούλιο ήταν 62,1mm και σημειώθηκε την 17η ημέρα.

--mm την --η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιούλιο 2(0,2mm) 1(2,0mm) 1(20mm).

000

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιούλιο ήταν 1 συνεχής ημέρες.

1 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 16 συνεχής ημέρες.

31 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 46,4km/h και σημειώθηκε στις 10:54 την 5η ημέρα.

41,8km/hr την 31η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ηταν 23km/h και σημειώθηκε στις 14:47 την 5η ημέρα.

25,6km/hr την 4η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 5,7km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10,3km/h την 5η ημέρα.

6.7-10,9km/h την 19η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Ιούλιο η Βόρεια).

Βόρεια Ν

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 248,2km και σημειώθηκε την 5η ημέρα.

260,8km την 19η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 1019,8hPa και σημειώθηκε στις 23:27 την 18η ημέρα.

1013,6hPa την 22η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 1001,9hPa και σημειώθηκε στις 18:44 την 26η ημέρα.

999,4hPa την 15η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 01:58 την 17η ημέρα.

81% την 7η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 10% και σημειώθηκε στις 13:49 την 1η ημέρα.

11% την 16η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά