Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Οκτωβρίου 2015

Οκτώβριος 2014

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 27,7°C και σημειώθηκε στις 15:04 την 7η ημέρα.

32,6°C την 16η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 9°C και σημειώθηκε στις 23:36 την 28η ημέρα.

9°C την 21η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 18,3°C και σημειώθηκε στις 14:29 την 11η ημέρα.

21,2°C την 17η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 15,9°C και σημειώθηκε στις 12:48 την 24η ημέρα.

13,6°C την 26η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 13,5°C και σημειώθηκε την 4η ημέρα.

15,7°C την 21η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 2,1°C και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

2,1C την 28η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 17,7°C.

17,3C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 151,2mm/hr και σημειώθηκε στις 13:50 την 11η ημέρα.

100,8mm/hr την 24η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 90mm και σημειώθηκε στις 14:15 την 11η ημέρα. !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

37,8mm/hr την 24η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 208,5mm.

100,2mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 92,4mm και σημειώθηκε την 11η ημέρα.

52,2mm την 24η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Οκτώβριο 8(0,2mm) 6(2,0mm) 3(20mm).

1161

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

9 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 9 συνεχής ημέρες.

14 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 58,7km/h και σημειώθηκε στις 13:13 την 11η ημέρα.

40,3km/hr την 2η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ηταν 19,8km/h και σημειώθηκε στις 21:19 την 31η ημέρα.

21km/hr την 19η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον Οκτώβριο ήταν 4,6km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10,2km/h την 31η ημέρα.

4,4-10,4km/h την 19η ημερα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο η ΒόρειαΒορειοδυτική (NNW).

Βόρεια NW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 233,4km και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

248,6km την 19η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1034,5hPa και σημειώθηκε στις 10:40 την 31η ημέρα.

1027,8hPa την 19η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1002,6hPa και σημειώθηκε στις 15:39 την 22η ημέρα.

998,3hPa την 23η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 98% και σημειώθηκε στις 15:38 την 11η ημέρα.

97% την 9η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 24% και σημειώθηκε στις 07:28 την 11η ημέρα.

23% την 16η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά