Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Αυγούστου 2020

Αύγουστος 2019

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 38,1°C και σημειώθηκε στις 15:45 την 1η ημέρα.

40°C την 3η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 18°C και σημειώθηκε στις 06:52 την 30η ημέρα.

18°C την 18η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 23°C και σημειώθηκε στις 06:35 την 1η ημέρα.

25,3°C την 4η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 29,3°C και σημειώθηκε στις 18:25 την 9η ημέρα.

29,6°C την 31η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 16,7°C και σημειώθηκε την 30η ημέρα.

16,6°C την 9η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 8,1°C και σημειώθηκε την 10η ημέρα.

6,8°C την 4η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 26,9°C.

27,4°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 19,8°C και σημειώθηκε στις 11:38 την 9η ημέρα

21,9°C την 4η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Αύγουστο ήταν -4,3°C και σημειώθηκε στις 17:57 την 27η ημέρα

2,9°C την 31η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 35,2°C και σημειώθηκε στις 14:56 την 1η ημέρα

40,1°C την 3η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 17,2°C και σημειώθηκε στις 06:48 την 30η ημέρα

17,8°C την 30η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 36,1°C και σημειώθηκε στις 15:41 την 1η ημέρα

37,8°C την 3η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 18C και σημειώθηκε στις 06:52 την 30η ημέρα

18°C την 18η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Αύγουστο ήταν 10,8mm/hr και σημειώθηκε στις 07:40 την 9η ημέρα.

--mm/hr την --η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Αύγουστο ήταν 5,4mm και σημειώθηκε στις 07:42 την 9η ημέρα.

--mm/hr την --η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Αύγουστο ήταν 10,2mm και σημειώθηκε την 9η ημέρα.

--mm την --η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Αύγουστο ήταν 10,2mm.

--mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Αύγουστο 1(0,2mm) 1(2,0mm) 0(20mm).

000

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Αύγουστο ήταν 1 συνεχείς ημέρες.

0 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 22 συνεχείς ημέρες.

31 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 63,6km/h και σημειώθηκε στις 15:03 την 10η ημέρα.

46,4km/hr την 11η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ηταν 30,1km/h και σημειώθηκε στις 14:17 την 9η ημέρα.

23,7km/hr την 31η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 6,8km/h με υψηλότερο μέσο όρο 12,3km/h την 10η ημέρα.

6,8-10,5km/h την 12η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Αύγουστο η Βόρεια (N).

Βόρεια-Βόρειοδυτικη ΝNW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 293,9km και σημειώθηκε την 8η ημέρα.

252,4km την 12η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Αύγουστο ήταν 1016,9hPa και σημειώθηκε στις 22:07 την 21η ημέρα.

1020,7hPa την 20η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Αύγουστο ήταν 1005,4hPa και σημειώθηκε στις 18:32 την 19η ημέρα.

1004,8hPa την 23η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 09:52 την 9η ημέρα.

83% την 17η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Mά ήταν 9% και σημειώθηκε στις 17:52 την 27η ημέρα.

12% την ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά