Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Φεβρουαρίου 2022

Φεβρουάριος 2021

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 21,4°C και σημειώθηκε στις 14:51 την 21η ημέρα.

23,3°C την 6η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν -1,4°C και σημειώθηκε στις 06:25 την 5η ημέρα.

-2,6°C την 18η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 10,2°C και σημειώθηκε στις 07:21 την 22η ημέρα.

14,4°C την 8η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 7,3°C και σημειώθηκε στις 12:19 την 3η ημέρα.

1,9°C την 15η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 19,1°C και σημειώθηκε την 5η ημέρα.

17,6°C την 6η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 2,5°C και σημειώθηκε την 23η ημέρα.

2,1°C την 16η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 9,3°C.

9,8°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 10,7°C και σημειώθηκε στις 13:28 την 17η ημέρα

11,6°C την ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν -8,2°C και σημειώθηκε στις 06:25 την 5η ημέρα

-5,4°C την 18η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 20,4°C και σημειώθηκε στις 14:54 την 21η ημέρα

21,5°C την 6η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν -5,6°C και σημειώθηκε στις 06:25 την 5η ημέρα

-6,4°C την 16η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 21,4°C και σημειώθηκε στις 14:51 την 21η ημέρα

23,3°C την 6η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν -4,2°C και σημειώθηκε στις 06:55 την 5η ημέρα

-5,3°C την 16η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 28,8mm/hr και σημειώθηκε στις 01:13 την 17η ημέρα.

18mm/hr την 15η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 6,9mm και σημειώθηκε στις 11:41 την 2η ημέρα.

8,7mm/hr την 15η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 20,1mm και σημειώθηκε την 2η ημέρα.

17,7mm την 15η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 50,7mm.

50,4mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Φεβρουάριο 12(0,2mm) 10(2,0mm) 1(20mm).

770

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 4 συνεχείς ημέρες.

3 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 5 συνεχείς ημέρες.

9 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 53,3km/h και σημειώθηκε στις 19:11 την 8η ημέρα.

66km/hr την 8η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ηταν 27,3km/h και σημειώθηκε στις 20:05 την 8η ημέρα.

26,4km/hr την 15η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 4,8km/h με υψηλότερο μέσο όρο 12,5km/h την 8η ημέρα.

4,3-9,5km/h την 25η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο η ΒόρειοΔυτική ΝW.

Δυτική-Βόρειοδυτική WNW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 301,1km και σημειώθηκε την 8η ημέρα.

228,7km την 25η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 1029,3hPa και σημειώθηκε στις 11:11 την 10η ημέρα.

1034,8hPa την 25η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 1000,6hPa και σημειώθηκε στις 14:06 την 1η ημέρα.

1004,1hPa την 8η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 92% και σημειώθηκε στις 08:19 την 2η ημέρα.

91% την 2η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 20% και σημειώθηκε στις 16:59 την 18η ημέρα.

24% την ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά