Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιανουαρίου 2021

Ιανουάριος 2020

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 24,6°C και σημειώθηκε στις 12:38 την 11η ημέρα.

19,4°C την 29η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -2,5°C και σημειώθηκε στις 07:25 την 20η ημέρα.

-1,4°C την 23η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 14,4°C και σημειώθηκε στις 00:08 την 11η ημέρα.

8,7°C την 29η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 3,2°C και σημειώθηκε στις 13:18 την 18η ημέρα.

5,9°C την 6η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 19°C και σημειώθηκε την 29η ημέρα.

16,6°C την 23η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 5°C και σημειώθηκε την 16η ημέρα.

2,C την 20η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 10,5°C.

7,6°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 16,8°C και σημειώθηκε στις 12:31 την 10η ημέρα

11,7°C την 27η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -16,3°C και σημειώθηκε στις 14:17 την 28η ημέρα !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

-6,4°C την 22η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 23,5°C και σημειώθηκε στις 14:15 την 9η ημέρα

16,5°C την 29η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -5,7°C και σημειώθηκε στις 08:48 την 17η ημέρα

-4,9°C την 23η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 24,6°C και σημειώθηκε στις 12:38 την 11η ημέρα

19,4°C την 29η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -4,5C και σημειώθηκε στις 08:48 την 17η ημέρα

-3,4°C την 23η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 64,8mm/hr και σημειώθηκε στις 16:37 την 4η ημέρα.

7,2mm/hr την 6η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 9,9mm και σημειώθηκε στις 16:37 την 4η ημέρα.

3mm/hr την 6η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 20,7mm και σημειώθηκε την 16η ημέρα.

32,7mm την 6η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 66,6mm.

55,5mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιανουάριο 15(0,2mm) 8(2,0mm) 1(20mm).

1051

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 7 συνεχείς ημέρες.

3 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 7 συνεχείς ημέρες.

6 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 58,8km/h και σημειώθηκε στις 15:28 την 4η ημέρα.

61,2km/hr την 2η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ηταν 26,7km/h και σημειώθηκε στις 02:40 την 15η ημέρα.

28,6km/hr την ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 4,3km/h με υψηλότερο μέσο όρο 9,6km/h την 15η ημέρα.

5,7-14,6km/h την 6η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο η Δυτική-Νότιοδυτική WSW.

Βόρειοδυτικη NW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 230,1km και σημειώθηκε την 15η ημέρα.

350km την 30η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1030hPa και σημειώθηκε στις 10:58 την 20η ημέρα.

1041,8hPa την 21η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1001,1hPa και σημειώθηκε στις 10:22 την 26η ημέρα.

1011,6hPa την 5η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 03:46 την 10η ημέρα.

97% την 27η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Mά ήταν 16% και σημειώθηκε στις 14:05 την 28η ημέρα.

21% την 31η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά