Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Οκτωβρίου 2020

Οκτώβριος 2019

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 33,2°C και σημειώθηκε στις 13:10 την 7η ημέρα.

31,2°C την 2η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 9,8°C και σημειώθηκε στις 06:24 την 24η ημέρα.

9,3°C την 29η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 18,8°C και σημειώθηκε στις 07:34 την 5η ημέρα.

18,4°C την 1η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 17,2°C και σημειώθηκε στις 13:22 την 21η ημέρα.

20,2°C την 8η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 17,3°C και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

16,6°C την 27η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 3,5°C και σημειώθηκε την 21η ημέρα.

3,6°C την 7η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 19,3°C.

19,3°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 21,9°C και σημειώθηκε στις 19:07 την 5η ημέρα

21,1°C την 2η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1,7°C και σημειώθηκε στις 14:52 την 24η ημέρα

2,5°C την 5η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 33,3°C και σημειώθηκε στις 14:07 την 6η ημέρα

32,1°C την 4η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 9,1°C και σημειώθηκε στις 06:24 την 24η ημέρα

8,1°C την 29η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 32,2°C και σημειώθηκε στις 14:15 την 6η ημέρα

31,6°C την 4η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 9,8C και σημειώθηκε στις 06:24 την 24η ημέρα

9,1°C την 29η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 18mm/hr και σημειώθηκε στις 00:41 την 21η ημέρα.

75,6mm/hr την 4η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 4,5mm και σημειώθηκε στις 00:53 την 21η ημέρα.

12mm/hr την 4η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 9mm και σημειώθηκε την 28η ημέρα.

12mm την 4η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 26,1mm.

23,7mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Οκτώβριο 7(0,2mm) 4(2,0mm) 0(20mm).

530

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 2 συνεχείς ημέρες.

3 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 7 συνεχείς ημέρες.

23 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 53,3km/h και σημειώθηκε στις 11:59 την 13η ημέρα.

45,4km/hr την 3η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ηταν 22,3km/h και σημειώθηκε στις 03:41 την 13η ημέρα.

18,4km/hr την 22η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 3,8km/h με υψηλότερο μέσο όρο 7,2km/h την 13η ημέρα.

3,7-8,2km/h την 23η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο η Βόρειοδυτική NW.

Βόρεια-Βόρειοδυτική NNW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 172,6km και σημειώθηκε την 13η ημέρα.

197km την 23η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1026,1hPa και σημειώθηκε στις 15:18 την 23η ημέρα.

1027,2hPa την 12η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1005,9hPa και σημειώθηκε στις 00:04 την 14η ημέρα.

1006,1hPa την 4η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 04:58 την 28η ημέρα.

95% την 3η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Mά ήταν 20% και σημειώθηκε στις 14:27 την 7η ημέρα.

22% την 5η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά