Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Δεκεμβρίου 2013

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 16,3°C και σημειώθηκε στις 13:19 την 6η ημέρα.

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 0,1°C και σημειώθηκε στις 07:51 την 9η ημέρα.

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 12,9°C και σημειώθηκε στις 11:01 την 2η ημέρα.

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 5,3°C και σημειώθηκε στις 07:37 την 14η ημέρα.

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 15,6°C και σημειώθηκε την 6η ημέρα.

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1,4°C και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 8,3°C.

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 24 ημέρες άνω των 10°C και η ελάχιστη 2 ημέρες άνω των 10°C.

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 18mm/hr και σημειώθηκε στις 10:39 την 2η ημέρα.

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 6,6mm και σημειώθηκε στις 09:19 την 27η ημέρα.

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 87mm.

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 30,3mm και σημειώθηκε την 2η ημέρα.

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Δεκέμβριο 14(≥0,2mm) 9(≥2,0mm) 2(≥20mm).

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 5 συνεχής ημέρες.

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 57,6km/h και σημειώθηκε στις 00:01 την 11η ημέρα.

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ηταν 31,6km/h και σημειώθηκε στις 00:22 την 11η ημέρα.

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον Δεκέμβριο ήταν 5,3km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 14,9km/h την 3η ημέρα.

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο η Βόρειοδυτική.

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 358,7km και σημειώθηκε την 3η ημέρα.

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον Δεκέμβριο ήταν 1035,9hPa και σημειώθηκε στις 10:11 την 11η ημέρα.

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον Δεκέμβριο ήταν 1009,4hPa και σημειώθηκε στις 05:00 την 27η ημέρα.

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 05:21 την 2η ημέρα.

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 30% και σημειώθηκε στις 14:30 την 8η ημέρα.

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά