Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Νοεμβρίου 2022

Νοέμβριος 2021

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 27,2°C και σημειώθηκε στις 16:44 την 3η ημέρα.

25,2°C την 3η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 4,9°C και σημειώθηκε στις 06:54 την 26η ημέρα.

4,8°C την 13η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 18,1°C και σημειώθηκε στις 07:24 την 20η ημέρα.

15,4°C την 6η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 9,9°C και σημειώθηκε στις 13:22 την 29η ημέρα.

13,5°C την 19η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 16,2°C και σημειώθηκε την 5η ημέρα.

15,2°C την 22η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1,7°C και σημειώθηκε την 30η ημέρα.

1,3°C την 19η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 15°C.

14,3

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 14,7°C και σημειώθηκε στις 16:59 την 4η ημέρα

19,8°C την 5η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν -11,3°C και σημειώθηκε στις 14:34 την 1η ημέρα

0,8°C την 30η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 24,8°C και σημειώθηκε στις 14:39 την 19η ημέρα

25,9°C την 2η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 2,3°C και σημειώθηκε στις 06:54 την 26η ημέρα

3,4°C την 13η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 26,6°C και σημειώθηκε στις 13:44 την 3η ημέρα

25,2°C την 3η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 4,4°C και σημειώθηκε στις 07:00 την 26η ημέρα

4,8°C την 13η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 18mm/hr και σημειώθηκε στις 01:21 την 6η ημέρα.

43,1mm/hr την 26η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 3,6mm και σημειώθηκε στις 03:59 την 12η ημέρα.

11,1mm/hr την 26η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 11,7mm και σημειώθηκε την 30η ημέρα.

12,9mm την 26η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 34,2mm.

45,3mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Νοέμβριο 8(0,2mm) 5(2,0mm) 0(20mm).

9 4 0

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 3 συνεχείς ημέρες.

3 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 10 συνεχείς ημέρες.

14 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 46,1km/h και σημειώθηκε στις 19:22 την 20η ημέρα.

54,6km/hr την 30η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ηταν 21,6km/h και σημειώθηκε στις 12:29 την 25η ημέρα.

24,8km/hr την 10η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 3,6km/h με υψηλότερο μέσο όρο 7,2km/h την 20η ημέρα.

4-12km/h την 10η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο η Δυτική W.

Βόρειοδυτική NW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 172,9km και σημειώθηκε την 20η ημέρα.

287,9km την 10η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1029,5hPa και σημειώθηκε στις 09:39 την 13η ημέρα.

1033,3hPa την 10η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1005,5hPa και σημειώθηκε στις 13:43 την 23η ημέρα.

998,5hPa την 29η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 90% και σημειώθηκε στις 06:54 την 9η ημέρα.

97% την 2η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 9% και σημειώθηκε στις 14:32 την 1η ημέρα.

36% την ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά