Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιουλίου 2013

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 37,4°C και σημειώθηκε στις 16:25 την 30η ημέρα.

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 17,1°C και σημειώθηκε στις 06:14 την 1η ημέρα.

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 23,9°C και σημειώθηκε στις 06:12 την 7η ημέρα.

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 26,3°C και σημειώθηκε στις 17:39 την 17η ημέρα.

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 17°C και σημειώθηκε την 25η ημέρα.

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 6,3°C και σημειώθηκε την 7η ημέρα.

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 26,3°C.

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 23 ημέρες άνω των 30°C και η ελάχιστη 17 ημέρες κάτω των 20°C.

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 7,2mm/h και σημειώθηκε στις 09:57 την 17η ημέρα.

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιούλιο ήταν 2,1mm και σημειώθηκε στις 10:41 την 17η ημέρα.

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιούλιο ήταν 5,1mm.

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιούλιο ήταν 4,8mm και σημειώθηκε την 17η ημέρα.

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιούλιο 2(≥0,2mm) 1(≥2,0mm) 0(≥20mm).

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιούλιο ήταν 1 ημέρα.

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 16 συνεχής ημέρες.

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 51,5km/h σημειώθηκε στις 15:16 την 5η ημέρα.

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ηταν 26,3km/h και σημειώθηκε στις 15:07 την 6η ημέρα.

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 7,8km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 14km/h την 7η ημέρα.

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Ιούλιο η ΒόρειαΒορειοδυτική.

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 336,3km και σημειώθηκε την 7η ημέρα.

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 1018,1hPa και σημειώθηκε στις 10:36 την 17η ημέρα.

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 1000hPa και σημειώθηκε στις 02:06 την 1η ημέρα.

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 11:16 την 17η ημέρα.

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 10% και σημειώθηκε στις 16:22 την 25η ημέρα.

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά