Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Φεβρουαρίου 2014

Φεβρουάριος 2013

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 22,6°C και σημειώθηκε στις 14:48 την 17η ημέρα.

20,8°C την 24η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 1,7°C και σημειώθηκε στις 07:09 την 6η ημέρα.

1,0°C την 12η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 10,7°C και σημειώθηκε στις 03:47 την 22η ημέρα.

14,2°C την 3η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 8,7°C και σημειώθηκε στις 13:14 την 1η ημέρα.

7,8°C την 17η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 19,4°C και σημειώθηκε την 17η ημέρα.

16°C την 24η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 2,0°C και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

1,9°C την 14η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 11,0°C.

10,5°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 7,2mm/hr και σημειώθηκε στις 21:52 την 6η ημέρα.

28,8mm/hr την 27η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 3,3mm και σημειώθηκε στις 22:26 την ημέρα.

6mm/hr την 22η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 15,9mm.

71,7mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 9mm και σημειώθηκε την 6η ημέρα.

21,6mm την 22η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Φεβρουάριο 7(0,2mm) 2(2,0mm) 0(20mm).

13 – 9 – 1

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

5 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 10 συνεχής ημέρες.

7 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 37,8km/h και σημειώθηκε στις 12:16 την 24η ημέρα.

40,3km/hr την 7η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ηταν 19,9km/h και σημειώθηκε στις 14:15 την 3η ημέρα.

21,4km/hr την 25η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον Φεβρουάριο ήταν 3,9km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 12,3km/h την 3η ημέρα.

3,9-7,4km/h την 3η ημέρα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο η Βόρεια-Βορειοδυτική.

Νοτιοδυτική

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 293,4km και σημειώθηκε την 3η ημέρα.

177,2km την 3η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 1028,9hPa και σημειώθηκε στις 00:22 την 1η ημέρα.

1024,5hPa την 28η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον Φεβρουάριο ήταν 1007,7hPa και σημειώθηκε στις 16:10 την 14η ημέρα.

999,3hPa την 7η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 04:48 την 22η ημέρα.

97% την 2η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 27% και σημειώθηκε στις 15:49 την 20η ημέρα.

26% την 23η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά