Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιουλίου 2020

Ιούλιος 2019

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 37,7°C και σημειώθηκε στις 16:46 την 31η ημέρα.

40,5°C την 22η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 16,8°C και σημειώθηκε στις 06:06 την 15η ημέρα.

18,7°C την 7η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 23,3°C και σημειώθηκε στις 06:38 την 8η ημέρα.

25,7°C την 23η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 28,9°C και σημειώθηκε στις 13:44 την 14η ημέρα.

31,1°C την 24η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 16,4°C και σημειώθηκε την 31η ημέρα.

19,2°C την 22η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 7,3°C και σημειώθηκε την 8η ημέρα.

8,6°C την 18η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 27°C.

28°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 18,3°C και σημειώθηκε στις 23:43 την 4η ημέρα

24,2°C την 31η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιούλιο ήταν -2,2°C και σημειώθηκε στις 18:32 την 29η ημέρα

-0,4°C την 22η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 34,7°C και σημειώθηκε στις 15:46 την 4η ημέρα

39°C την 17η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 15,5°C και σημειώθηκε στις 06:13 την 15η ημέρα

20,3°C την 16η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 34,9°C και σημειώθηκε στις 16:46 την 31η ημέρα

38,7°C την 17η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 16,8C και σημειώθηκε στις 06:06 την 15η ημέρα

18,7°C την 19η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν --mm/hr και σημειώθηκε στις --:-- την -- ημέρα.

21,6mm/hr την 29η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιούλιο ήταν --mm και σημειώθηκε στις --:-- την -- ημέρα.

2,1mm/hr την 29η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιούλιο ήταν --mm και σημειώθηκε την --η ημέρα.

2,4mm την 31η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιούλιο ήταν --mm.

9,3mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιούλιο 0(0,2mm) 0(2,0mm) 0(20mm).

7 – 3 0

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιούλιο ήταν 0 συνεχείς ημέρες.

3 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 31 συνεχείς ημέρες.

13 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 63,6km/h και σημειώθηκε στις 11:47 την 23η ημέρα.

52,6km/hr την 23η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ηταν 32,6km/h και σημειώθηκε στις 12:50 την 23η ημέρα.

20,8km/hr την 6η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 8,9km/h με υψηλότερο μέσο όρο 13,8km/h την 8η ημέρα. !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

5,4-8,2km/h την 18η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Ιούλιο η Βόρεια-Βόρειοδυτικη (NNW).

Βόρεια-Βόρειοδυτικη ΝNW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 330,4km και σημειώθηκε την 8η ημέρα.

195,7km την 18η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 1017,6hPa και σημειώθηκε στις 09:57 την 9η ημέρα.

1014,8hPa την 2η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 1001,6hPa και σημειώθηκε στις 03:00 την 7η ημέρα.

1001hPa την 23η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 76% και σημειώθηκε στις 05:20 την 9η ημέρα.

95% την 8η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Mά ήταν 10% και σημειώθηκε στις 16:18 την 29η ημέρα.

9% την 17η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά