Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιανουαρίου 2017

Ιανουάριος 2016

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 17,2°C και σημειώθηκε στις 14:17 την 14η ημέρα.

21,2°C την 5η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -8,6°C και σημειώθηκε στις 04:24 την 11η ημέρα. !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

-2,9°C την 26η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 7,3°C και σημειώθηκε στις 05:13 την 5η ημέρα.

14,4°C την 12η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -2°C και σημειώθηκε στις 15:48 την 8η ημέρα. !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

3,6°C την 25η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 16,3°C και σημειώθηκε την 13η ημέρα.

16,8°C την 9η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1,2°C και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

2,4°C την 20η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 4,9°C. !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

9°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 18mm/hr και σημειώθηκε στις 19:34 την 16η ημέρα.

79,2mm/hr την 17η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 4,8mm και σημειώθηκε στις 13:29 την 9η ημέρα.

20,1mm/hr την 17η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 69,9mm.

83,7mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 23,1mm και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

28,2mm την 17η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιανουάριο 14(0,2mm) 7(2,0mm) 2(20mm).

1381

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 6 συνεχής ημέρες.

4 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 6 συνεχής ημέρες.

5 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 43,9km/h και σημειώθηκε στις 22:42 την ημέρα.

57,3km/hr την 16η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ηταν 22,7km/h και σημειώθηκε στις 23:51 την 6η ημέρα.

25,6km/hr την 16η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 3,3km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10,3km/h την 6η ημέρα.

3,8-10,8km/h την 16η ημερα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο η ΔυτικήΒόρειοδυτική (WNW).

Δυτική W

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 247km και σημειώθηκε την 6η ημέρα.

260km την 16η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1030hPa και σημειώθηκε στις 20:45 την 20η ημέρα.

1035,5hPa την 27η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1007,2hPa και σημειώθηκε στις 13:02 την 14η ημέρα.

995,3hPa την 7η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 23:41 την 15η ημέρα.

96% την 18η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 30% και σημειώθηκε στις 15:11 την 15η ημέρα.

96% την 18η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά