Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Οκτωβρίου 2018

Οκτώβριος 2017

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 26,4°C και σημειώθηκε στις 14:35 την ημέρα.

30°C την 6η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 4,8°C και σημειώθηκε στις 07:41 την 26η ημέρα.

8,6°C την 9η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 16,5°C και σημειώθηκε στις 07:10 την 4η ημέρα.

16,9°C την 7η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 16,1°C και σημειώθηκε στις 03:45 την 25η ημέρα.

17,4°C την 26η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 16,9°C και σημειώθηκε την 26η ημέρα.

17,9°C την 22η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 2,7°C και σημειώθηκε την 15η ημέρα.

4,4°C την 1η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 17,5°C.

17,1°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 21°C και σημειώθηκε στις 19:42 την 3η ημέρα

20,6°C την 7η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν -1,7°C και σημειώθηκε στις 17:55 την 25η ημέρα

1,9°C την 31η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 28,1°C και σημειώθηκε στις 14:43 την 3η ημέρα

30,5°C την 6η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 2,6°C και σημειώθηκε στις 07:29 την 26η ημέρα

7,2°C την 9η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 26,4°C και σημειώθηκε στις 14:35 την 2η ημέρα

29,4°C την 6η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 4,8°C και σημειώθηκε στις 07:41 την 26η ημέρα

8,6°C την 9η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 25,2mm/hr και σημειώθηκε στις 17:00 την 23η ημέρα.

36mm/hr την 23η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 5,7mm και σημειώθηκε στις 22:23 την 12η ημέρα.

5,1mm/hr την 23η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 9,6mm και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

11,1mm την 1η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 26,1mm.

34,5

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Οκτώβριο 5(0,2mm) 3(2,0mm) 0(20mm).

740

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 2 συνεχείς ημέρες.

3 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 10 συνεχείς ημέρες.

15 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 51,5km/h και σημειώθηκε στις 21:49 την 25η ημέρα.

42,8km/hr την 7η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ηταν 25,7km/h και σημειώθηκε στις 10:04 την 25η ημέρα.

22,8km/hr την 28η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 3,7km/h με υψηλότερο μέσο όρο 8,9km/h την 25η ημέρα.

4 - 7,8km/h την 31η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο η Βόρειοδυτική (NW).

ΒόρειαΒόρειοδυτική W

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 214,5km και σημειώθηκε την 25η ημέρα.

187,1km την 31η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1029,2hPa και σημειώθηκε στις 10:30 την 5η ημέρα.

1027,5hPa την 15η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1004,6hPa και σημειώθηκε στις 20:08 την 24η ημέρα.

1000,7hPa την 24η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 00:00 την 1η ημέρα.

96% την 1η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 31% και σημειώθηκε στις 15:18 την 26η ημέρα.

20% την 22η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά