Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Σεπτεμβρίου 2018

Σεπτέμβριος 2017

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 34,7°C και σημειώθηκε στις 15:29 την 3η ημέρα.

38,9°C την 18η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 13,1°C και σημειώθηκε στις 19:47 την 27η ημέρα.

13,3°C την 23η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 20,9°C και σημειώθηκε στις 02:54 την 4η ημέρα.

21,8°C την 12η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 17°C και σημειώθηκε στις 15:47 την 27η ημέρα.

18,1°C την 30η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 18,1°C και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

19,1°C την 18η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 2,9°C και σημειώθηκε την 30η ημέρα.

3,8°C την 28η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 22,7°C.

23,9°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 21,4°C και σημειώθηκε στις 22:59 την 7η ημέρα

24,8°C την 10η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 3,9°C και σημειώθηκε στις 21:13 την 26η ημέρα

-4,2°C την 18η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 35,1°C και σημειώθηκε στις 13:23 την 3η ημέρα

40,6°C την 11η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 10,7°C και σημειώθηκε στις 01:17 την 27η ημέρα

12,8°C την 23η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 34,2°C και σημειώθηκε στις 13:42 την 3η ημέρα

43,2°C την 11η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 13°C και σημειώθηκε στις 19:50 την 27η ημέρα

13,3°C την 23η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 43,2mm/hr και σημειώθηκε στις 18:49 την 29η ημέρα.

18mm/hr την 6η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 19,8mm και σημειώθηκε στις 02:03 την 30η ημέρα.

2,7mm/hr την 6η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 97,2mm και σημειώθηκε την 30η ημέρα. !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

5,1mm την 30η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 173,4mm.

11,4

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Σεπτέμβριο 6(0,2mm) 3(2,0mm) 2(20mm).

330

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 4 συνεχείς ημέρες.

1 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 13 συνεχείς ημέρες.

21 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 54km/h και σημειώθηκε στις 21:58 την 26η ημέρα.

42,8km/hr την 29η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ηταν 26,5km/h και σημειώθηκε στις 01:17 την 27η ημέρα.

19,9km/hr την 29η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 5,9km/h με υψηλότερο μέσο όρο 14,2km/h την 26η ημέρα.

4,5 -9,2km/h την 29η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο η Βόρειοδυτική (NW).

ΒόρειαΒόρειοανατολική NΝΕ

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 341,8km και σημειώθηκε την 10η ημέρα.

221,5km την 29η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1026,6hPa και σημειώθηκε στις 11:41 την 26η ημέρα.

1021,7hPa την 28η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον Σεπτέμβριο ήταν 1007,3hPa και σημειώθηκε στις 18:36 την 29η ημέρα.

1005,3hPa την 3η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 18:25 την 27η ημέρα.

92% την 6η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 19% και σημειώθηκε στις 15:09 την 5η ημέρα.

10% την 18η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά